”Kan jag säga upp en konsult som inte presterar?”

Chefs expert i arbetsrätt Fredrik Dahl svarar på vad som gäller om man vill säga upp en konsult som inte presterar.

En av mina medarbetare, en konsult, presterar inte. Kan jag hävda selektiv arbetsbrist och säga upp just henne?

Fredrik Dahl: Det finns inget som heter ‘selektiv arbetsbrist’ eller ‘personlig arbetsbrist’. En konsult som inte går att hyra ut brister i sin kompetens och av den anledningen ska en uppsägning baseras på omständigheter relaterade till den anställda, det vill säga personliga skäl.

Räcker det så?

Fredrik Dahl: Nej, innan en sån uppsägning kan ske måste den anställda uppmärksammas på problematiken och ges möjlighet att förbättra sin prestation och ändra sitt beteende. En sån process tar i de flesta fall mellan tre och sex månader. Skulle problemen kvarstå kan det finnas grund för uppsägning.

 

Vad behöver jag tänka på i en sån process?

Fredrik Dahl: Det är viktigt att arbetsgivaren stöttar den anställde så mycket som möjligt under denna process och erbjuder t ex utbildning eller annat stöd för att denna ska kunna förbättra sin prestation.

Kan jag få henne att säga upp sig själv?

Fredrik Dahl: Ja, en annan möjlighet är att prata med den anställda och försöka komma överens om att avsluta anställningen – min erfarenhet är att många medarbetare känner på sig att det inte går så bra men vågar inte ta första steget till en ny karriär. Ett samtal från arbetsgivaren kan vara den push som medarbetaren behöver.