”Hur hanterar jag medarbetare som går på diet?”

Mina medarbetare blir omotiverade och gnälliga när de är hungriga – vad kan jag göra?, frågar en läsare. Chefs expert Leif E Andersson, leg psykolog och ledarskapsutvecklare, svarar.

Arbetsmiljö
Publicerad

FRÅGA: Jag har ett lite känsligt problem som jag inte vet hur jag ska ta mig an. I den allmänna hälsoeuforin har flera av mina medarbetare börjat gå på olika dieter. Det är LCHF, 5:2-fasta, juicing och annan detox. Det är väl fint om det gör att de mår bättre. Problemet är bara att de på kuppen blir omotiverade, tappar engagemang och blir rent ut sagt gnälliga och besvärliga. Den goda stämningen på vår avdelning är som bortblåst. Vad kan jag göra? Kan jag överhuvudtaget lägga mig i deras kosthållning och hur gör jag det i så fall på bästa sätt?

Marcela

Chefs expert Leif E Andersson, leg psykolog och ledarskapsutvecklare, svarar:
Intressant problem, och känsligt. Du ser förändringar och har en tolkning kring vad de kan bero på. Det blir mindre känsligt om du tar upp de konkreta problem du ser utan att gå in på möjliga orsaker. Jag föreslår att du beskriver problemen i form av konkreta beteenden och undviker tolkningar.

Dina medarbetare är inte omotiverade, utan engagemang, gnälliga eller besvärliga. Däremot gör och säger de saker som de tidigare inte gjort eller sagt.

Samla på dig exempel på beteenden i specifika situationer. Undvik generella påståenden som att ”det känns som att du är mindre engagerad”. Ta upp problembeteenden du ser individuellt med var och en, och förklara hur det oroar dig. Något som: ”Jag märkte att du sa x/gjorde y igår på mötet, det är olikt dig. Jag har märkt av flera liknande saker och det oroar mig då jag upp­lever att det leder till z.”

Lyssna sedan på hur medarbetaren ser på saken. Kom överens om vilka beteenden som är acceptabla. Det viktigaste efter samtalet är att bekräfta alla förändringar till det bättre som du ser. Om det inte sker några förändringar får du ta upp problembeteendena igen.

Ligg lågt med din tolkning att det beror på dieterna. Det är den som är känslig. Om medarbetaren tar upp kopplingen frågar du vad hen själv tänker kring lösningar på det. För dig får de hålla på med vilka dieter de vill så länge de beter sig på ett trevligt sätt under arbetstid.

Det kan vara läge att ta tillfället i akt att skapa spelregler tillsammans. Jag beskriver ett sätt att göra det i min senaste bok, De sociala superkrafterna. Övningarna som görs i grupp om cirka 3–4 personer kallar jag för Sämsta/Bästa-gruppen.

Första övningen
”Du har erfarenheter av olika grupper. Hur beter man sig mot varandra i en grupp där du inte trivs?” Ge grupperna tio minuter. Samla in förslagen på en tavla.

Andra övningen
Byt grupper. ”Hur är det i en grupp som lyckas få till ett bra samarbete, hur beter man sig där?” Samla ihop på tavlan. Gå igenom och stryk det som inte är beteenden.

Låt sedan alla gå fram och skriva upp ord på tavlan som uttrycker det hen tycker är viktigast. Stryk dubbletter. Rösta på de olika orden. Om fler än fem ord har fått många röster stryker ni dem med minst antal röster och röstar igen tills ni har tre till fem ord.

Låt nya grupper ta fram konkreta beteenden under varje ord och skriv dem i meningar som börjar med ”jag”. Till exempel ”respekt” som brukar komma upp – ”jag säger hej när vi ses på morgonen”.

Så gör du: 5 steg

  1. Samla på dig exempel på beteenden i specifika situationer.
  2. Ta upp det du ser individuellt med varje person.
  3. Lyssna på medarbetarens syn.
  4. Kom överens om vilka beteenden som är acceptabla.
  5. Bekräfta alla förändringar till det bättre.

Skapa ett gratiskonto, prova Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden