”Hjälp! Medarbetarna är emot förändringar”

Chefs expert i mångfald och ledarskap Azita Shariati hjälper dig att förankra stora förändringar bättre.

Mina medarbetare är mot de stora förändringar jag ska göra. Hur ska jag tänka?

Svar: I bästa fall vet du redan vad dina medarbetares motstånd består av, och kan anpassa informationen.

Visa förståelse, men också tydlighet med VARFÖR förändringen ska genomföras. Kanske har alla gjort ett jättebra jobb genom åren och lyft företaget, men nu har omvärlden förändrats och ni måste börja arbeta på ett annat sätt för att rädda bolagets fortsatta existens?

Var ska jag börja?

Svar: Motstånd beror många gånger på rädslor. Man känner oro för sin egen tjänst, för mer stress eller kanske nya tider som inte passar privatlivet.

I vissa fall kan det vara bra att inkludera gruppen i förändringsarbetet: ”Hur tycker ni att vi ska lösa det här, för att kunna ta oss hit?”. Gör dom medvetna om problemet, och delaktiga i lösningen.

Mål och vision med förändringsarbetet måste vara klar, så att du tydligt kan berätta vart ni är på väg. Regelbundna avstämningar är sen A och O för ett lyckat resultat.