stresschef

Hälsoraset: Chefer mår allt sämre

En ökning med 50 sjukdagar på grund av psykisk ohälsa på sex år. Så ser utvecklingen av hur chefer mår ut enligt en ny statistiksammanställning från Previa, beräknad på antal sjukdagar per 100 chefer och år. Kvinnliga chefer är hårdast drabbade.

Utvecklingen med ökade långtidssjukskrivningar bland chefer fortsätter, enligt Chefhälsorapporten som omfattar siffror för åren 2014-2019. Statistiken kommer från Previas sjuk- och frisktjänst och baserar på 12300 chefer på 440 företag i landet.

När man började mäta 2014 låg antalet sjukdagar på grund av psykisk ohälsa på 28 dagar per 100 chefer och år. Sex år senare har det alltså ökat till 78 dagar, vilket gör det till den orsaken som ökar mest bland anledningarna till sjukskrivning.

För kvinnliga chefer var siffran 2014 i genomsnitt 49 sjukdagar per 100 chefer och år, och siffran fortsätter vara högre än för deras manliga kollegor: 113 dagar 2019. Men kurvan för kvinnliga chefers sjukskrivningar planar ut under 2019 – dock är det fr tidigt att säga om det är ett trendbrott på gång.

4 vanor som hjälper dig att sluta jobba på fritiden

Läs också: Sluta jobba på fritiden – med dessa 4 vanor

Överlag ökar sjukfrånvaron sett till långtidsfrånvaro bland chefer – däremot minskar korttidsfrånvaron, vilket tas som ett tecken på att chefer inte sjukskriver sig för kortare sjukdomar. Detta kan i sin tur öka långtidsfrånvaron, enligt Lennart Sohlberg, analytiker och hälsoekonom på Previa.

För anställda i andra positioner än chefsposition ser dock utvecklingen helt annorlunda ut.

”För medarbetare och andra anställda sjunker långtidsfrånvaron, medan korttidsfrånvaron ökar något, så det är precis tvärtemot,” säger Lennart Sohlberg till Chef.

sjukpajobbet

Läs också: Undersökning: Sex av tio går sjuka till jobbet

”Vi drar slutsatsen att det digitala arbetslivet ger både möjligheter men också höga belastningar i och med det gränslösa arbetet, att man alltid är tillgänglig. Och i gruppen  chefer har nästan alla det gränslösa arbetssättet och därför blir de så att säga först ut i den här utvecklingen.”

Tidigare brukade man tala om att ökad korttidsfrånvaro var en signal om en hotande långtidssjukskrivning.

”Den signalen ser vi inte längre. De sjukskriver sig inte för vardagsinfektioner och vilar upp sig, utan går istället raskt in i en långstidssjukskrivning. Man har tärt på sina marginaler i det längsta,” säger Lennart Sohlberg.

10 råd för att motverka ohälsa bland chefer

Prioritera arbetsmiljöarbetet uppifrån.

Säkerställ stöd, återkoppling och hjälp med prioriteringar från överordnad chef.

Bryt ensamheten och etablera nätverk för konkret stöd och utbyte av erfarenheter.

Avlasta administrativa uppgifter, se över storlek på personalgrupper och chefens förutsättningar för att kunna leda.

Rusta arbetsplatsen för att hantera konflikter ­ och involvera medarbetarna.

Delegera – ge ansvar och befogenheter till medarbetarna.

Ha en tydlig ersättare vid chefens frånvaro.

Se över stöd från hr kring struktur, rutiner och processer.

Tydliggör normer och policys kring arbetstid och tillgänglighet.

Följ upp arbetsmiljöarbetet kontinuerligt. Agera direkt vid tecken på ohälsa.

Källa: Previa

chef-prenumerera-1800-2
Prenumerera på Chef

Gott ledarskap gör skillnad i osäkra tider

Nu är det goda ledarskapet viktigare än någonsin. Med Chef får du expertråd, handledning och hjälp med tuffa chefsfrågor. Beställ 6 nummer för endast 399 kr (värde 960 kr) nu!

Relaterade artiklar

utmattad1
Hälsa

5 tecken på utmattning – och vad du kan göra åt det

Långvarig stress och brist på återhämtning kan leda till utbrändhet eller utmattningssyndrom. Här är 5 tecken på att du ligger i riskzonen.
al_ledarstil_stor
Annonssamarbete Chef + Atrium Ljungberg

Kontoret – en viktig nyckel i ditt ledarskap

Allt fler satsar på sitt kontor – trots digitalisering och ökat distansarbete. Anledningen? Nya möjligheter för kontoret som ledarskapsverktyg och må-bra-faktor.
medarbetareisorg1800
Hälsa

Så stöttar du medarbetare i sorg under corona

När stigande dödssiffror rapporteras dagligen tvingas vi konfronteras med döden. Många har förlorat vänner, anhöriga eller kollegor, och du som chef kan behöva hantera svåra frågor framöver.
Grafik och illustration: Anna Harvard
Hälsa

Corona – chefens nya mardröm

En majoritet av cheferna sov för lite redan före coronapandemin. Nu uppger mer än en tredjedel att krisen fått dem att sova ännu sämre.
Nu är Jia-Chwen Wu kvitt sina svåra sömnproblem. Foto: Theresia Köhlin
Hälsa

Sömnbristen gav henne hallucinationer

Man kan inte ha en chef som är slutkörd och bara “hattar omkring”. Det menar Jia-Chwen Wu, som länge brottades med svåra sömnproblem och nu är extra vaksam på hur hennes team mår.
stresspadistans1800
Hälsa

12 konkreta råd – som tar udden av stressen vid distansjobb

Hur ska du som chef kunna skydda dina medarbetare och fånga upp tidiga tecken på stress när du främst möter dem genom en datorskärm? Här är 12 konkreta tips – baserade på forskning.
Ibland är det systemen, inte ledarskapet, som orsakar frustration på jobbet.
Annonssamarbete Chef + Sopra Steria

IT-system dold orsak till ledarskapsproblem

Dålig effektivitet och irritation i ditt team beror inte alltid på brister i ledarskapet. Leta efter lösningar på rätt ställe. ”Det är alldeles för vanligt med IT-system som stoppar oss, snarare än stöttar”, säger Christer Söderholm på Sopra Steria.
Inre utveckling kan vässa affärssinnet, visar forskning. Illustration: Øivind Hovlan
Hälsa

Bättre business med andlig utveckling

Personlig utveckling står inte i konflikt med framgångsrikt företagande. Det har Lasse Lychnell konstaterat i sin forskning på Handelshögskolan. Nu visar han vilka förmågor som förädlas och att mindfulness gör att cheferna kan känna större helhet i livet.