trana-ledig-tid

Här kan alla träna sig till ledig tid

Att låta medarbetare träna sig till mer ledig tid är en välbeprövad metod på företaget Moelven Eurowand. Redan för flera år sedan beslöt sig en nytänkande ledningsgrupp för att göra en insats för personalens hälsa.

”Det var ingen katastrofsituation innan dess, men ledningen var mån om att medarbetarna skulle fortsätta må bra. Det handlade om att göra något bra ännu bättre”, säger Anna Ivarsson, personalchef på Moelven Eurowand, som tillverkar och levererar systemväggar.

Företaget tog därför beslutet att låta medarbetare som ägnar sig åt någon form av motion få igen en del av den tränade tiden som ledighet.

Grundreglerna är att träningen ska pågå mellan 45 minuter och två timmar och ske utanför arbetstid. Medarbetarna för träningsdagbok över sin motion och den närmaste chefen godkänner sedan träningsdagboken.

En femtedel av den intränade tiden registreras i en tidsbank och får sedan bytas mot ledighet. Maxtiden som får tas ut är 40 timmar per år och tiden går inte att översätta till pengar.

Vilken typ av aktivitet som medarbetarna väljer varierar. Företaget har en lista på tio godkända sporter som löpning, bollsport och simning. Men även andra typer av motion kan kvala in.

”Ibland kommer det in förfrågningar om aktiviteter som inte finns med på listan och då tar vi ställning till dem i varje enskilt fall”, säger Anna Ivarsson.

I dag finns det många företag som uppmuntrar sin personal att träna, men för runt tio år sedan var det mer ovanligt. För Moelven Eurowands nuvarande medarbetare är systemet en självklarhet. I nuläget utnyttjar sex av tio medarbetare förmånen och i snitt tar de ut 16 timmar per år.

Eftersom företaget inte gjorde någon undersökning av hur många som tränade innan systemet infördes finns det inte några siffror på hur många som började träna efteråt.

Det är inte heller alla som får full utdelning för sin träning.

”Många hävdar att de har tränat men att de inte är så bra på administration och har glömt bort att fylla i träningsdagboken. Det är oftast samma personer som missar att fylla i även andra rapporter. Ett fåtal

högre chefer och tjänstemän hinner heller inte ta ut den lediga tiden, men tränar ändå.”

Några vi och dom-tendenser mellan de som tränar och de som inte gör det har Anna Ivarsson inte märkt av.

”Det är nog lättare hänt när det handlar om att skapa tävlingar med hjälp av en app eller liknande. Vi tror att det här systemet är mer hållbart i längden.”

Förutom att ge medarbetarna incitament för att träna mer har systemet fungerat som ett sätt att attrahera nya medarbetare.

”Det gick ut en pressrelease i höstas som gjorde att det här fick stor uppmärksamhet i media. Efter den uppmärksamheten är det många som har nämnt att de vill jobba hos oss på grund av detta.”

Anna Ivarsson är inte främmande för att systemet kan komma att utvecklas i takt med att det kommer nya medicinska rön. Hon pekar bland annat på att det nu finns forskning som visar att det är bra att träna i korta intervallpass och att det därför kan finnas skäl att ändra på kravet att träningen ska pågå i minst 45 minuter.

Men finns det ingen risk att systemet utnyttjas av medarbetare som felaktigt uppger att de har tränat?

”Grundinställningen är att vi litar på vår personal. Men det är klart att det här kan missbrukas. Vi tycker ändå att fördelarna överväger. Varje chef har mellan tre och trettio personer under sig så de känner sina medarbetare ganska väl och säger nej om något verkar orimligt.”

Relaterade artiklar

Kvinna som är trött efter ett videomöte
Arbetsmiljö

Kvinnor tröttare av digitala möten

En av sju kvinnor uppger att de blir mycket till extremt trötta av digitala möten. Betydligt färre män drabbas.

Carolina Åberg, HR director på Nordax, laborerar fram nya arbetssätt för hösten. Foto: Karina Ljungdahl
Annonssamarbete Chef + &frankly

"Risk att bli som gigare – i stället för kollegor"

Följ noga vad som händer när höstens nya arbetssätt laboreras fram. Det finns många möjligheter, men också risker med en ökad andel distansarbete, säger
Carolina Åberg på Nordax.

Zoom-fria fredagar
Arbetsmiljö

De inför zoom-fria fredagar – för att motverka pandemitröttheten

Fredagar utan videomöten – så vill en av världens största banker stävja pandemitrötthet och förbättra hälsan bland medarbetarna.
Collage: Orolig person i folksamling samt livspussel i form av ett pussel
Arbetsmiljö

Fler söker stöd för oro och relationer – färre för livspusslet

Ökad sjukskrivning, ökad efterfrågan på psykologsamtal och ergonomigenomgångar. De negativa konsekvenserna av pandemin för såväl arbetsgivare och medarbetare börjar synas.
digital kbt kan hjälpa mot oro över coronakrisen
Arbetsmiljö

Digital hjälp effektivt vid covid-oro

Ett helt nyutvecklat digitalt självhjälpsprogram för att hantera oro vid covid-19 har visat sig ha god effekt. Deltagarna hade också en signifikant förbättrad daglig funktion på arbetet, enligt forskarna på Karolinska institutet.
fragortillmedarbetare
Arbetsmiljö

Tre frågor du borde ställa till dina medarbetare just nu

Under covid 19-krisen är det lätt att missa viktiga aspekter av ledarskapet. Här är tre frågor du borde ställa till dina medarbetare som chef.
Håkan Bergsten, kommunchef i Flen, ser hur bland annat ledarskap och delaktighet har stärkts.
Annonssamarbete Chef + Winningtemp

Kommunchefens metod för bättre ledarskap

Mätbart bättre ledarskap, arbetsglädje, arbetssituation, engagemang och delaktighet. Här är receptet från Flens kommun.

Illustration med kvinna som har ett zoom-möte i ett stökigt rum med tomflaskor.
Arbetsmiljö

Fyra av tio chefer ser tecken på missbruk bland medarbetarna

Nästan 45 procent av cheferna märker tecken på missbruk bland sina medarbetare, visar Chefs undersökning. ”En anmärkningsvärt hög andel”, säger Anna Thulin, vd för expertorganisationen Alna.