kvinnlig_chef
Illustration: Øivind Hovland

Forskning: Tuffare få kritik av kvinnlig chef

Kvinnliga chefer diskrimineras ”underifrån”, visar ny forskning. Medarbetare av båda könen blir betydligt mer upprörda av negativ feedback från kvinnliga chefer än manliga.

Kvinnor når högre studieresultat än män. Kvinnor dominerar på svenska universitet och högskolor så till den grad att de upptar hela två tredjedelar av studieplatserna. Kvinnor gör också bättre ifrån sig i mätningar av olika ledarskapsförmågor. Hur kommer det sig då att kvinnorna är så få på de allra högsta chefspositionerna, och närmast osynliga i direktionsrummen i flera branscher? Bara en av tio svenska börs-vd:ar är kvinnor.

Förklaringarna varierar, från slentrian eller ren diskriminering i rekryteringsförfarandet, till könsskillnader i fråga om tävlingslust eller -instinkt och kvinnors särskilda utmaningar att kombinera karriär med barnafödande och familj. En studie från tyska arbetsmarknadsinstitutet IZA kan kasta nytt ljus över varför det så kallade glastaket i så stor utsträckning fortfarande existerar.

Det är forskaren Martin Abel, knuten till IZA och högskolelektor i ekonomi vid amerikanska Middlebury College, som i ett stort experiment skapade ett fiktivt USA-baserat företag som anlitade 2700 frilansande medarbetare att utföra översättningsuppdrag under ledning av likaledes fiktiva chefer, slumpmässigt angivna som kvinnor respektive män.

ormen

Läs också: Sex och rykten ger kvinnliga psykopater makt

Medan medarbetarnas arbetsinsats och attityder inte på något sätt påverkades av chefernas kön så länge de inte gav någon feedback, och bara till ytterst liten del så länge återkopplingen bestod av beröm, märktes stora skillnader när cheferna i stället började leverera kritik.

Oavsett könet på cheferna, tappade medarbetarna i motivation och arbetslust när de utsattes för påpekanden från chefshåll om att de klantat sig eller inte utfört sina uppgifter tillräckligt väl. Men de negativa effekterna var betydligt större när kritiken framfördes av en kvinnlig chef – enligt studien leder kritik från kvinnliga arbetsledare till 70 procent större reduktion av arbetsglädjen bland medarbetare av båda könen jämfört med när motsvarande kritik levereras av manliga chefer.

Kritik från kvinnliga chefer uppfattas vidare som så mycket allvarligare att den fördubblar andelen medarbetare av båda könen som aldrig mer vill jobba för företaget.

sheryl-sandberg-2

Läs också: 9 faktorer som attraherar kvinnliga ledare

Martin Abel konstaterar att både kvinnliga och manliga medarbetare på det här viset diskriminerar kvinnliga chefer. Inte genom att ignorera dem – medarbetarna i experimentet ägnade tvärtom särskild tankemöda åt att ”processa” återkoppling från just kvinnliga arbetsledare. Inte heller tycks öppna fördomar eller omedvetna associationer av typen män–karriär och kvinnor–familjeliv spela någon roll.

Nej, det som tycks driva det särskilda missnöjet med negativ återkoppling från kvinnliga chefer är medarbetarnas förväntningar på ledarskapsstil, framhåller Martin Abel. Studien bekräftar tidigare forskning om att medarbetare är tre gånger så benägna att associera beröm med femininitet, och dubbelt så benägna att koppla kritik till manlighet. När något går på tvärs mot människors förväntningar, tenderar de att reagera negativt.

Att medarbetare reagerar så negativt på kritisk återkoppling från kvinnor kan begränsa kvinnors möjligheter att lyckas som ledare och göra karriär, enligt studien.

”Förmågan att ge kritisk feedback är en nyckel för att chefer ska kunna förändra beteendet hos sina medarbetare. Resultaten i den här studien visar att det verktyget i högre grad riskerar att slå tillbaka mot kvinnliga chefer. Följden kan bli att kvinnor tillämpar mindre effektiva ledarskapsstrategier eller tappar intresset för att inneha chefspositioner”, menar Martin Abel.

ledare-4

Läs också: 5 saker utmärkta ledare gör – varje dag

Vad går då att göra?

”Det förblir en öppen fråga. Att förse medarbetarna med mer information om kvinnliga chefers kvalifikationer kan minska tilltron till stereotyper, visar vissa studier. Annan forskning visar att medvetet arbete för att motverka könsfördomar i kombination med riktat stöd för att få medarbetarna att i högre grad koncentrera sig på innehållet i återkopplingen, snarare än personen som levererar den, kan vara effektivt. Enligt ett sådant mönster har vissa företag börjat anställa feedback-coacher. Men för att få fram en verkligt effektiv medicin, behövs helt klart mer forskning”, framhåller Martin Abel till Chef.

