Larmrapport: Machoattityderna ökar inom samhällsbyggnad

Den skadliga machokulturen i samhällsbyggnad ökar. Det visar Byggchefernas machoindex för 2022 som presenteras idag.

Arbetsmiljö
Publicerad
Jeanet Corvinius, ordförande byggcheferna.

Det är främst de sexistiska, homofobiska och rasistiska skämten som förekommer på arbetsplatserna, enligt 7 av 10 chefer. Men det är även en ökning av attityden generellt.

”Det handlar inte om att man ska låta bli att skämta, men att man skämtar så alla kan skratta. Att man tänker på att inkludera alla”, säger Jeanet Corvinius, ordförande byggcheferna.

Årets index mäter machokulturens utveckling i branschen sedan mars 2020 enligt 1 800 chefer.

Det slås alltså fast i den senaste mätningen från 2022 att jargongen inom branschen utvecklats åt fel håll under pandemin. Att det siffrorna ser ut som de gör kan ha med just pandemin att göra tror Jeanet Corvinius.

” Jag tror och hoppas att det beror på pandemin och att man inte fokuserat tillräckligt på de mjuka frågorna. Det kan finnas en styrka i det också. Företag kan nyttja detta till när vi ska komma tillbaka till kontoret och vill ha en trygg och social arbetsplats. Man kan uppmuntra till att ’nu ska vi ha det bättre’.”

Närmare bestämt visar indexet på att machokulturen ökat från 46 procent i mars 2020 till 50 procent i dag. Men det skiljer sig en del mellan generationer för när chefer som är män och under 40 år ger sin bild landar machoindex på 57 procent.

Där finns enligt Corvinius en viktig nyckel för förändringsarbetet framåt.

”För unga är vissa saker så självklara. Som att man hjälper till hemma. Det pratas inte ens om det i termer som jämlikhet utan det är självklart att man damsuger, tvättar och vabbar lika mycket. Det behöver vi uppmuntra och ta hand om så de yngre som har ett tränat och öppet sinne inte går in i de äldres mönster. Utan att det blir de äldre som faktiskt lär sig av de yngre. ”

För att närma sig problemen och ta upp dem har hon flera tips på hur man ska gå till väga för att det ska bli så smidigt som möjligt.

Det en poäng att ta bort tystnadskulturen genom att prata om det och då blir det också lättare att ha något att hänvisa till, ett möte exempelvis, snarare än en personlig situation när man lyfter problemet. Viktigt också att man håller det lättsamt när man pratar om det här så det inte blir för tungt. Ta upp det på en fika exempelvis.”

Ett företag som går i bräschen är Svevia som är det första företaget i branschen att ta fram ett machoindex bland sina 2000 medarbetare.

”I jämförelse med cheferna i samhällsbyggnad står vi oss bra med ett resultat om 26 procent. Men vi är långt ifrån nöjda och med hjälp av resultaten i indexet kommer vårt arbete nu att ske än mer effektivt och fokuserat”, säger Mattias Gretzer, regionchef på Svevia.

Även om siffrorna i rapporten talar sitt klara språk säger Corvinius att det också handlar om att det blir en försämring då medvetenheten kring dessa frågor ökar.

”Det måste vi ha med oss när vi läser siffrorna. Det kommer tyvärr vara så att vi ser att det går mot det sämre innan vi kan se att det sakta börjar gå åt det bättre.”

Detta är Machoindex

Machoindex är ett verktyg som Byggcheferna har utvecklat i samarbete med forskaren Magnus Johansson vid Oslo Metropolitan University. Verktyget finns tillgängligt öppet för den som vill använda sig av det och är ett sätt för att mäta machokultur.

Ett machoindex räknas fram genom en undersökning med elva frågor. Resultatet blir en procentsats för graden av machokultur.

I Byggchefernas machoindex för 2022 svarade 1800 chefer på frågorna.

Den första mätningen bland branschens chefer gjordes 2020.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden