Kommunchefen: ”Praktiken ger mig bättre förståelse”

Två halvdagar i månaden hjälper Anna Cederqvist till att plantera blommor, köra grävmaskin och besöka äldre i Vara kommun. Att praktisera i verksamheten blev kommundirektörens eget sätt att ”spruta värderingar”.

Beslutsfattande
Publicerad
Tack vare praktiken får Anna Cederqvist större förståelse för medarbetarnas utmaningar.

Det var lite kaosartat i organisationen med många vakanta platser när Anna Cederqvist tillträdde som kommundirektör i Vara kommun för drygt tre år sedan. Hon insåg att de på allvar behövde jobba med de kulturella värderingarna i vardagen. Och hon hade för avsikt att sätta sin prägel på ledarskapet.

”Jag brukar säga att det viktigaste jag gör på jobbet är att spruta värderingar”, säger Anna Cederqvist.

Hon ville förmedla att alla som arbetar inom kommunen finns till för någon på utsidan; en kund, en brukare, en besökare och ett näringsliv, och visa hur viktiga medarbetarna är. Hon ville också som före detta ekonomichef visa att hon inte var ute efter att komma undan så billigt som möjligt utan att hon var mån om kvaliteten.

”Utifrån den makt som kommer med min roll tänkte jag att det bästa jag kan göra är att uppskatta medarbetarna för det de gör. Se det som är bra och lyfta det, för då växer det.”

Den förra kommundirektören hade fikat på de olika enheterna någon gång per år. Anna Cederqvist beslöt sig för att ta det ännu längre. Hon ville gå i medarbetarnas skor sida vid sida med dem, och på det sättet få förståelse för medarbetarnas utmaningar.

Därför har hon plaskat med barn på simskolan, gjort mellan-mål på gruppboenden för människor med funktionsvariation, städat omklädningsrum. Två halvdagar i månaden är hon ute någonstans i verksamheten och praktiserar.

”Jag har fått förståelse för hur det är att en mörk hösteftermiddag i november köra flera mil i bil och kliva in hemma hos någon som ligger och sover och tala om att det är dags för lite mat. Jag har även varit med och lagat en vattenläcka och fått lära mig att köra grävmaskin. Det gav förståelse för komplexiteten i tekniken, att det kräver stor simultankapacitet men även hur det är att vara ute i ur och skur oavsett om det regnar småspik eller är 25 grader varmt.”

De medarbetare hon träffar känner sig sedda och uppskattade, och för att nå ut till ännu fler av hennes totalt 1 400 medarbetare kom hon på idén om Instagramkontot @vara_kommundirektor .

”Där kan jag i bild och text tydliggöra de resultat vi har, men även lägga ut info som ’vet ni om att vi har 94 procent nöjda brukare i hemtjänsten?’ För mig handlar det om att lyfta fram de medarbetare som är längst ut i organisationen och gör skillnad för våra medborgare, brukare eller kunder. Och det handlar om en bra arbetsmiljö. Att jag visar vad som är viktigt och att jag uppskattar det de gör tror jag i grunden sporrar dem.”

Lika viktig som praktiken är för medarbetarna, lika viktig är den för hennes ledarskap.

”Jag får en verklighetsförankring och förstår vilka effekter ett beslut kan ha, till exempel en besparing på tio minuter i besökstid inom hemtjänsten. Det ger perspektiv på de frågor vi diskuterar på ledningsnivå.”

Idéerna har fått idel positivt bemötande. Nyligen var det någon som efterfrågade att hon skulle besöka deras demensboende. Tilliten till ledningen har ökat. Siffrorna i medarbetarundersökningen har mellan 2016 och 2018 gått från 81 till 82 på en skala från 0 till 100.

De fackliga organisationerna gav tummen upp direkt efter första besöket. Och kommunstyrelsens ordförande har gett henne förtroendet att tillsammans med sin ledningsgrupp komma med förslag på hur de ska klara av effektiviseringskravet på åtta miljoner kronor, i stället för att lägga ut det jämnt över alla enheter.

”Den tilliten är grunden för att vi tillsammans ska klara framtidens utmaningar i den offentliga sektorn.”

Fördelarna med chefspraktik, enligt Anna Cederqvist

För ut värderingar i organisationen och visar riktning.

Starkare medarbetar-engagemang.

Ökad tillit till medarbetare och chefer.

Bättre förankring av beslut.

Underordnade chefer och medarbetare känner sig sedda och uppskattade.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden