En ledarfågel som leder många andra fåglar

Leder du för många medarbetare?

50, 60, 70 medarbetare att ensam ansvara för – eller ännu fler. En orimlig, men långtifrån ovanlig situation för första linjens chefer i kvinnodominerad offentlig sektor. Forskaren Annika Härenstam varnar för än tuffare villkor när staberna sväller och ledarskapet på ”golvet” prioriteras ner.

Att första linjens chefer inom vård, skola och omsorg har ett svårt eller närmast omöjligt uppdrag är väldokumenterat i forskning och studier. Rapporter visar hur chefer inom äldreomsorgen kan ansvara för 100 medarbetare eller mer, och i brist på vettiga stödfunktioner tvingas rensa avlopp, sätta upp hyllor och begrava sig i berg av stressframkallande administration.

Annika Härenstam är professor emerita i sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Som en av Sveriges främsta experter på ledarskap inom offentlig sektor är hon kritisk till hur verksamheterna styrs. I sin forskning visar hon hur villkoren för chefer inom kvinnodominerade områden är särskilt dåliga, med de jättelika personalgrupperna som en konsekvens – något liknande märks inte i mansdominerad teknisk verksamhet. Annika Härenstam kopplar de organisatoriska bristerna till slentrianmässig nedvärdering av traditionellt kvinnligt omsorgsarbete, övertro på rationalitet och ett fjärmande från verkligheten på stabsnivå.

”När de nya marknadsinfluerade styrmodellerna rullades ut över vård, skola och omsorg i början av 90-talet, infördes en styrlogik som präglas av ekonomi och resultatmätning. Många insåg förstås svårigheterna med att mäta mjuka värden som omsorg i kronor och ören, ändå infördes en uppsjö av indikatorer att räkna på. Men verkligheten passar inte in i styrmåtten. Långtifrån allt arbete som utförs av enhetscheferna och deras medarbetare syns i matriserna. Ändå är det matriserna som räknas.”

”Parallellt med de uppenbara svårigheterna med att mäta mänsklig omsorg, finns en nedvärderande syn på kunskaperna som krävs inom exempelvis äldreomsorgen. En tendens att betrakta omsorg som något medfött kvinnligt, som inte kräver så stor utbildning utan ligger nedärvt i kvinnornas kroppar. Ett synsätt som även det innebär att kvinnors arbete – inklusive chefernas – inte fullt ut värderas eller syns”, säger Annika Härenstam.

litengrupp

Läs också: Små arbetsgrupper friskare än stora

En övertro på experter och strategiskt tänkande bidrar även det till hårda villkor för de operativa cheferna, menar du?

”Just det, management-iseringen. Det har alltså skett en enorm utbyggnad av statusfyllda lednings- och stabsfunktioner på senare år, med mängder av nya experter inom upphandling, hr, arbetsmiljö, ekonomi, it och juridik. En management- och styrningskultur som jag menar distanserat sig från de operativa cheferna nere på ‘golvet’, och inneburit ytterligare nedvärdering av deras jobb. Jag kallar det getingmidje-organisationer, där första linjens chefer utgör själva midjan. Deras kunskaper och upplevelser förmår inte tränga upp till och igenom denna väldiga beslutsapparat av experter, och välkomnas kanske inte heller. Samtidigt som staberna får allt svårare att inse konsekvenserna av sina beslut. Det är ett brott i kommunikationen som visat sig väldigt tydligt nu under pandemin. Ute i verksamheterna visste man sedan länge att det rådde brist på masker och skyddsutrustning. Men det nådde inte fram.”

Digitaliseringen innebär ständigt nya möjligheter att mäta och räkna på verksamheten. Vad innebär det för första linjens chefer?

”Det finns mycket bra som kan komma ur digitaliseringen. Tyvärr har det visat sig att chefer redan ägnar väldigt mycket tid åt att mata de här systemen, och risken är väl att tekniken leder fel om den inte anpassas till verkliga behov. Artificiell teknik kan absolut förbättra överblicken och ta över monotona arbetsuppgifter, men i ett värstascenario blir det i stället de roliga chefsuppgifterna med frihetsgrad som försvinner”, säger Annika Härenstam.

piajonsson

Läs också: Pia Jönsson har 80 medarbetare

chef-marknadsbit-1
Prenumerera på Chef

DITT ledarskap spelar roll

Vi stöttar dig! Med Chef får du kraften och verktygen att leda ditt team mot framgång.

Relaterade artiklar

Chef och medarbetare
Arbetsmiljö

Maxtaket i regionen: 35 medarbetare per chef

I Västra Götalandsregionen pågår ett målinriktat arbete för att minska personalgrupperna. Målet är att antalet medarbetare bör begränsas till mellan 10 och 35 per chef. ”Vi ser det som en investering”, säger hr-strategen Niklas Thorell Sjöström.
Med ett verktyg för strukturerad och tydlig feedback har Johan Isacsson på Skandia lyft sitt team rejält.
Annonssamarbete Chef + Rolf

Han hittade succémetoden för bättre ledarskap

Glada medarbetare, hög kundnöjdhet och dubblad försäljning. Möt chefen som ser sina medarbetare som Formel 1-förare och regelbundet tar in dem i depån.

sjalvledarskapvalmaende
Arbetsmiljö

Ny studie: Självledarskap ger ökat välmående

Människor som utövar självledarskap blir bättre på att hantera osäkerhet, samarbeta med andra och att sätta gränser mellan jobb och fritid, visar en ny studie. 
Distansjobbare under corona
Arbetsmiljö

7 tips – så leder du medarbetarna på distans

Distansjobb är framtiden, även efter de pågående massvaccineringarna mot covid 19 – det menar 90 procent av HR-cheferna i en enkät från globala konsultföretaget Gartner. Här är de bästa tipsen på hur du får det att funka som chef.
John Mellkvist och omslaget på hans bok Välj din ålder
Arbetsmiljö

John Mellkvist: ”Även unga oroas av ålderism”

Årets superkommunikatör 2019, John Mellkvist, skriver i boken "Välj din ålder" om våra förlegade attityder till ålder. Vi behöver se fördelarna med alla olika åldrar, menar han.
Illustration med en penna märkt
Arbetsmiljö

Alla ledare behöver vara beredda på cancel culture

Cancel culture och att ”bli cancelad” var förut mest förknippat med enskilda personer på sociala medier, men händer nu även allt fler företag. Då gäller det att vara redo som chef.
Reboarding – att hjälpa medarbetare tillrätta på arbetsplatsen igen efter hemarbete – är en viktig uppgift för många chefer nu. Alexandra Sjöström, organisationspsykolog från Feelgood, ger sina bästa råd.
Annonssamarbete Chef + Feelgood

Reboarding – chefens viktigaste uppgift i höst

Hur ska man på ett bra sätt gå tillbaka till arbetsplatser efter att ha jobbat hemma under lång tid? Svaret heter reboarding. ”Behovet av reboarding har i princip fötts under pandemin och utmaningarna är många. Här har chefer en otroligt viktig roll i att hjälpa sina medarbetare i rätt riktning”, säger Alexandra Sjöström, organisationspsykolog från Feelgood. 
chefenfuskar
Arbetsmiljö

Oväntade fyndet: Detta får chefen att fuska

Det finns många studier om hur chefen påverkar sina medarbetare, men nu har forskarna sett intressanta saker om det motsatta förhållandet.