Jag tjänar mindre än manliga kollegor

Jag som kvinna får lägre lön än manliga kollegor. Hur tar jag upp det med min chef? Chefs löneexpert Peder Bertilsson ger råd.

Arbetsgivaren har rätt till att sätta de löner som man anser är lämpliga för att kunna anställa, utveckla och behålla sina medarbetare. Utifrån de lagstadgade diskrimineringsgrunder som samhället har tagit fram så får dock chefen inte sätta en lön som missgynnar kvinnor eller män. Våra lagar, kollektivavtal och även arbetsgivarens egen lönepolitik styr vad chefen får göra.

Vid lönesamtalet berättar du hur du upplever din lönesituation och ber din chef redogöra för hur hen ser på ditt löneläge. Antingen kan chefen förklara löneläget på ett tillfredställande vis under lönesamtalet eller så kan det vara läge att pausa lönesamtalet och be chefen återuppta det vid ett annat tillfälle. Det ger en möjlighet för din chef att inhämta mer kunskap i frågan och kanske i förlängningen ge möjligheter till en justerad lön.

Ett annat alternativ är att lyfta denna typ av frågeställning innan det är dags för ditt lönesamtal. Det ger chefen en möjlighet att reda ut möjliga osakliga löneskillnader innan det är dags för den årliga lönerevisionen.

Bör jag rentav ta upp det med min chefs chef?

 Du ska börja med att lyfta det med din närmaste chef. Lyssna på hur din chef förklarar organisationens/enhetens lönestruktur. Om du där efter inte upplever att du kan förstå eller anser att chefen missgynnar dig som kvinna så kan du lyfta det med nästa chefsled. Ett annat alternativ kan vara att prata med din HR avdelning om problemet.

Relaterade artiklar

pederlon
Peder Bertilsson

Experten: Så får du upp din lön som chef

Det snabbaste sättet att få en högre lön är att byta jobb. Men hur ska man göra om man vill ha kvar sin nuvarande tjänst – men alltid känner att man går från löneförhandlingen och är besviken? Peder Bertilsson, lönestrateg på Ledarna, ger råd.