”Jobbet tär på mig”

Okategoriserade
Publicerad
Cecilia Duberg.

Fråga: ”Jag är chef på en flyktingförläggning där många av de boende mår mycket dåligt. Det före­kommer hot och trakasserier både mellan boende och mot personalen. Även utifrån har det kommit hot och anläggningen har vandaliserats. Arbetsmiljön har blivit tuffare. Jag tycker egentligen att mitt arbete är intressant och viktigt, men det tär på mig. Jag har svårt att sova och på sistone har jag haft ångestattacker. Jag är 54 år och tror inte jag är så het på arbetsmarknaden. Vad ska jag göra?”

/Bengt

 

Svar: Utmaningarna och kraven i ditt arbetsuppdrag är mycket högre än din möjlighet att hantera dem, vilket leder till negativ stress. Ditt nervsystem är inställt på fara och ligger bakom ångestattackerna. Det blir en negativ spiral av otillräcklighet, trots att du förmodligen arbetar hårdare än någonsin. Du behöver:

• Avgränsa. Du kan bara vara på topp för uppdraget om du vilar mellan insatserna. Begränsa din tid på arbetsplatsen och var stenhård mot dina uppdrags­givare med att du inte får störas efter och utanför arbetstid. Jag vet att ditt uppdrag är gränslöst formulerat – det är därför du behöver sätta gränserna. Se över dina hälsovanor. Träna trots att du är trött, det hjälper både mot ångesten och genererar sömn.

• Engagera dig mer i stället för mindre när du väl jobbar. Välj ut några case som du kan lyckas med, och genomför dem. Engagemang och meningsfullhet är de viktigaste grundpelarna för välmående.

• Relationer. I stället för att dra dig undan, fördjupa de relationer du har framför dig. Öppna upp för utbytet med både personal och de boende. En relation både ger och tar, se till att du inte stänger ute det som ger.

Med din erfarenhet, är du för­modligen följsam, kreativ, beslutsfattande, genomförande, modig och mångkulturellt erfaren – eftertraktade färdigheter på arbetsmarknaden. Låt inte din nuvarande känsla av otillräcklighet och trötthet spilla över på beskrivningen av din kompetens, om du kommer fram till att du vill söka nytt jobb.

/Cecilia Duberg, leg. psykolog, specialiserad inom coachning, hälsa och ledarskap

Skapa ett gratiskonto, prova Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden