”Hur kan jag behålla supervikarien?”

Chefs expert i arbetsrätt Fredrik Dahl reder ut om du kan behålla en supervikarie – och omplacera den ordinarie medarbetaren.

En sjukskriven medarbetare fick en vikarie som gjort ett fantastiskt jobb. Kan jag behålla vikarien och omplacera medarbetaren?

Fredrik Dahl: En grundprincip i svensk arbetsrätt är att arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet. I det ligger att arbetsgivaren har rätt att bestämma vem som utför vilka uppgifter. Rätten att omplacera en medarbetare begränsas av vad som framgår av det enskilda anställningsavtalet och kollektivavtal. Du kan således inte ge en anställd såna arbetsuppgifter som ligger utanför dennes arbetsskyldighet enligt vad som framgår av anställningsavtalet eller kollektivavtalet.

Vilken typ av förändring kräver förhandling?

Fredrik Dahl: Mindre förändringar kan du meddela den anställde utan förhandling. Om det är stora förändringar i medarbetarens arbetsuppgifter kan förhandling vara påkallad då förändringen kan innebära en fråga som ”särskilt angår arbetsförhållandena” för den anställde. En facklig förhandling kan vara bra så att den anställde inte känner sig överkörd av arbetsgivaren.

Finns det någon fallgrop?

Fredrik Dahl: Du ska akta dig för att ändra arbetstagarens arbetsuppgifter, eller omplacera honom till en tjänst, som gör att anställningen i grunden har förändrats och att det därför går att jämställa förändringen av arbetsuppgifterna med en uppsägning.