sjukjobba
Foto: Adobe Stock

Mall: Förstadagsintyg

För att få rätt till sjuklön kan du behöva ett förstadagsintyg. Med Chef Premium ingår en mall som enkelt går att ladda ner. Du får också anvisningar för vad som gäller inom ramen för några vanliga kollektivavtal.

Du har tillgång till denna mall genom din prenumeration på Chef Premium. 

Fyll i mallen online och skriv ut mallen

Ladda ner mallen i .docx-format och fyll i den via Microsoft Word

Begäran om förstadagsintyg

För att arbetstagaren ska ha rätt att vara frånvarande på grund av en sjukdom och få rätt till sjuklön krävs att arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdomen. Det är arbetstagaren som ska styrka att denne har sin arbetsförmåga nedsatt på grund av en sjukdom.

Enligt sjuklönelagen ska en arbetstagare visa läkarintyg från och med den sjunde kalenderdagen efter dagen för sjukanmälan. En arbetsgivare har också rätt att begära läkarintyg från arbetstagare från en tidigare dag, så kallat första dagsintyg.

Lämpligen ett år i taget
Den arbetstagare som inte följer arbetsgivarens beslut har ingen rätt till sjuklön om denne inte kan visa godtagbara skäl för att inte lämna in ett intyg. Detta innebär att det ska ha varit ursäktligt att intyg inte har lämnats för den avsedda tiden. Exempel på sådan ursäktlighet kan vara att arbetstagaren, trots att denne har försökt, inte har lyckats få tid hos läkare inom rätt tid.

Ett annat exempel kan vara att det med hänsyn till sjukdomsförloppets speciella karaktär har funnits fysiska hinder mot att ta sig till en läkare. Om arbetstagaren kommer in med ett läkarintyg från en senare tidpunkt än från den begärda dagen ska arbetsgivaren betala sjuklön från den dag läkarintyget avser. Någon diagnos behöver inte framgå av intyget, endast att arbetstagaren saknar arbetsförmåga.

Läs också: Så gör du när medarbetaren sjukskriver sig

Läs också: Så fick kommunen sjuktalen att störtdyka


Dags att logga in!

Artikeln du vill läsa är låst. Logga in som tidningen Chef-prenumerant (eller bli prenumerant idag!) för att fortsätta läsa.

11 nr av Chef + Chef premium
1695 kr
Exkl. moms
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium