Hur sätter jag lön på distans?

Hur sätter jag lön för en medarbetare jag inte träffar så ofta? Chefs löneexpert Peder Bertilsson svarar.

Ekonomi
Publicerad

Att vara lönesättande chef på distans kan vara ett problem. Men att förstå medarbetarens roll/uppdrag och hur de utför den är en grundläggande uppgift för dig som chef. Det handlar om hur du ser på ditt ledarskap. Du ska driva och utveckla verksamheten då får du i dina vardagliga kontakter med medarbetaren så som telefon, mail, fysiska möten bilda dig en uppfattning om hur medarbetaren utför sitt uppdrag. Stäm av, fråga, ta dig tid för uppföljningsdialog. Det behöver inte vara så formellt. Våga även be om feedback från andra som är ”närmre” din medarbetare.

Vad ska jag tänka på vad gäller lönesamtal och förmedla beslut kring lönen med den medarbetaren?

Egentligen inte på något annat sätt än hur du agerar gentemot dina andra medarbetare. Lönesamtalet bör hållas genom ett fysiskt möte. Du ska använda ett jag-budskap. Verksamheten och medarbetarens uppdrag och mål ska vara i fokus. Tillsammans går ni igenom detta och försöker skapa en gemensam bild. Där efter presenterar du som chef hur du har tänkt att belöna din medarbetare. Förhoppningsvis upplever medarbetaren att lönesamtalet och löneprocessen har gått till på ett juste sätt och därigenom finns det en acceptans för den nya lönen.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden