nio-ledartyper
Foto Ledartyper BelbinIllustration: Sanna Mander

Få koll på de nio ledartyperna

Ibland glömmer vi bort att det i vår omgivning finns människor som kan hjälpa oss att utvecklas. Om vi vågar be om och ta emot feedback gällande vårt beteende kan vi lära mycket om vår ledarstil.

De flesta tester som går ut på att definiera en persons ledarstil handlar egentligen om strukturerad feedback. För att lyckas ta till sig den feedback du får måste du vara öppen.

Feedbacktrappan förklarar i utvecklingssteg hur återkoppling tas emot av männi­skor som står på olika trappsteg.

1. Förkasta

2. Försvara

3. Förklara

4. Förstå/lyssna

5. Förändra

På första steget av trappan tar inte mottagaren till sig av feedback utan förkastar. I nästa steg försvarar mottagaren sig och är ovillig att ta till sig innehållet i återkopplingen.

På nästa steg förklarar mottagaren sig och det finns fortfarande väldigt lite intresse för feedbacken.

På nästa steg är mottagaren intresserad av att förstå och lyssna.

På nästa steg är mottagaren intresserad och mottaglig men också beredd att agera på den feedback som ges och förändras och utvecklas.

För att låta den återkoppling du får verkligen betyda något är det viktigt att försöka befinna sig så högt upp i trappan som möjligt.

Roller enligt Belbin
Givetvis är din ledarstil mångfacetterad. Ett test eller en sammanställning av olika ledarstilar avslöjar ju inte allt. Men det kan vara en hjälp på vägen.

När det handlar om test för att hitta sin ledarstil eller sin roll på jobbet så finns en hel uppsjö.

Just därför pågår nu arbetet med att ta fram en internationell standard för psykologiska bedömningsmetoder.

Men ett exempel är forskaren Dr Meredith Belbins Team Skills®. Belbin räknar upp nio olika roller som kan förekomma i en grupp på jobbet. Chefen kan vara vilken som helst av rollerna.

Oftast är du inte bara en renodlad roll. Alla kan vara kombinationer av allt och alla sidor finns i dig, men två till tre av dem är dina starka roller. Det gäller att hitta de starka sidorna och att vara i situationer där de passar. Där kommer din personlighet och ditt beteende bäst till sin rätt, menar Belbin. Resten av sidorna kan andra komplettera med.

Genom att komma till insikt om vilka just dina roller är kan du komplettera ditt team med medarbetare som uppfyller de andra rollerna. Ta till exempel Svennis som ständigt tar med sin parhäst Tord Grip. Tillsammans bildar de ett bättre ledningsteam än Svennis själv kan göra.

Det finns vissa personligheter som behövs extra väl i teamet eftersom de ser styrkan i andra och är bra på att bygga ihop teamet. Coordinator är en sådan personlighet. I övrigt fungerar ett team bäst när så många roller som möjligt är representerade.

Plant (PL)

Plant är innovatörer, uppfinnare och mycket kreativa personer.

En introvert person som löser problem på helt nya sätt. Om det är en intelligent person kan det vara genialiska lösningar. Är det inte en intelligent person är lösningarna oftast mindre briljanta.

PL uppfattas ofta som konstiga och orealistiska.

De föredrar oftast att arbeta ensamma med lite distans till teamets medlemmar. De reagerar starkt på kritik och beröm.

Vanliga fraser:
»Där det finns ett problem finns det en lösning.« »Stör inte, geni i arbete.«

Monitor Evaluator (ME)

En Monitor Evaluator vill alltid analysera allt en extra gång. De ses som kloka men lite långsamma och är sällan pådrivande. ME är allvarligt sinnade med inbyggd immunitet mot att bli alltför entusiastiska. Eftersom allt ska tänkas igenom en extra gång är de långsamma i sitt beslutsfattande. Men de har också ofta rätt.

Vanliga fraser:
»Jag vill tänka över det här till i morgon, sedan får du ett klart besked.« »Har vi uttömt alla möjligheter?«

Team Worker (TW)

En Team Worker är en mild, flexiblel och diplomatisk människa som vill ha harmoni i teamet.

