Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Fem kvinnliga ledare om utmaningar och sina förebilder

Fem kvinnor från olika branscher berättar utifrån sina roller vad de ser för förbättringsmöjligheter och vilka som varit deras förebilder. ”Vi alla behöver hjälpas åt för att skapa förändring, men det betyder inte att vi alla behöver lösa alla problem, en tydlig roll är också att stötta befintliga goda krafter” säger tech-entreprenören och investeraren Siduri Poli.

Mångfald
Publicerad

Jenny Jonsson, vd ByggVesta AB

Vart hittar du ditt driv?

Jag drivs av att sätta och arbeta mot en tydlig vision, leda med energi och mening, och att se individer och team växa fram.

Har du någon förebild? 

Jag har många förebilder men Agneta Jacobsson, som dessutom är ordförande i bolaget som jag är ansvarig över, är en som jag tänker på direkt. Hon har jobbat hårt och kommit långt i sin karriär och hon har gjort det med empati, glädje, samt utan att ge bort hennes privatliv. Under hennes resa har Agneta lagt mycket fokus på att lyfta andra duktiga kvinnor. Utan folk som henne hade många kvinnor som mig inte vågat eller kanske haft chansen att ta på sig seniora roller.

Vilka utmaningar ser du finns kvar inom din bransch för att det ska bli jämställt?

Fastighetsbranschen har kommit långt och under många år varit på topplistan när det kommer till jämställdhetsarbete som till exempel kvinnor i ledningsgrupper och styrelser. Däremot när det gäller ägandet av fastigheter och mark är det fortfarande långt att gå innan det är jämställt.

Hur kan du själv påverka?

Jag kan påverka genom att försöka inspirera andra kvinnor, speciellt unga kvinnor, att se möjligheterna att ta plats i branschen. För mig är det viktigt att ByggVesta är i framkant när det kommer till jämställdhet för att jag tror att det är viktigt för innovation, gruppdynamik och att helt enkelt ta dom bästa besluten.

Vilka andra typer av insatser behövs?

Det är viktigt att branschen fortsätter lyfta kvinnliga förebilder men även att bolagen säkerställer inkluderande arbetsklimat. Det gäller att sätta krav och rätt kultur i sitt eget bolag men det räcker oftast inte eftersom våra medarbetare är ute på byggen och jobbar med många andra samarbetspartners. Vi måste även hålla samma standard externt och att våra medarbetare vet vad är ok och det är tydligt vem dom kan prata med ifall de finner sig i en eventuell obekväm situation.

Isa Widerståhl, förlagschef Albert Bonnier Förlag

Vart hittar du ditt driv?

Jag har förmånen att få jobba med något som har varit ett stort intresse genom hela livet, tillsammans med medarbetare som känner likadant. Jag är övertygad om det skrivna ordets kraft och litteraturens möjlighet att ge nya perspektiv för individ och för samhälle – något som är särskilt angeläget i oroliga tider som dessa. Det är fantastiska förutsättningar för ett team, och det gör det lätt att både hitta och bibehålla drivet. Att få se och bidra till att enskilda medarbetare och förlaget som en helhet utvecklas och lyckas är en stor drivkraft.

Har du någon förebild?

Det är en blandning av de chefer och ledare som jag har och har haft förmånen att få jobba med tidigt under min karriär. Ledare med tydliga värderingar som bidragit till en god företagskultur, och som har varit fått mig att känna mig trygg, samtidigt som de med jämna mellanrum och med stort förtroende knuffade mig utanför min komfortzon. Det inspireras jag av.

Vilka utmaningar ser du finns kvar inom din bransch för att det ska bli jämställt?

Bokbranschen som helhet är en kvinnodominerad bransch, men jag tror att det fortfarande finns en del utmaningar i chefsled och ledningsgrupper och i vilka som syns utåt. Jag är väldigt stolt över att Bonnierförlagen, i vilket Albert Bonniers Förlag ingår, har en kvinnlig majoritet i chefspositioner och en jämställd ledningsgrupp, där majoriteten också är kvinnor. Det speglar både företaget och branschen.

Hur kan du själv påverka?

