arbetare
Är du kvinna och vill bli chef? Sök dig till mansdominerade branscher.

Rapport: Därför ska du chefa över motsatt kön

Kvinnliga chefer är överrepresenterade inom manligt dominerade verksamheter – och manliga chefer är överrepresenterade inom kvinnodominerade yrken som skola och omsorg.

Det visar den årliga rapporten som Nyckeltalsinstitutet släppte under torsdagen med statistik från nästan 200 svenska företag med sammanlagt cirka 700 000 medarbetare.

Med andra ord. Är du kvinna och vill bli chef bör du satsa på att bli det inom ett mansdominerat yrke och tvärtom.

Kjell Kalmnäs, vd Nyckeltalsinstitutet.

Det här är en trend som Nyckeltalsinstitutet sett tidigare men den har aldrig varit så tydlig som i år. Men varför det är så kan Kjell Kalmnäs, vd på Nyckeltalsinstitutet, inte svara på.

”Om vi tar en mansdominerad branch som en bradstation kan det ju bero på att det är ett tungt yrke och att man som kvinna då blir chef inom administrationen till exempel. Men vi ser ju även att män har fler chefspositioner inom kvinnodominerade yrken. På något sätt har det blivit så, men det är svårt att säga varför”, säger han.

För att veta säkert vad som ligger bakom fördelningen av chefer skulle en grundlig analys behövas, men en eventuell anledning kan vara att företagen söker efter kompetens de saknar.

”Det kan vara så att man söker mer mångfald i rekryteringen”, säger Kjell Kalmnäs.

Kvinnliga chefer ökar – liksom sjukskrivningarna

Rapporten visar också att jämställdheten på chefspositioner överlag går starkt framåt. I dagsläget är ungefär 46 procent av cheferna på svenska företag kvinnor. En stor ökning från första mätningen 1996 då endast var fjärde chef var kvinna.

Fortsätter det i samma takt kommer arbetslivet på chefsnivå vara helt jämställt inom två till tre år.

Men det gäller endast det totala antalet chefer – inte på toppositioner inom privata företag. Där är den manliga dominansen fortfarande stor.

Långtidssjukskrivningarna har också ökat visar rapporten, och främst bland kvinnor.

”Trots att företag satsar mycket på hälsa och friskvård ökar sjukskrivningarna och mest bland kvinnorna. Det är nog det som sticker ut mest på jämställdhetssidan”‚ säger Kjell Kalmnäs.

Mer läsning:

Kvinnor i ledningen är mer lönsamt 

Läs hela rapporten här