De är de mest stödjande medlemmarna i ett team. De är bra lyssnare, men kan vara obeslutsamma i kritiska situationer. TW-chefer ses inte som ett hot mot någon och är därför mest accepterade och omtyckta att jobba under.

Vanliga fraser:
»Lite ödmjukhet har aldrig skadat någon.« »Är det okej för dig så är det okej för mig.«

Shaper (SH)

En Shaper är inriktad på handling och resultat. De är mycket motiverade människor med mycket energi och behov av att lyckas. SH gillar att utmana andra och vill vinna. De kan uppfattas som aggressiva och provokativa. De gillar att leda och att pusha andra till handling. Om det uppstår hinder hittar de en väg runt dem.

Vanliga fraser:
»Gör det bara.« »Jag kanske är oförskämd, men jag är i alla fall rak.«

Specialist (SP)

En Specialist bidrar inte till teamet på lång sikt utan är mest intresserad av sitt specialområde. De bortser helt enkelt från helheten. Egna området är SP professionellt hängiven till och försvarar det hårt. SP har helt enkelt ett starkt engagemang inom ett smalt område. Få människor är så inriktade och har så mycket talang att de kan bli en första klassens SP.

Vanliga fraser:
»Ren professionalism är sin egen belöning.« »Ju mer du vet, desto mer finns det att upptäcka.«

Coordinator (CO)

Alla chefer vill vara en Coordinator, men få är det. CO ser styrkan i andra och är bra på att nyttja dem och bygga team. De får andra att jobba mot gemensamma mål. De är duktiga mötesledare, mogna trovärdiga och bra på att delegera. De brukar vinna respekt men kan upplevas som manipulativa. De är också lite lata och gör inte mycket själva.

Vanliga fraser:
»Låt oss inte tappa huvudmålet ur sikte.« »Har någon annan något att tillägga i denna fråga?«

Resource Investigator (RI)

En Resource Investigator gillar att hitta idéer. Det är en extrovert och social person som för in nya saker i ett team. RI är ivrig och entusiastisk. Men de är inte uthålliga eller realistiska.
De är bra på att kommunicera med människor, bra på att utveckla nya möjligheter och kontakter och naturliga förhandlare.
RI är nyfiken, men tappar lätt intresset om de inte stimuleras av andra.

Vanliga fraser:
»Vi kan göra en förmögenhet på detta.« »Idéer ska stjälas med stolthet.«

Implementer (IMP)

En Implementer har sunt förnuft, självkontroll och disciplin. IMP är pragmatiska. De överlåter gärna beslutsfattandet åt andra, men när ett beslut väl är fattat är de duktiga på att genomföra det. Bestäm ni vad vi ska göra, så bestämmer IMP hur det ska göras, alltså. IMP kan dock göra motstånd när de inte tror på beslutet. Då saknar de spontanitet och är något bakåtsträvande, de vill göra på samma sätt som förut.

Vanliga fraser:
»Om det är genomförbart kommer vi att göra det.« »Hårt arbete har aldrig tagit livet av någon.«

Completer Finisher (CF)

En Completer Finisher har stort sinne för detaljer och stor genomförandekapacitet. De startar inget som de inte kan avsluta. Allt är klart när det är klart. De tycker om ordning och reda och har sinne för detaljer. Även om de utåt sett kan verka lugna motiveras många av en inre osäkerhet. CF kan vara intoleranta mot folk som tar lättare på saker och de har svårt att delegera.

Vanliga fraser:
»Det finstilta är alltid värt att läsa.« »Har ni kontrollerat det?«

Rollernas samverkan

Coordinator svävar fritt i gruppen. De är omtyckta av alla och tycker om alla. Men mellan vissa andra roller finns det naturliga spänningar. Plant, som står för nya idéer, har till exempel en naturlig spänning med Implementer, som vill bevara. Team Worker, som vill bygga relationer, har en naturlig spänning med Shaper, som framför allt vill se resultat. Shaper gasar dessutom på och har även en naturlig spänning med Monitor Evaluator som bromsar. Resource Investigator, som ser allt i stora drag, har en naturlig spänning med Completer Finisher, som ser detaljer och det finstilta.