Genom att utmana rådande strukturer oavsett om det är i min bransch eller i samhället. Som chef och ledare har man ett ansvar att vara ett föredöme, men man har också en utmärkt plattform att faktiskt lyfta frågor från. Detta är frågor som kräver medvetenhet och ett aktivt arbete, jag tror inte att man kan – eller ska – känna att man är i mål.

Vilka andra typer av insatser behövs?

Jämställdhet är inte bara en genusfråga, utan också en om mångfald i ett bredare perspektiv. Olikheter är en tillgång, inte minst för litteraturen som ska spegla och tillgängliggöra en mångfald av röster och erfarenheter. Här finns ett arbete att göra för att attrahera och rekrytera en större bredd av bakgrunder och kompetenser.

Neda Jazayeri, enhetschef Stockholm stad

Vart hittar du ditt driv?

Jag hittar mitt driv genom att leda och få andra att växa både i sin profession och som person. Jag får min inre motivation genom att ha en tydlig målbild och vision vilket är att leda organisationen till att vara ett så bra stöd som möjligt för medborgare som är i behov av socialtjänstens stöd. Att ha engagerade medarbetare ger mig kraft och energi till att fortsätta det arbetet vid idag gör.

Har du någon förebild? 

Jag har faktiskt inte någon särskild förebild. Däremot har jag många människor runt mig både i mitt yrkesliv och privatliv som har så många goda egenskaper som jag ser upp till och beundrar. Så man kan säga att jag har förmånen att ha många förebilder i mitt liv.

Vilka utmaningar ser du finns kvar inom din bransch för att det ska bli jämställt?

Socionomyrket är ett kvinnodominerat yrke där vi ständigt strävar efter att få det mer jämställt. Det finns en utmaning med att ändra den stigmatisering som finns kring vissa branscher och där har vi bland annat socialt arbete där frågan om jämställdhet är högst aktuell både för oss men även för att utveckla arbetet jämtemot individer som vi möter.

Hur kan du själv påverka?

Jag tycker att det är viktigt att prata om jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen. Rekryteringsprocesser är ju den givna vägen för arbetsgivare att få en jämställd arbetsplats men det måste även göras ett aktivt arbete utöver detta. Som chef har jag ett ansvar att skapa plattform för medarbetare att diskutera och driva utvecklingsfrågor. En av våra utvecklingsfrågor är just jämställdhet och mångfald där medarbetarna skapar engagemang kring frågan inom organisationen. Det kan vara allt från utbildningar och workshops till att prata med kollegor om olika situationer och bara kunna ställa frågan ”hade du tänkt likadant om det var en person med annan bakgrund eller kön?” För mig handlar det om att våga prata om hur våra medvetna eller undermedvetna fördomar och värderingar påverkar oss utan att döma varandra, utan för att se att det finns ett lärande och växande i dessa dialoger. Jämställdhetsperspektivet är även ytterst viktigt i vårt arbete utifrån myndighetsutövning där vi behöver integrera jämställdhetsperspektivet i beslutsfattningen och det stöd som vi erbjuder enskilda individer.

Vilka andra typer av insatser behövs?

Jag tror mycket på att man behöver systematiskt arbeta med detta, följa upp, utvärdera undersöka och utveckla. Att aktivt åtgärda det som uppkommer och ge utrymme för att diskutera för att gemensamt främja lika rättigheter.

Siduri Poli, tech-entreprenör och investerare 

Vart hittar du ditt driv?

Mitt driv är på något sätt integrerat i min person – det har alltid funnits där, tagit olika uttryck genom åren men alltid funnits där. Det är som att andas; att alltid leta efter olika sätt att främja mina övertygelser och försöka pusha för att förändra det som inte fungerar optimalt. Omvärldens brist på inkludering gör det ju ganska lätt att hålla ångan uppe  – tråkigt nog finns det fortfarande väldigt mycket att uppnå. Men det som alltid håller andan uppe är vårt community och allt magiskt som händer när vi främjar varandra – det är vad som håller drivet vid liv. När man en gång sett vad som går att uppnå är det svårt att inte alltid sträva efter det. Det är lite som det röda pillret i Matrix.

Har du någon förebild? 

Mamma och pappa är på topplistan; liksom alla ensamstående föräldrar. Professionellt är mina medgrundare till Changers Hub; Amanias Abraha och Victoria Escobar, mina främsta ledstjärnor.

Vilka utmaningar ser du finns kvar inom din bransch för att det ska bli jämställt?

Det finns otroligt många aktörer som jobbar för ett mer jämställt näringsliv i allmänhet, och en tech-bransch i synnerhet. Det vi behöver göra är att stärka dessa aktörer, som kan vara individer eller civilsamhällesorganisationer, så att de kan skala upp sin impact. Vi alla behöver hjälpas åt för att skapa förändring, men det betyder inte att vi alla behöver lösa alla problem, en tydlig roll är också att stötta befintliga goda krafter.

Hur kan du själv påverka?

Genom att fortsätta skapa förutsättningar för fler, öppna fler verksamhetsområden och inte bara vänta på att bli inkluderade men också genom att själv inkludera fler när jag befinner mig i svårtillgängliga sammanhang – och jo – fortsätta prata, påverka och inspirera fler. Det är därför min instagram är viktig, för där kan jag nå ut direkt med kunskap och inspiration till en drös personer med ett knapptryck.

Vilka andra typer av insatser behövs?

Det viktigaste är att vilja förändra, vilja utvecklas och att vara nyfiken. Låt inte sakers komplexitet förlama er från att handla. Boka möten, starta samtal, lyssna på poddar, läs böcker och artiklar, men framför allt bjud in fler och olika personer till de bord du sitter kring. Det brukar alltid leda till möjligheter och engagemang.

Nazanin Nematshahi, säljdirektör och Diversity & Inclusion lead på Microsoft 

Vart hittar du ditt driv?

Min största drivkraft just nu samt genom åren som ledare har varit att lyckas se kopplingen mellan att driva ett modernt inkluderande ledarskap och att nå bättre resultat genom det.  Det är viktigt att kunna påvisa resultat med mjuka förändringar, som att få in fler kvinnor i branschen samt människor med olika bakgrund, utbildning, kultur och så vidare. Dessutom är det viktigt att låta det ta tid att bygga upp sitt team och påvisa den innovationskraft som skapas från alla dessa olika perspektiv. Vilket du bör mäta för att kunna dra lärdomar av det arbete som utförs och påvisa hur det gynnar slutresultatet.  Sedan brukar jag säga – gör mer av det du älskar – och jag jobbar genuint med något jag är passionerad över, vilket skapar mycket energi och motivation!

Har du någon förebild? 

Jag har flera förebilder, en av dom är Hélène Barnekow som är VD på Microsoft som sålde in Microsoft till mig så att det blev en naturlig följd efter mina år på Dell. Andra förebilder till mig är personer som vågar gå mot normen för att skapa positiv förändring, detta kan vara startup-ägare, studenter eller nytänkande erfarna högpresterande personer.

Vilka utmaningar ser du finns kvar inom din bransch för att det ska bli jämställt?

Jag ser att vi kommit en god bit på vägen men vi har en bit kvar för att bli jämställda inom TECH. Jag tror att vi behöver få in fler kvinnor och minoriteter i fler beslutfattande positioner så att vi kan göra förändring på riktigt och i större skala. Tror även mycket på att man behöver driva kulturförändring inom företag både genom hårda och mjuka mål som man följer upp på. Till exempel: på Microsoft är en del av din lön helt baserat på mjuka värden, hur du driver mångfald- och inkluderingsfrågor och hur du bidrar till att skapa en inkluderande kultur, sådana saker gör skillnad!

Hur kan du själv påverka?

Genom att använda min position på Microsoft, som D&I lead och ledningsgruppsmedlem, till att göra denna fråga till en prioriterad fråga, till att skapa en samhällsdebatt i frågorna samt fortsätta nätverka och driva frågan externt. Jag tror väldigt mycket på att ”walk the talk” –genom att leva efter dessa frågor så kommer man kunna leda en förändring.

Vilka andra typer av insatser behövs?

Vi kan inte skapa en jämställd IT bransch utan att få med oss männen! Så jag tror fler insatser där fler män I beslutsfattande positioner som hjälper oss kvinnor är viktigt!

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden