6 vanliga fallgropar när du rekryterar vikarier

Beslutsfattande
Text: Calle Fleur
Publicerad

Semester, sol – och sommarjobbare som ska tas om hand.

Advokat Dino Kalamujic är specialist inom arbetsrätt vid advokatfirman DLA Nordic. Han har tagit fram en lista med sex punkter över vad du som arbetsgivare bör tänka på inför rekryteringen av semestervikarier eller sommarjobbare – och hur du undviker de vanligaste fallgroparna:

1. Skriv anställningsavtal
”Att skriva ett anställningsavtal är A och O när man ska anställa sommarjobbare. Tänk på att anställningsform inte är samma sak som avlöningsform – ”timanställning” är inte en anställningsform enligt LAS, utan kan antingen vara en tidsbegränsad anställning eller en tillsvidareanställning som avlönas per arbetad timme”, säger Dino Kalamujic.

2. Välj rätt anställningsform
”Huvudregeln i LAS är att en anställning gäller tillsvidare men det går också att avtala om att en anställning ska vara tidsbegränsad, det vill säga gälla för en viss tid. För att ett tidsbegränsat anställningsavtal ska gälla måste avtalet uttryckligen ange vilken tidpunkt anställningen ska upphöra. I annat fall är risken stor att avtalet kan tolkas som att parterna ingått ett avtal om en tillsvidareanställning. Om du som arbetsgivare i strid med LAS avbryter en tidsbegränsad anställning blir du skadeståndsskyldig gentemot arbetstagaren.”

 3. Håll koll på reglerna för minderåriga
”För både minderåriga och vuxna gäller arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. När du ska anställa någon som är under 18 år gäller även särskilda regler för arbetstider och arbetsuppgifter. Bryter du mot någon av dessa regler kan du enligt arbetsmiljölagen bli skyldig att betala böter.”

4. Solskensavtal
”I vanliga fall måste man som arbetsgivare lämna besked om ändrade arbetstider minst två veckor i förväg. Ett sådant besked får dock lämnas kortare tid i förväg, om ”verksamhetens art eller händelser som inte har kunnat förutses” ger anledning till det. Även om man skickar hem någon vid till exempel dåligt väder måste man ändå betala ut lön för den avtalade tiden.”

5. Rätt till sjuklön
”En arbetstagare har rätt att vid sjukdom behålla lön och andra anställningsförmåner (sjuklön). Arbetstagarens rätt till sjuklön gäller från och med den första dagen av anställningstiden. Är den avtalade anställningstiden kortare än en månad inträder dock rätten till sjuklön endast om arbetstagaren tillträtt anställningen och därefter varit anställd fjorton kalenderdagar i följd. Dag då arbetstagaren varit frånvarande utan giltigt skäl räknas inte.” Här hittar du mall för förstadagsintyg!

6. Undvik de vanligaste fallgroparna
a) Kartlägg arbetsbehovet i verksamheten innan du skriver avtal. Avtalad lön och antal arbetstimmar gäller även om det visar sig bli mindre att göra än vad du trodde från början.

b) Kolla upp vilken minimilön som gäller enligt kollektivavtalet innan du skriver avtal.

c) Om anställningen är kortare än tre månader bör du avtala med arbetstagaren om att inte lägga ut någon semester utan att denne istället ska få semesterersättning.

KOMMENTERA ARTIKELN

Vad tycker du? Kommentera artikeln här nedan. Det gör du via tjänsten Ifrågasätt som också är ansvarig för kommentarsfunktionen. Kommentarerna visas på chef.se i anslutning till texten. För att kommentera behöver du först skapa ett konto och logga in. Håll god ton och håll dig till ämnet. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Ifrågasätt förbehåller sig rätten att radera kommentarer i efterhand. Även Chef kan ta bort kommentarer. Chef förbehåller sig även rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden