Hur tacklar jag att lönepotten är så liten?

300 kr till någon som är jätteduktig känns nästan som en kränkning. Hur tacklar jag att det är så lite pengar att fördela? Chefs expert Peder Bertilsson tipsar om bra förhållningssätt.

Det finns alltid en omvärld att förhålla sig till som organisation. Det betyder att det finns en gräns för hur mycket en arbetsgivare är beredd att investera i löneökningar. Att som chef förstå hur ledningen tänker kring lönebildningen dvs kunskap kring lönepolicy samt den lönerevisionsplan som är satt för året kan hjälpa till att förklara varför du har bedömt att en jätteduktig medarbetare ska ha 300 kr. Sedan handlar det alltid om att fokusera på den nya lönens nivå i förhållande till den lönestruktur organisationen vill ha, inte endast på löneökningen.

Finns andra belöningar som kan jämställas med löneökning?

 Ja absolut! Själva lönen har en viss betydelse för hur tillfredsställda vi är med våra arbeten men är inte avgörande. Forskning visar också att själva lönehöjningen ofta ger en relativt kort motivationshöjning. Ju bättre du känner till din medarbetares drivkrafter desto bättre förstår du på vilket sätt du kan belöna hen. Detta i kombination med vilka möjligheter din organisation ger dig med att använda andra medel än enbart lön till att belöna. Vissa organisationer använder sig utav extra semesterdagar, kompetensutvecklingsinsatser, specifika förmåner, extra pensionsinbetalningar, friskvårdsersättning, bonus eller resultatlön.

Relaterade artiklar

pederlon
Peder Bertilsson

Experten: Så får du upp din lön som chef

Det snabbaste sättet att få en högre lön är att byta jobb. Men hur ska man göra om man vill ha kvar sin nuvarande tjänst – men alltid känner att man går från löneförhandlingen och är besviken? Peder Bertilsson, lönestrateg på Ledarna, ger råd.