stresschef

Hälsoraset: Chefer mår allt sämre

En ökning med 50 sjukdagar på grund av psykisk ohälsa på sex år. Så ser utvecklingen av hur chefer mår ut enligt en ny statistiksammanställning från Previa, beräknad på antal sjukdagar per 100 chefer och år. Kvinnliga chefer är hårdast drabbade.

Utvecklingen med ökade långtidssjukskrivningar bland chefer fortsätter, enligt Chefhälsorapporten som omfattar siffror för åren 2014-2019. Statistiken kommer från Previas sjuk- och frisktjänst och baserar på 12300 chefer på 440 företag i landet.

När man började mäta 2014 låg antalet sjukdagar på grund av psykisk ohälsa på 28 dagar per 100 chefer och år. Sex år senare har det alltså ökat till 78 dagar, vilket gör det till den orsaken som ökar mest bland anledningarna till sjukskrivning.

För kvinnliga chefer var siffran 2014 i genomsnitt 49 sjukdagar per 100 chefer och år, och siffran fortsätter vara högre än för deras manliga kollegor: 113 dagar 2019. Men kurvan för kvinnliga chefers sjukskrivningar planar ut under 2019 – dock är det fr tidigt att säga om det är ett trendbrott på gång.

4 vanor som hjälper dig att sluta jobba på fritiden

Läs också: Sluta jobba på fritiden – med dessa 4 vanor

Överlag ökar sjukfrånvaron sett till långtidsfrånvaro bland chefer – däremot minskar korttidsfrånvaron, vilket tas som ett tecken på att chefer inte sjukskriver sig för kortare sjukdomar. Detta kan i sin tur öka långtidsfrånvaron, enligt Lennart Sohlberg, analytiker och hälsoekonom på Previa.

För anställda i andra positioner än chefsposition ser dock utvecklingen helt annorlunda ut.

”För medarbetare och andra anställda sjunker långtidsfrånvaron, medan korttidsfrånvaron ökar något, så det är precis tvärtemot,” säger Lennart Sohlberg till Chef.

sjukpajobbet

Läs också: Undersökning: Sex av tio går sjuka till jobbet

”Vi drar slutsatsen att det digitala arbetslivet ger både möjligheter men också höga belastningar i och med det gränslösa arbetet, att man alltid är tillgänglig. Och i gruppen  chefer har nästan alla det gränslösa arbetssättet och därför blir de så att säga först ut i den här utvecklingen.”

Tidigare brukade man tala om att ökad korttidsfrånvaro var en signal om en hotande långtidssjukskrivning.

”Den signalen ser vi inte längre. De sjukskriver sig inte för vardagsinfektioner och vilar upp sig, utan går istället raskt in i en långstidssjukskrivning. Man har tärt på sina marginaler i det längsta,” säger Lennart Sohlberg.

10 råd för att motverka ohälsa bland chefer

Prioritera arbetsmiljöarbetet uppifrån.

Säkerställ stöd, återkoppling och hjälp med prioriteringar från överordnad chef.

Bryt ensamheten och etablera nätverk för konkret stöd och utbyte av erfarenheter.

Avlasta administrativa uppgifter, se över storlek på personalgrupper och chefens förutsättningar för att kunna leda.

Rusta arbetsplatsen för att hantera konflikter ­ och involvera medarbetarna.

Delegera – ge ansvar och befogenheter till medarbetarna.

Ha en tydlig ersättare vid chefens frånvaro.

Se över stöd från hr kring struktur, rutiner och processer.

Tydliggör normer och policys kring arbetstid och tillgänglighet.

Följ upp arbetsmiljöarbetet kontinuerligt. Agera direkt vid tecken på ohälsa.

Källa: Previa

chef-prenumerera-1800
Satsa på ditt ledarskap

Redo för nästa kliv?

Fyll på ditt ledarskap med nya insikter och djupare förståelse. Inspireras av modiga chefer som går före. Få en tydligare bild av din ledarstil och hitta din karriärväg framåt.

Relaterade artiklar

jobbstress
Hälsa

Tema: Så hanterar du stress i vardagen

Chefer mår allt sämre, enligt en ny undersökning. På vår temasajt kan du testa dig själv i ett stresstest och både lära dig hur du hanterar din egen stress och upptäcker signaler på för hög arbetsbelastning.

Karin Agerman pluggar vidare efter sin doktorstitel, med en Executive MBA. Foto: Martina Huber
Annonssamarbete Chef + SBS Executive MBA

”Jag blir aldrig fullärd”

En doktorstitel räcker inte. Nu pluggar Karin Agerman en Executive MBA också. ”Att lära mig nytt är det som driver mig”, säger hon.

4 vanor som hjälper dig att sluta jobba på fritiden
Hälsa

Sluta jobba på fritiden – med dessa 4 vanor

Som chef är det särskilt svårt att dra gränsen mellan arbete och fritid. Den som alltid är i tjänst riskerar att försumma familjen och gå miste om nödvändig återhämtning. Följ dessa steg för en sundare balans.
sjukpajobbet
Hälsa

Undersökning: Sex av tio går sjuka till jobbet

Vabruari hägrar och kurvan över fall av influensa pekar allt brantare uppåt. Sex av tio säger att de går tillbaka till jobbet innan de blivit helt friska.
cb-content-focus
Arbetsmiljö

Chefer som kan fokusera är framtidens vinnare

Känner du att livet innehåller för många distraktioner? Forskning visar tydligt att förmågan till fokuserad uppmärksamhet är en stor konkurrensfördel både på jobbet och i livet i stort. Samtidigt har vår förmåga att fokusera aldrig varit så utsatt för prövningar som nu. 
Person som återhämtar sig i utomhuspool
Hälsa

Högpresterare: Glöm inte att återhämta dig!

Gick du ut för hårt med ditt nyårslöfte? Chefer är högpresterare, det vet Mikael Mattsson, medicine doktor i fysiologi, som föreslår ett helhetstänk där träning och återhämtning samspelar.
Hemfrids vd Monica Lindstedt
Annonssamarbete Chef + Hemfrid

Ge dig själv mer vardagsflow 2020

Andan i halsen. Ständigt dåligt samvete. Många chefer har tappat livsbalansen. ”Har du råd, så köp en tjänst och ta hand om dig själv”, råder Hemfrids Monica Lindstedt.
fokus
Hälsa

Träna fokus – med din ”inre chef”

Chefens verklighet är så komplex att det är svårt att hålla i längden utan mindtraining och ökat fokus.