Här är 7 sätt att ge nyanställda starten de förtjänar: ”Röj tvivel”

Alla har någon gång varit nya på jobbet. Se till att dina nyanställda får starten de förtjänar. Du kommer tacka dig själv längre fram.

Karriär
Publicerad

Som chef är du ansvarig för att dina nyanställda kommer igång. Men det handlar inte bara om det praktiska utan lika mycket om att de ska ges möjlighet att lära känna er kultur och alla medarbetare. HBR (Harvard Business Review) har plockat ihop en guide i sju steg som du kan följa för att ge personen en kickstart.

Här är råden till dig som chef:

1) Förstå deras utmaningar

Du anställer en professionell person med de efterfrågade kvalitéerna och meriterna. Men de kan också vara nya i branschen, kan inte era rutiner och saknar en relation med kollegerna. Det tar även tid att komma in den specifika jobbkultur ni har på er arbetsplats.

Var medveten om dessa utmaningar från början.

2) Vänta inte med introduktionen

Desto snabbare en person får lära sig om organisationen och deras specifika tjänst desto bättre. Den nyanställde vill säkerligen visa vad den går för och hungrar efter sina första arbetsuppgifter. I introduktionen bör du som chef fokusera på tre huvudområden:

Vilka program använder ni? Ge en handfast introduktion. Om det finns manualer är det bra, men kombinera det med att en kollega närvarar för att säkerhetsställa att personen lär sig.

Hur beter ni er mot varandra? Varje arbetsplats har värderingar om hur man vill att medarbetarna ska bemöta varandra. Stolpa upp den här kulturen för att röja tvivel.

Hur tas beslut på er arbetsplats? Förklara vilka beslutsvägar som finns. I Sverige är vi kända för att ha platta organisationer, men det kan ändå finnas en hierarki.

3) Gör dem till en del av arbetslaget

En nyckel för den nyanställde är att skapa en relation med sina nya kolleger. Inte bara för att de ska jobba ihop utan också för att kollegerna är en utmärkt kunskapskälla. Du som chef sitter inte på alla svar hur arbetet fungerar utan måste ta medarbetarna till hjälp. Se till att den nyanställde tidigt får träffa alla kolleger var för sig.

4) Investera tid och energi

Nej, en nyanställd är inte självgående från dag 1. Om du som chef vill ha självständiga medarbetare måste du rikta extra mycket uppmärksamhet i början. Genom att investera tid och energi i personen visar du också hur mycket ni tror på hen.

5) Sätt upp förväntningar

Alla medarbetare behöver tydliga direktiv om vad som förväntas av dem. Inte minst när du är ny. Chefen bör kunna formulera målsättningar, strategi och vision på ett konkret sätt.

6) Ge positiv feedback tidigt

Vi människor älskar bekräftelse. När vi är nya på en arbetsplats är den här positiva kritiken nödvändig. För att motivera den nyanställde bör du vara generös med beröm av det du tycker är bra. Det här hjälper också personen att veta vad som är extra viktigt och vad som bör prioriteras.

7) Kliv in som coach när det behövs

Det tar tid för en nyanställd att fullt ut bottna i sin tjänst. Även om du upplever att personen är i gång med sina arbetsuppgifter är det viktigt att följa upp löpande. Genom att ”checka av läget” med jämna mellanrum blir det enklare att rätta ut eventuella frågetecken som lätt uppstår när man är är ny på en arbetsplats.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden