”Hur rekryterar jag en bra mellanchef?”

Chefs expert i mångfald och ledarskap Azita Shariati svarar på frågan: Hur hittar jag en bra mellanchef?

Jag ska rekrytera en mellanchef. Vad ska jag tänka på?
Svar: Mellanchefer spelar en stor roll i bolag och här behöver mycket stämma.
Tänk på att mellanchefer har en speciell sits: De ska ha förmågan att leda en grupp människor – i en riktning som någon annan chef har stakat ut.
Vilka egenskaper är viktigast då?
Svar: Du behöver hitta någon som är både anpassningsbar, ansvarstagande och emotionellt mogen.
Det skulle jag säga är de allra viktigaste egenskaperna, och det ni ska ringa in under intervjuer, tester och när ni kollar referenser.

Något annat jag ska tänka på?
Svar: Ja sen är det alltid viktigt att anställda i allmänhet, och chefer i synnerhet, står bakom företagets värderingar och etiska principer – och agerar utifrån dom. Så diskutera gärna mycket kring värderingar, och lyft etiska frågor med kandidater du överväger, för att förstå hur dom resonerar och tänker.
Här ska du känna dig helt trygg med personen ni väljer till slut.