”Hur leder jag experter i ett för mig nytt område?”

Chefs expert i mångfald och ledarskap hjälper dig att leda experter i ett området du själv är obevandrad inom.

Jag ska leda ett team av experter inom ett för mig nytt område. Hur förbereder jag mig?

Svar: Var prestigelös men läs på. Idag är det ju enkelt att hitta information.

Hur får jag deras förtroende?

Svar: Ställ frågor till experterna och visa att du är intresserad och vill lära dig. Sen är det bra att vara mentalt förberedd på att det tar tid att få experternas förtroende. Dom har ju blivit experter just för att dom är väldigt intresserade av ett specifikt område.

Men kom ihåg att du har ett annat uppdrag och andra förmågor än experterna och att det är därför du är där.