ledarskapiforandring1800

Så blir din chefsvardag – efter coronakrisen

Sannolikheten är stor att pandemin för alltid kommer att omdefiniera synen på vad ett gott ledarskap är. Chefs Fredrik Kullberg listar tre exempel på hur.

Att du antagligen kommer att resa mindre i tjänsten, ha fler zoom-möten och bli mer digital i största allmänhet är några troliga effekter av coronakrisen som det redan skrivits spaltmeter om. Covid 19-pandemin kommer sannolikt att förändra din chefsvardag även på andra sätt, omdefiniera synen på ledarskap och skärpa betydelsen av vad du gör – eller inte gör – i din roll som chef.

Här är några exempel på hur.

Ökad efterfrågan på mognad

Med coronakrisen förbyttes högkonjunkturen i den djupaste recessionen i EU:s historia. Antalet konkurser har med covid 19-utbrottet på kort tid ökat dramatiskt liksom arbetslösheten, som i Sverige väntas nå hela 14 procent framåt hösten. Har du turen att ha chefsjobbet och försörjningen kvar, står du sannolikt inför en kärvare arbetsvardag än förut, med tanke på det vikande marknadsläget och ett kanske påtvingat behov av att säga upp duktiga medarbetare. En ny verklighet där du som chef behöver visa såväl fasthet som empati, och inte tveka att be om hjälp om situationen känns övermäktig. Än en gång visar det sig hur svårt det är att leda under påfrestande förhållanden, som under coronakrisen faktiskt handlat om liv eller död. Krisledarskap kräver mognad, en underskattad egenskap som sannolikt kommer att efterfrågas mer än tidigare när krisen väl ebbat ut.

Skärpt krismedvetande

För första gången i de flesta nutidsmänniskors liv har coronaepidemin inneburit en upplevelse av vad ett verkligt krisläge vill säga. Medan världens regeringar omprövar sin många gånger bristfälliga krisberedskap och storföretagen ser över sina bräckliga globala försörjningslinjer, har coronasmittan inneburit ökade insikter om robusthetens betydelse även inom de mindre organisationerna.

Hur pass rustad är du som chef inför nästa kris? Vilka strukturer, processer och verktyg måste bli bättre och starkare?  Även om covid 19-epidemin är en stor belastning för samhället och en väldig tragedi i sig, är den samtidigt det bästa tänkbara lärotillfället för att hitta bättre modeller inför oförutsägbara händelser i framtiden.

Förmågan att hantera kriser är numera avgörande för stora organisationers varumärken – tänk på Fritidsresors hyllade arbete under tsunamin 2004. Coronakrisen sätter än mer fingret på chefers behov av kommunikativa förmågor, riskanalys och förberedelser inför det fullständigt oväntade.

informella_ledare

Läs också: Informella ledare i kris: Så ger de oss hopp

Handlingsförmåga och optimism

En återgång till det normala eller en helt förändrad verklighet? Ännu är det för tidigt att sia om hur världen kommer att te sig på andra sidan coronakrisen, men klart är att den senaste tidens osäkerhet inskärpt vikten av handlingsförmåga, framåtblickande och en åtminstone försiktig optimism. Kriser innebär trots allt oftast nya möjligheter, vilket historien vid åtskilliga tillfällen visat: ur andra världskrigets ruiner föddes exempelvis ett oöverträffat välstånd som tidigare generationer bara kunnat drömma om.

För chefer är det väsentligt att inte låta sig förlamas av oro, utan i stället försöka höja blicken, se framåt och ta tillvara de kreativa idéer som föds ur den omvälvande coronakrisen. Tillvaron kanske inte blir exakt som förut, men med ett tydligt och involverande ledarskap ökar chanserna till ny skaparlust, livsglädje och energi.

fredrikk
reporter
Gör reportage, undersökningar och personporträtt om chefer och livet som chef. Ansvarig för Chefs karriärmaterial.
makthavare1800x1013

Läs också: Världens makthavare – här är deras 7 ledarstilar under corona

chef_1800x1013
Prenumerera på Chef

Gott ledarskap gör skillnad i osäkra tider

Nu är det goda ledarskapet viktigare än någonsin. Med Chef får du expertråd, handledning och hjälp med tuffa chefsfrågor. Prenumerera idag!

Relaterade artiklar

lkab1800
Arbetsmiljö

Riskbedömningschefen: Så agerar du bättre på risker

Är du beredd på det fullständigt oväntade? Kanske inte – coronakrisen har blottlagt omfattande brister i hela samhällets beredskap. Karin Winsa, riskbedömningschef på LKAB, tipsar om hur du som chef kan bli bättre på att förebygga och agera på risker.