Deltagarna i studien rekryterades via den digitala plattformen MTurk, och kom i experimentet att ingå i den flexibla gig-ekonomi som ibland utmålas som särskilt gynnsam för kvinnor. Martin Abel är mer tveksam:

”Harvard-ekonomen Claudia Goldin har visat att brist på flexibilitet är en av nyckelorsakerna bakom könsskillnaderna i lön och bristen på kvinnor i företagsledningarna. Gig-ekonomin erbjuder en sådan flexibilitet. Men min forskning lyfter fram vissa förbehåll. Med färre möten ansikte mot ansikte, tenderar människor att förlita sig mer på stereotyper. Att leda medarbetare från ett hemmakontor kan därför vara särskilt utmanande för kvinnor.”

Cissi Elwin

Läs också: Cissi Elwin: ”Det finns en liten smitare i oss alla”

Tre sätt att motverka medarbetarnas diskriminering av kvinnliga chefer

1. Förse medarbetarna med information om de kvinnliga chefernas kvalifikationer.

2. Jobba medvetet med att motverka könsfördomar.

3. Hjälp medarbetarna att fokusera på innehållet i återkopplingen, i stället för på personen som levererar den.

Relaterade artiklar

Katarina Ageborg i förgrunden och Cissi Elwin i bakgrunden. De står ute i en trädgård och vid Cissi står Katarinas svarta hund.
Konflikthantering

Astra Zenecas Sverige-vd: ”Man vill känna sig stolt"

Hur är det att leda medarbetare på ett bolag som hamnar mitt i mediestormens öga? Det vet Astra Zenecas Sverige-vd Katarina Ageborg. I det nya avsnittet av Chef Dilemma beskriver hon vaccin-turbulensen, inifrån den svensk-brittiska läkemedelsjätten.

Var fjärde chef är en utmärkt chef – som engagerar medarbetare och skapar förutsättningar för lönsamhet. Illustrationer: Anna Harvard
Annonssamarbete Chef + Brilliant Future

Så känner du igen en utmärkt chef

För att få engagerade medarbetare krävs utmärkta chefer. Dit når endast 25 procent av cheferna i Brilliant Futures mätningar. Lär dig känna igen en utmärkt chef – och vad som går att göra för att de ska bli ännu fler. 
linda_waxin_kronikor
Arbetsmiljö

Linda Waxin: ”Vågar du skapa dålig stämning?”

”Många som känner mig ytligt kommer att ha väldigt svårt att tro på detta. Men jag är en av de många kvinnor som hållit tyst”, skriver Chefs krönikör Linda Waxin.
chefdilemmacissielwinmicaelbyden
Konflikthantering

Nytt poddavsnitt: Cissi möter Årets Chef

I nya avsnittet av podden Chef Dilemma sätts Micael Bydéns ledarskap på prov när Chefs chefredaktör Cissi Elwin ställer honom inför en rad tänkta dilemman.

Porträtt av Patrik Hofbauer, bild med en kvinna som tittar misstänksamt på en annan kvinna.
Konflikthantering

Chef Dilemma: Jag tror min chef försöker mygla – vad gör jag?

Ta tag i tveksamheter. Omedelbart. I veckans dilemma ger Svenska Spels vd och koncernchef Patrik Hofbauer råd till en projektledare som upptäcker att en chef slirar med etiken.
Petter Wåhlberg, anstaltschef för Storboda. Foto: Martina Huber
Beslutsfattande

Anstaltschefen: ”Man kan inte pausa ett fängelse”

Coronakrisen har skruvat upp pressen på chefer inom Kriminalvården. Ett tufft läge har blivit tuffare. ”Vi alla klarar av lite mer än vi tror”, säger anstaltschefen Petter Wåhlberg.
Ett verktyg för reflektion har hjälpt Micael Broström, försäljnings- och marknadsdirektör på Elitfönster, att förstå hur medarbetarna verkligen mår och hur de ligger till.
Annonssamarbete Chef + Rolf

Så ser chefen hur alla mår – på 5 minuter

”Jag letade efter en metod att säkerställa det närvarande, coachande och inkluderande ledarskapet”, säger Elitfönsters försäljnings- och marknadsdirektör Micael Broström. Han hittade det i en app.

uppsagningarbjorn
Konflikthantering

Fråga psykologen: ”Hur ska man informera om uppsägningar?”

Hur ska man informera om uppsägningar i coronakrisen? Och hur hanterar man medarbetare som haft missbruksproblematik eller som sprider apokalyptisk stämning på videomötena? Det är några frågor psykologen Björn Hedensjö fått om svåra samtal i Chefs facebookgrupp Chefa i coronakris. Här ger han svar på dem.