Smart att vara dum ibland

Okategoriserade
Text: Redaktionen
Publicerad

Funktionell dumhet hos medarbetare kan vara effektivare för ett företag än medarbetare som ägnar sig åt reflektion och eftertanke. Men det betyder inte att funktionell dumhet är positivt i alla verksamheter. Den slutsatsen drar Mats Alvesson, professor i organisation på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, av sin forskning.

Vad skiljer funktionell dumhet från vanlig dumhet?
”Funktionell dumhet innebär att man är kompetent och gör sitt jobb som man ska, men utan att kritiskt reflektera över om det är meningsfullt eller samhällsnyttigt. Medarbetarna ställer inga kritiska frågor om varför man ska följa modenycker och annat oreflekterat som företagsledningar gärna ägnar sig åt. Funktionell dumhet kan också innebära att man köper flummigt visionsprat och tar det på allvar.”

På vilket sätt är det bra för företaget?
”Det finns mycket verksamhet som är tveksam, till exempel ur hälso- eller miljöhänsyn, moraliskt eller etiskt. En medarbetare i en biståndsorganisation kanske reser till ett utvecklingsland och gör saker som är politiskt korrekta och ger organisationen medial framgång, men som inte gör någon nytta för dem som lever i landet. Ett annat exempel på funktionell dumhet är när medarbetare i företag som producerar hälsofarliga varor eller meningslösa tjänster kan vara produktiva genom att de inte störs av funderingar kring vad de egentligen håller på med. Företaget blir lönsamt, men verksamheten är kanske inte samhällsnyttig.”

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.