Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Kraftig ökning av sjuka chefer – 7 åtgärder för att ge avlastning

Allt fler chefer hamnar i lång sjukfrånvaro. Främst är det kvinnliga chefer som är drabbade, visar nya siffror.

Beslutsfattande
Publicerad

Det är Previa företagshälsa som tittat på siffror från 2014 och framåt. Där framkommer det att den totala sjukfrånvaron ökat med 50 procent på bara fyra år. Främst är det den långvariga sjukfrånvaron och i synnerhet psykisk ohälsa som ökar.

Enligt Previa är det ett trendbrott mot hur det sett ut tidigare.

”Chefer har över tid sjukskrivit sig i betydligt mindre utsträckning än övrig personal, men detta håller på att förändras på grund av trenden med ökad psykisk ohälsa inom chefsledet”, säger Lennart Sohlberg, analytiker och hälsoekonom på Previa.

Vad kan arbetsgivaren göra för att motverka psykisk ohälsa? Här är 7 stycken förslag:

1) Bygg nätverk

Ger chefen möjlighet att bolla idéer och söka stöd hos varandra

2) Mentorsprogram

I ett sådant kan mer erfarna chefer ge stöd till nya chefer

3) Se över personalansvaret

Hur många medarbetare är det rimligt att en enda chef har ansvar? Se till att ge chefen förutsättningar att leda sin arbetsgrupp.

4) Avlasta administrationen

Många chefer lägger i dag en stor del av sin arbetstid på rena administrativa uppgifter. Se över om det går att avlasta chefen på något sätt.

5) Var redo för frånvaro

Vad händer om chefen är ledig eller sjuk? Se till att det finns en tydlig ersättare vid såna tillfällen.

6) Kartlägg stressfaktorer

Kolla över hur er arbetsmiljö och vilka stressfaktorer som kan finnas.

7) Ta hjälp av HR

Personalavdelningen ska integreras närmare chefen för att kunna skapa tydligare struktur, rutiner och processer.

Källa: Previa

Fotnot: Statistiken är hämtad från ”Previa sjuk och frisk” och omfattar 170 000 personer varav 12 300 är chefer.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden