Mats Alvesson: ”Vilken nytta har värdegrunder?”

I sin nya bok Värdet av värdegrund undersöker organisations- och ledarskapsforskaren Mats Alvesson tillsammans med två forskarkolleger fenomenet värdegrundsarbete. Detta är något de flesta organisationer ägnar sig åt. Men till vilken nytta? frågar sig författarna.

Ledarskap
Text: Sara Hasbar
Publicerad
Mats Alvesson till vänster. Till höger: Värdegrundsord i bubblor, som en nål är på väg att sticka hål i.

Ni är skeptiska till värdet av värdegrunder. Varför?

”Värdegrundsarbete är ofta ett idealiserat förhållningssätt och präglat av skönmåleri. Det bygger på att man vill skaffa sig legitimitet och visa att man är en ’god’ organisation. Men det är ett önsketänkande att det går att skapa en bra värld med hjälp av ord. I värdegrunder återkommer ofta samma positivt laddade begrepp så som respekt, lika värde eller tillit. Men orden i sig är vaga och obegripliga och kan som regel betyda lite vad som helst om de inte används situationsspecifikt och knyts till ett klart sammanhang. Ord som sådana får sällan bäring på tankesätt och praktiker.”

Kan värdegrunder till och med få negativa konsekvenser?

”Värdegrund är populärt bland ledningsgrupper, konsulter och staber. Men vi har märkt att många utanför ledningen sällan förstår poängen och tycker att det är floskulärt. Snömos är en vanlig kommentar. Det går åt en hel del resurser och energi till värdegrundsarbete. Men när människor upplever det som floskler kan det istället göra dem cyniska och desillusionerade. Värdegrundsarbete kan också användas som en undanflykt. Om någonting inte fungerar i en organisation så sätter man igång med ett värdegrundsarbete, det blir en dimridå som leder till att man undviker att ta itu med problemen på riktigt.”

Vad ska organisationer då göra istället?

”I boken försöker vi bland annat peka på alternativa arbetssätt. Har organisationen verkliga problem så bör man fokusera på dessa, undersöka hur beteenden i praktiken ser ut, tydliggöra vad de beror på och vad man kan göra åt det. Min forskning generellt handlar om att reducera det jag kallar funktionell dumhet. Många organisationsledningar är väldigt konformistiska, försiktiga och konventionella. Vi hoppas få människor kan tänka till kring vad det är de håller på med och se på detta med klarsyn. ”

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden