Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Hälsoraset: Chefer mår allt sämre

En ökning med 50 sjukdagar på grund av psykisk ohälsa på sex år. Så ser utvecklingen av hur chefer mår ut enligt en ny statistiksammanställning från Previa, beräknad på antal sjukdagar per 100 chefer och år. Kvinnliga chefer är hårdast drabbade.

Hälsa
Publicerad

Utvecklingen med ökade långtidssjukskrivningar bland chefer fortsätter, enligt Chefhälsorapporten som omfattar siffror för åren 2014-2019. Statistiken kommer från Previas sjuk- och frisktjänst och baserar på 12300 chefer på 440 företag i landet.

När man började mäta 2014 låg antalet sjukdagar på grund av psykisk ohälsa på 28 dagar per 100 chefer och år. Sex år senare har det alltså ökat till 78 dagar, vilket gör det till den orsaken som ökar mest bland anledningarna till sjukskrivning.

För kvinnliga chefer var siffran 2014 i genomsnitt 49 sjukdagar per 100 chefer och år, och siffran fortsätter vara högre än för deras manliga kollegor: 113 dagar 2019. Men kurvan för kvinnliga chefers sjukskrivningar planar ut under 2019 – dock är det fr tidigt att säga om det är ett trendbrott på gång.

Överlag ökar sjukfrånvaron sett till långtidsfrånvaro bland chefer – däremot minskar korttidsfrånvaron, vilket tas som ett tecken på att chefer inte sjukskriver sig för kortare sjukdomar. Detta kan i sin tur öka långtidsfrånvaron, enligt Lennart Sohlberg, analytiker och hälsoekonom på Previa.

För anställda i andra positioner än chefsposition ser dock utvecklingen helt annorlunda ut.

”För medarbetare och andra anställda sjunker långtidsfrånvaron, medan korttidsfrånvaron ökar något, så det är precis tvärtemot,” säger Lennart Sohlberg till Chef.

”Vi drar slutsatsen att det digitala arbetslivet ger både möjligheter men också höga belastningar i och med det gränslösa arbetet, att man alltid är tillgänglig. Och i gruppen  chefer har nästan alla det gränslösa arbetssättet och därför blir de så att säga först ut i den här utvecklingen.”

Tidigare brukade man tala om att ökad korttidsfrånvaro var en signal om en hotande långtidssjukskrivning.

”Den signalen ser vi inte längre. De sjukskriver sig inte för vardagsinfektioner och vilar upp sig, utan går istället raskt in i en långstidssjukskrivning. Man har tärt på sina marginaler i det längsta,” säger Lennart Sohlberg.

10 råd för att motverka ohälsa bland chefer

Prioritera arbetsmiljöarbetet uppifrån.

Säkerställ stöd, återkoppling och hjälp med prioriteringar från överordnad chef.

Bryt ensamheten och etablera nätverk för konkret stöd och utbyte av erfarenheter.

Avlasta administrativa uppgifter, se över storlek på personalgrupper och chefens förutsättningar för att kunna leda.

Rusta arbetsplatsen för att hantera konflikter ­ och involvera medarbetarna.

Delegera – ge ansvar och befogenheter till medarbetarna.

Ha en tydlig ersättare vid chefens frånvaro.

Se över stöd från hr kring struktur, rutiner och processer.

Tydliggör normer och policys kring arbetstid och tillgänglighet.

Följ upp arbetsmiljöarbetet kontinuerligt. Agera direkt vid tecken på ohälsa.

Källa: Previa

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden