”Hur hantera en medarebetare som ofta är sjuk?”

Chefs expert i arbetsrätt Fredrik Dahl reder ut om du kan omplacera en medarbetare som ofta är sjuk.

En medarbetare har hög sjukfrånvaro och det påverkar hela teamet. Kan jag omplacera?

Fredrik Dahl: En medarbetare med hög sjukfrånvaro kan du behöva rehabilitera. En omplacering kan vara en del i en sådan rehabiliteringsplan. Vad innebär mitt rehabiliteringsansvar? Att du ska vidta alla tänkbara åtgärder för att den anställde ska kunna komma tillbaka till sitt jobb.

Vad bör jag tänka på?

Fredrik Dahl: Innan du fattar några beslut om omplacering bör du prata med de som är inblandade i rehabiliteringsprocessen, oftast Försäkringskassan, läkare och eller facklig organisation samt naturligtvis den anställde.

Kan omplacering vara del i rehabiliteringen?

Fredrik Dahl: Inom ramen för en rehabilitering kan det vara en bra åtgärd att omplacera – i synnerhet om sjukdomen är relaterad till arbetsplatsen.