magnus-westher-ramnas-bruk
Magnus Westher (mitten), vd på Ramnäs bruk, använder sig av en annorlunda modell för att skapa rättvisa löner. Foto: TT Bild.

Här får medarbetarna bestämma hur lönen sätts

Redan när Magnus Westher tillträdde sin post 2007 som vd för Ramnäs Bruk, som tillverkar kättingar för förtöjning av bland annat oljeplattformar, var diskussionerna om företagets lönesättning igång.

På den tiden hade man ett system där alla inom produktionen tjänade i princip lika mycket, oavsett utbildning eller erfarenhet. Även om vissa personer var nöjda med det upplägget fanns det också de som var missnöjda. Vissa menade att en del kolleger åkte snålskjuts på andras prestationer.

”Det fanns flera duktiga medarbetare som hade jobbat länge på företaget, men som hade samma lön som nyanställda. Många tyckte att det var orättvist”, säger Magnus Westher.

Till en början diskuterades saken mest i korridoren mellan facket, ledningen och medarbetarna. Det var också under dessa informella samtal som tanken på att göra någonting åt lönemodellen växte fram.

Därför bildade företaget en arbetsgrupp som bestod av ett antal medarbetare och en inhyrd konsult.

Uppdraget var att ta fram en ny lönemodell.

”När de var färdiga med sitt förslag presenterade de det för facket och oss i ledningen. Innan dess höll vi oss utanför diskussionerna.”

Efter några vändor fram och tillbaka var modellen färdig för lansering. Upplägget är att den lönesättande chefen gör en bedömning av varje medarbetare utifrån ett antal kriterier på en fyreller femgradig skala.

Kriterierna kan till exempel handla om anställningstid, effektivitet, ledarförmåga, ordningssinne och kvalitet på arbetet.

”Det kan också handla om egenskaper som är svårare att mäta, som kreativitet och problemlösningsförmåga.”

När den lönesättande chefen har bedömt samtliga kriterier läggs poängen ihop. Den slut-liga lönen består sedan av en blandning av en fast del och en rörlig del som bestäms av poängsumman.

För att garantera att alla chefer gör sina bedömningar på samma sätt träffas arbetsledare, produktionschefer och arbetsgruppen som tog fram modellen med jämna mellanrum för att stämma av vad som krävs för en viss poäng.

Hur har då den nya modellen tagits emot på företaget?

Klagomålen har lyst med sin frånvaro, vilket Magnus Westher ser som ett tecken på att systemet har fallit i god jord. De negativa reaktioner som har visat sig har framför allt handlat om tillfällen då en lönesättande chef inte tycker att systemet passar för en viss individ. Och lönemodellen befinner sig ännu under utveckling.

”Det jag tror att vi framför allt behöver justera är antalet kriterier. De har blivit fler och fler med åren och om det blir för många finns en risk för att det blir för avancerat.”

En annan risk som Magnus Westher ser är att de lönesättande cheferna blir för frikostiga med att dela ut poäng så att det går inflation i systemet. Han tycker också att företaget från början borde ha skapat tydligare bedömningskriterier.

Men den stora fördelen som han ser det är att cheferna får ett konkret verktyg att använda sig av när de sätter löner. Det gör att lönesättningen blir enklare och att risken för humörstyrning minskar.

”Cheferna måste ju motivera för sina medarbetare varför de har satt de löner som de har satt. Då krävs det ett starkt engagemang”, säger han.

nyhetsbrev-9

Missa inget!

Chefs populära nyhetsbrev Ditt ledarskap och Din karriär samlar varje vecka det bästa från Chef.se.
  • Konkreta råd i ditt chefskap
  • Användbara metoder och verktyg
  • Relevanta erbjudanden

Relaterade artiklar

asdasda
 

Chocksiffror: Sveriges chefer mår uselt – här är orsakerna

Sju av tio chefer mår så psykiskt dåligt att det går ut över deras jobb, enligt Chefs undersökning. Ohanterlig stress och sömnstörningar är de främsta orsakerna.
Torbjörn Lindgren, Invono
Annonssamarbete Chef + Invono

4 vanor att sno från lyckade ledningsgrupper

Digitaliseringen i svenska bolag når inte alltid ända upp i toppen. Ledning och styrelse ligger ofta efter i sina arbetssätt. ”Man lever inte som man lär”, säger Torbjörn Lindgren på Invono.

chef_team_tidskriftspriset2017-2-2
Jobba på Chef

Chef söker en säljare till vår contentstudio                        

Chefs innehållstudio har vuxit kraftigt det senaste året och nu vill vi ta nästa steg med en dedikerad säljare. Vi söker dig som är engagerad, kreativ och affärsorienterad.
contentartikel-2-chefboken
Chefboken

Måste-böckerna som ger chefen framtidskoll

Förstå vad som händer – före de flesta andra. Chefbokens redaktör Björn Hedensjö väljer ut böckerna som ger dig ett kunskapsmässigt försprång.
startsida1
 

Hylla en kvinnlig ledare som betytt mycket för dig

Tacka eller berätta om en kvinnlig chef, mentor eller kollega som har haft betydelse i din karriär: #honlyftemig
topp100-2018
 

Chef.se en av de bästa sajterna i Sverige – för femte året i rad

Chef.se hamnar återigen på listan över Sveriges fem bästa tidskriftssajter, när IDG presenterar prestigefyllda Topp 100-listan.
elisabeth-wennstrom1
02:19 min
Annonssamarbete Chef + ManpowerGroup

Årets Chef: "Lär dig leda med Styrkefokus"

Video:

Fokusera på styrkorna för att lyfta dina medarbetare, ditt ledarskap och resultat. Elisabeth Wennström, Årets Chef 2018 berättar om modellen bakom hennes ledarskap.

psykopat
 

Vad gör man med en psykopat?

Bakom den sympatiska fasaden lurar en människa med psykopatisk personlighet.
nyhetsbrev-9

Missa inget!

Chefs populära nyhetsbrev Ditt ledarskap och Din karriär samlar varje vecka det bästa från Chef.se.
  • Konkreta råd i ditt chefskap
  • Användbara metoder och verktyg
  • Relevanta erbjudanden