Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Glädjen som ledningsfråga

Kommunikation
Publicerad

När Pontus Bodelsson började arbeta inom näringslivet blev han förvånad över att drivkrafterna var så annorlunda mot de han upplevt som ideellt aktiv, bland annat inom musik och fotboll.

”Jag blev förbluffad av att det som funkade i det ideella engagemanget hade glömts bort i det professionella. För mig innebar det en frustration över att man inte pratar mer om detta. Ur det växte det fram enövertygelse om att det här är viktigt”, säger han.

Det blev en bok, Management by Glädje, där han understryker vikten av att jobba med medarbetarens motivation. Boken utkom ungefär samtidigt som Harvard Business Review ägnade ett helt nummer åt samma ämne.

Glädje har uppenbart blivit en ledningsfråga.

Pontus Bodelsson hänvisar till en undersökning som nyligen presenterats av brittiska Work foundation och som visar att de chefer som lyckas bäst i sämre tider är de som har fortsatt att fokusera på medarbetarna snarare än satsat på hårda nypor och besparingar.

I boken återkommer han hela tiden till skillnaden mellan glädje på jobbet och glädje i jobbet. Det ena handlar om att känna lust och det andra om att känna mening.

En kombination av de båda skapar effektivitet – och resultat, menar Bodelsson.

”Det ekar tomt om det ena inte finns. Man kan skapa en glad stämning utan meningsfullhet, men det blir platt efter ett tag. En organisation blir effektivare om det finns lust och en medvetenhet om hur organisationenbidrar i ett större perspektiv”, säger Pontus Bodelsson.

”Det får inte bli så att du bara går runt och drar vitsar för medarbetarna, det skulle vara förödande. Det är de små, små händelserna ochförutsättningarna som skapar företagskulturen, det är som en mosaik. Det handlar inte om att man själv ska vara rolig utan skapa en stämning som gör att medarbetarna har kul.”

Att fira ett uppnått mål eller en födelsedag kan fungera som en injektion glädje, men ska handskas med försiktighet.

”Men då måste du, innan du öppnar champagnen, berätta hur den lilla händelsen – den som ni nu firar – bidrar till det stora långsiktiga målet. På så sätt blir det en kombination av tillfällig glädje och långsiktig meningsfullhet”, säger Pontus
Bodelsson.

Hur mycket tid får arbetet med glädje ta för en chef?
”Som jag ser det finns det inget som är viktigare. Så det förtjänar mycket av ledarens tid, förutsatt att man kopplar glädjen till verksamhetens mål. Man måste se det som en rationell väg till effektivitet.”

Vad kan jag som chef dra för nytta av den glädje som mina medarbetare samlar på sig under semestern?
”Det är ju svårt att konkurrera med den lustboost som man får av en lyckad semester. Men om det första medarbetaren möts av när den kommer tillbaka är de olustiga inslagen så lever glädjen kortare. Vill du ta tillvara deras energi och glädje efter semestern kan du jobba bort de olustskapande elementen. Vänta till exempel med de besvärligaste administrativa uppgifterna. Utnyttja den goda energin till mer kreativa uppdrag. Det finns ett klart samband mellan gott humör och kreativitet.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden