stresschef

Hälsoraset: Chefer mår allt sämre

En ökning med 50 sjukdagar på grund av psykisk ohälsa på sex år. Så ser utvecklingen av hur chefer mår ut enligt en ny statistiksammanställning från Previa, beräknad på antal sjukdagar per 100 chefer och år. Kvinnliga chefer är hårdast drabbade.

Utvecklingen med ökade långtidssjukskrivningar bland chefer fortsätter, enligt Chefhälsorapporten som omfattar siffror för åren 2014-2019. Statistiken kommer från Previas sjuk- och frisktjänst och baserar på 12300 chefer på 440 företag i landet.

När man började mäta 2014 låg antalet sjukdagar på grund av psykisk ohälsa på 28 dagar per 100 chefer och år. Sex år senare har det alltså ökat till 78 dagar, vilket gör det till den orsaken som ökar mest bland anledningarna till sjukskrivning.

För kvinnliga chefer var siffran 2014 i genomsnitt 49 sjukdagar per 100 chefer och år, och siffran fortsätter vara högre än för deras manliga kollegor: 113 dagar 2019. Men kurvan för kvinnliga chefers sjukskrivningar planar ut under 2019 – dock är det fr tidigt att säga om det är ett trendbrott på gång.

4 vanor som hjälper dig att sluta jobba på fritiden

Läs också: Sluta jobba på fritiden – med dessa 4 vanor

Överlag ökar sjukfrånvaron sett till långtidsfrånvaro bland chefer – däremot minskar korttidsfrånvaron, vilket tas som ett tecken på att chefer inte sjukskriver sig för kortare sjukdomar. Detta kan i sin tur öka långtidsfrånvaron, enligt Lennart Sohlberg, analytiker och hälsoekonom på Previa.

För anställda i andra positioner än chefsposition ser dock utvecklingen helt annorlunda ut.

”För medarbetare och andra anställda sjunker långtidsfrånvaron, medan korttidsfrånvaron ökar något, så det är precis tvärtemot,” säger Lennart Sohlberg till Chef.

sjukpajobbet

Läs också: Undersökning: Sex av tio går sjuka till jobbet

”Vi drar slutsatsen att det digitala arbetslivet ger både möjligheter men också höga belastningar i och med det gränslösa arbetet, att man alltid är tillgänglig. Och i gruppen  chefer har nästan alla det gränslösa arbetssättet och därför blir de så att säga först ut i den här utvecklingen.”

Tidigare brukade man tala om att ökad korttidsfrånvaro var en signal om en hotande långtidssjukskrivning.

”Den signalen ser vi inte längre. De sjukskriver sig inte för vardagsinfektioner och vilar upp sig, utan går istället raskt in i en långstidssjukskrivning. Man har tärt på sina marginaler i det längsta,” säger Lennart Sohlberg.

10 råd för att motverka ohälsa bland chefer

Prioritera arbetsmiljöarbetet uppifrån.

Säkerställ stöd, återkoppling och hjälp med prioriteringar från överordnad chef.

Bryt ensamheten och etablera nätverk för konkret stöd och utbyte av erfarenheter.

Avlasta administrativa uppgifter, se över storlek på personalgrupper och chefens förutsättningar för att kunna leda.

Rusta arbetsplatsen för att hantera konflikter ­ och involvera medarbetarna.

Delegera – ge ansvar och befogenheter till medarbetarna.

Ha en tydlig ersättare vid chefens frånvaro.

Se över stöd från hr kring struktur, rutiner och processer.

Tydliggör normer och policys kring arbetstid och tillgänglighet.

Följ upp arbetsmiljöarbetet kontinuerligt. Agera direkt vid tecken på ohälsa.

Källa: Previa

Relaterade artiklar

En
Hälsa

Allt fler blandar jobb och semester – kan ge sämre återhämtning

Allt fler tar längre ledigheter och passar på att sitta på annan ort och jobba. Men det innebär en risk att du får sämre koll på hur mycket paus du får från jobbet.

20 procent av medarbetarna står för 80 procent av sjukfrånvaron. Det är där hälsoarbetet ska fokuseras, menar Lars Roth på MedHelp. Foto: Martina Huber
Annonssamarbete Chef + MedHelp

Upptäck riskbeteenden som förvarnar om sjukskrivning

Chefer missar – helt i onödan – riskbeteenden som varnar för att medarbetare riskerar att bli långtidssjukskrivna.
Med rätt stöd kan det undvikas.
”Sjukfrånvaro behöver angripas utifrån data – inte magkänsla”, säger Lars Roth på Medhelp.

Illustration av bland annat en hjärna och en person som pratar.
Hälsa

Studier ger nyckeln till välmående team

Ta hjälp av forskningen för att förebygga psykisk ohälsa på din arbetsplats. Nu finns en ny sammanställning över 32 vetenskapliga studier som visar hur du kan göra.

Kvinna sitter framför dator, ljus flödar in genom fönstret.
Hälsa

Ta in ljuset - bli piggare

Under vintern når bara fem procent av det globala ljuset till Sverige. Vill du få så mycket som möjligt av det ljus som finns? Se till att vara ute före klockan tio på morgonen.

Illustration med en dubbelsäng där en kvinna sitter med dator och pratar i mobiltelefon, en sur man som ligger bredav med rosor och en champagneflaska i bakgrunden.
Hälsa

Chefs under­sökning: Trötta chefer ligger sällan

Det kostar på att vara chef. Och det finns en överhängande risk att det går ut över kärlekslivet. Varannan chef uppger att de inte har tillräckligt med tid för sin partner. Det visar Chefs undersökning.

Pigge Werkelin tillsammans med hustrun Monika Möller Werkelin.
Hälsa

Pigge Werkelin: ”Med ett aktivt sexliv får du energi”

För entreprenören Pigge Werkelin finns det en självklar koppling mellan hans prestation som chef och hans privatliv. ”Det är grunden för ditt företagande. Ungefär som när du bygger ett hus behöver du en stadig grund, och den grunden är ditt privatliv. Du behöver se till att hela hemmadelen funkar, alltifrån ungarnas skolgång till ditt sexliv.”
Visa hjärta som chef. Petra Spranger, HR-chef på Fastighets AB Balder, vill visa empati och omsorg om medarbetare – både på jobbet och privat. Foto: Anna Rehnberg
Annonssamarbete Chef + Feelgood

Får friskare medarbetare – med empatiskt ledarskap

”Vi vill kunna stötta medarbetare när det händer något i privatlivet”, säger HR-chef Petra Sprangers på fastighetsbolaget Balder. Där har empatiskt ledarskap, med fokus på hela hälsan, blivit en nyckel till engagerade medarbetare.

Vilhelm Hanzén framför en tegelvägg.
Hälsa

Chefen som satt kärleken på vänt

Som ensamstående pappa och vd för en pr-byrå tycker inte Vilhelm Hanzén att han hinner med en relation. Men visst drömmer han om att möta kärleken igen.