Mål och strategier

Det finns allt att vinna på att sätta upp mål för vart en verksamhet ska nå. Konkreta mål = bättre resultat.

En verksamhet som har en strukturerad metod för att sätta mål kan förbättra sitt resultat. Ledningsarbetet blir också effektivare samtidigt som medarbetarnas motivation höjs.

Organisationer som har ett metodiskt målarbete uppfattas dessutom som trovärdigt av sina olika intressenter, inklusive medarbetarna.

Målarbetet gör det också möjligt för en verksamhet att identifiera vilka framgångsfaktorerna är. Det ökar samtidigt förståelsen för vad som ska presteras.

Summa summarum: konsekvent målarbete mot relevanta mål skapar framgång.

Mål kan sättas högst upp …

På vilken nivå i organisationen målen ska formuleras beror på vilken målideologi verksamheten väljer att bekänna sig till. Det finns i stora drag två angreppssätt.

I den första mer traditionella modellen ligger ansvaret för att formulera verksamhetens mål helt och hållet på ledningen. Högsta ledningen ska formulera visionen och strategierna. Den gör upp en strategiplan och chefer längre ner i hierarkin upprättar verksamhetsplaner.

Genom att formulera de övergripande målen håller ledningen ihop delarna och därmed minskar risken för att några avdelningar börjar köra sitt eget lopp.

Eftersom målen i denna modell har formulerats i organisationens högre sfärer ställer det stora krav på ledningens kommunikativa förmåga.

Den måste helt enkelt sälja in målen i hela organisationen. Annars uppfattar inte mellanchefer och medarbetare att målen hör hemma på deras nivå.

… eller av ledningsgrupper
Den andra modellen utgår från tanken att målen ska sättas på alla ledningsnivåer i organisationen, inte av den högsta ledningen. Målen sätts då av ledningsgrupper med egna uppdrag, egna insikter och med stor egenmakt. Det senare kallas empowerment på konsultsvenska.

De som förespråkar den här målideologin hävdar att det traditionella sättet, där alltså målen kommer uppifrån, ofta misslyckas. Efter att ledningen har bestämt och formulerat målen väntar ett tungt och kanske tidsödande arbete med att informera och motivera medarbetare

på alla nivåer. När hela organisationen slutligen är med på noterna och kan börja arbeta mot målen har så mycket hänt att målen har blivit inaktuella och hela proceduren måste göras om.

Sådant urholkar respekten för målarbetet, menar förespråkarna för den mer decentraliserade processen.

Relaterade artiklar

Vd i blå kavaj med två medarbetare
Verksamhetsutveckling

Svenska medarbetare mest personliga med vd:n

Sverige är det av sju länder där störst andel av medarbetarna har personlig kontakt med sin vd, visar en ny studie. Svenska medarbetare är dessutom mer bekväma än andra med att framföra kritik till ledningen.
Viktoria Lindhé på &frankly hjälper chefer reda ut samarbetstrassel. Foto: Martina Huber
Annonssamarbete Chef + &frankly

6 frågor som hjälper chefen lösa samarbetsproblem

Samarbetsförmågan kan lyfta eller sänka ditt team. Och dig som chef. Chefer som tidigt tar tag i gnissel når bättre resultat – och blir mer uppskattade för sitt ledarskap. Så här tar du bäst tag i samarbetsproblem.
Hélène Barnekow, vd Microsoft Sverige, intervjuas för podcasten Chef Dilemma av Cissi Elwin.
Verksamhetsutveckling

Microsoft-chefen: ”50-30-20-regeln puttar mig rätt”

Microsofts vd Hélène Barnekow har en färgkodad regel för att prioritera sin tid rätt. I Chef Dilemma berättar hon hur den hjälper henne att bli en bättre förändringschef.

chefvidskrivbord2
Verksamhetsutveckling

Felen som chefer i Sveriges sämsta verksamheter gör

Nöjda kunder, glada medarbetare, fantastiska resultat – hur kan vissa organisationer lyckas så väl? Och vad gör cheferna för Sveriges sämsta verksamheter egentligen för fel? Svaren ges i en ny bok.
cb12-content
Chefboken

Led utifrån värderingar – på riktigt!

Det är med hjälp av starka värderingar vi kan möta framtidens stora utmaningar med bland annat ökad komplexitet, digitalisering och klimatförändringar. Det menar Julia Norinder i sin bok Värderingsbaserat ledarskap Mening, tillit och transformation. I den beskriver hon hur du som ledare kan arbeta både utifrån dina egna värderingar och din organisations. I senaste Chefboken sammanfattar ledarskapscoachen Maria Gerlofson hennes tankar
digital-3
Verksamhetsutveckling

Dålig digital koll bland toppchefer

När 300 toppchefer frågades ut om sin ledningsgrupps kunskaper inom data visste bara hälften vad digitalisering innebär. Det enligt en rapport från Bisnode i samarbete med Kairos Future.

Karin Agerman pluggar vidare efter sin doktorstitel, med en Executive MBA. Foto: Martina Huber
Annonssamarbete Chef + SBS Executive MBA

”Jag blir aldrig fullärd”

En doktorstitel räcker inte. Nu pluggar Karin Agerman en Executive MBA också. ”Att lära mig nytt är det som driver mig”, säger hon.

learning1
Verksamhetsutveckling

Kompetensutveckling – därför kräver det modiga chefer

Det finns några gemensamma nämnare som alla chefer borde ta till sig för att underlätta viktig kompetensutveckling. Det säger Lars Kry, vd för Sigma och tidigare utsedd till Årets Chef, med anledning av en rapport om kompetensbristen inom it-yrket.