Lär dig använda ledarskapets viktigaste räddningsplanka

Känns det ibland som att du håller på att drunkna i ditt jobb som chef? Då är reflektion vägen till nytt flyt. Här förklarar ledarskapsexperten Katharina Arenvi varför reflektion gör dig till en bättre ledare.

Katharina Arenvi: Därför behöver du reflektera
Insikter från reflektionsarbetet kan komma när du minst anar.

Många chefer som Katharina Arenvi möter i sin roll som utbildare och coach på Chefakademin är väldigt handlingsorienterade. De fokuserar på problemlösning och på att lösa akuta behov.
”Det pågående dagliga arbetet är som en ström. När du befinner dig i strömmen ser du bara en massa to-do:s framför dig”, säger Katharina Arenvi.

Så länge du är kvar i strömmen kan du inte förändra den.
”Du behöver kliva ur vattnet och upp på stranden för att få överblick och se vad du skulle kunna göra annorlunda. För att lyckas med det behöver du utrymme att reflektera”, säger hon.

Det är svårt att få överblick mitt i strömmen.

För att minska stress och press tittar man ofta på det operativa arbetet och vilka uppgifter man kan skala bort. Men det är sällan enbart arbetsbelastningen som är problemet, menar Katharina Arenvi.
”Det kan också handla om andra delar som tar ens kraft och fokus som exempelvis en konflikt på jobbet, att någon inte riktigt levererar det resultat som ni kommit överens om eller att du själv inte kan sätta egna gränser för vad som är tillräckligt bra.”

”Reflektion kan hjälpa oss att inte fastna i gamla tankebanor och sätt att agera. Det går att få syn på andra sätt att agera och hitta balansen mellan uppvarvning och återhämtning.” 

Det är därför Chefakademins ledarskapsutbildningar ofta är längre än hos andra. Det ger dig utrymme att stanna upp och tid till reflektion – för att sedan kunna ta flera kliv framåt, med större effekt.

”Det är vanligt att vi blandar ihop reflektion med utvärdering, recension eller planering”, säger hon.
När du recenserar tänker du att ett möte gick bra eller dåligt.
”Men när du reflekterar handlar det istället om frågor som: vad hände under mötet, hur upplevde jag det, fick jag och andra ut det vi ville, finns det något jag hade velat göra annorlunda?”

Reflektion kräver tid och utrymme.
”Reflektion handlar alltså inte bara om tid. Du behöver kunna lyfta blicken och få mentalt utrymme. Du kan behöva komma till en annan plats och se något nytt.”

”Det är som när man skakar en snöglob – man ser inte klart förrän snön lagt sig”, förklarar hon. 

Våra hjärnor är inställda på att skapa mönster som underlättar och sparar energi, förklarar Katharina Arenvi.
”För att du som vuxen ska lära dig något nytt behövs nya spår i hjärnan. Då krävs energi, fokus och repetition.”

Det handlar inte bara om att förstå hur något fungerar eller hänger ihop.
”Vi har ofta lätt att förstå saker, men för att förändra den egna inre motivationen och göra på ett nytt sätt så krävs det mer än att bara läsa eller prata om något.”

”Du behöver koppla det nya till dina gamla tankebanor, stanna upp och reflektera kring om det är meningsfullt.”

”Som ledare behöver du träna ditt fokus för det du vill uppnå, för inte bli fångad av allting annat. Det handlar om att kunna välja var du vill rikta din uppmärksamhet”, säger hon och tipsar om böckerna The Mind of the Leader och Finding the Space to Lead.

Medveten närvaro och mindfulness är värdefulla verktyg för reflektion.
”Om en insikt ska leda till handling behöver du jobba med närvaro. Du behöver lyssna på annat i dig själv än bara dina tankar.”

”Att förändra sig själv och sitt ledarskap handlar om att lägga märke till vad som faktiskt händer inom oss och omkring oss.”

”En stor grundsten är vem jag är som ledare. Förståelsen för att du är ditt eget verktyg i ledarskapet. Många gånger är det under de sista dagarna på ledarskapsutbildningen som polletten trillar ner för deltagarna”, avslutar Katharina Arenvi.

om katharina arenvi

Katharina Arenvi är en uppskattad utbildare på Chefakademin.

Katharina Arenvi har lång erfarenhet av ledarutveckling och som utbildningsledare på Chefakademins ledarskapsutbildningar Ledarskap för erfarna cheferLeda andra chefer och Förstärk ditt ledarskap. Hon föreläser också vid masterprogrammet Executive Master of Leadership & Management.

Katharina Arenvi är ledarskaps- och organisationskonsult utbildad i ekonomi på Handelshögskolan i Stockholm och i gestaltpsykoterapi på Derby University i samarbete med Gestaltakademin. 

I sin bok Ta ledarskapet till nästa nivå visar hon hur gott ledarskap till stor del handlar om personlig mognad, som inte behöver vara kopplad till kunskap, erfarenheter eller ålder. Förmågan att fördjupa din självkännedom och förstå andras perspektiv är det som utvecklar dig som ledare.