Samarbetssvårigheter mellan exempelvis en Shaper och en Monitor Evaluator behöver alltså inte bero på dålig personkemi utan snarare roller som krockar.

Rollerna kompletterar varandra

Det krävs respekt för att krockande roller ska samarbeta bra. Respekt byggs med kunskap om att alla de olika rollerna behövs och kompletterar varandra.

I vissa situationer, när du är chef i en grupp där dina starka roller redan är representerade och andra roller saknas, kan du känna ett behov av att ta på dig en roll som egentligen inte passar dig. Det tar mycket energi och håller sällan i längden.

Alla roller har både fram- och baksidor. Om du spelar en roll som du inte är stark i är risken större att svagheterna kommer fram. Dessutom blir du mindre effektiv.
Det kan vara bra att flytta på sig om styrkorna inte kommer till sin rätt, eller att komplettera teamet med någon som är stark i den roll som behövs, så att du får göra det du gör bäst.

Källa: Artikeln är hämtad ur Chefs pocketguide ”Hitta din personliga ledarstil” från Chef nr 9 2008.

Relaterade artiklar

Illustration av bland annat en hjärna och en person som pratar.
Hälsa

Studier ger nyckeln till välmående team

Ta hjälp av forskningen för att förebygga psykisk ohälsa på din arbetsplats. Nu finns en ny sammanställning över 32 vetenskapliga studier som visar hur du kan göra.

20 procent av medarbetarna står för 80 procent av sjukfrånvaron. Det är där hälsoarbetet ska fokuseras, menar Lars Roth på MedHelp. Foto: Martina Huber
Annonssamarbete Chef + MedHelp

Upptäck riskbeteenden som förvarnar om sjukskrivning

Chefer missar – helt i onödan – riskbeteenden som varnar för att medarbetare riskerar att bli långtidssjukskrivna.
Med rätt stöd kan det undvikas.
”Sjukfrånvaro behöver angripas utifrån data – inte magkänsla”, säger Lars Roth på Medhelp.

Siri Wikander.
Mångfald

Siri Wikander: ”Använd din makt!”

“Jag känner nästan ingen som har så mycket vita privilegier som du har”. Orden träffade mig rakt i hjärtat. Med min väns kommentar klingande i öronen inser jag att att jag är ”mannen”. Jag är den med privilegiet. Frågan är vad jag gör med den insikten, skriver Chefs webbkrönikör Siri Wikander. 

Cissi Elwin.
Krönikor

Cissi Elwin: ”Mer kärlek åt chefen!”

”Är det Netflix fel att chefer inte ligger? Efter en lång dag av jobb och familjebestyr är det så enkelt att sätta sig i soffan och bli underhållen av fantastiskt berättade historier. Vi låter oss matas och dåsar bort medan våra verkliga relationer sakta tynar av”, skriver Chefs Cissi Elwin i en krönika.

En bild på två kontorsstolar på varsin sida av en almanacka.
Karriär

7 tips för den perfekta tiden mellan jobb

Du har fått ett nytt spännande jobb, grattis! Självklart är du ivrig att sätta igång. Men rusa inte på för fort. Nu har du ett gyllene tillfälle att ladda batterierna. Här är sju smarta tips från Harvard Business Review för att hitta den perfekta ”ställa om”-tiden.

Illustration med en dubbelsäng där en kvinna sitter med dator och pratar i mobiltelefon, en sur man som ligger bredav med rosor och en champagneflaska i bakgrunden.
Hälsa

Chefs under­sökning: Trötta chefer ligger sällan

Det kostar på att vara chef. Och det finns en överhängande risk att det går ut över kärlekslivet. Varannan chef uppger att de inte har tillräckligt med tid för sin partner. Det visar Chefs undersökning.

Visa hjärta som chef. Petra Spranger, HR-chef på Fastighets AB Balder, vill visa empati och omsorg om medarbetare – både på jobbet och privat. Foto: Anna Rehnberg
Annonssamarbete Chef + Feelgood

Får friskare medarbetare – med empatiskt ledarskap

”Vi vill kunna stötta medarbetare när det händer något i privatlivet”, säger HR-chef Petra Sprangers på fastighetsbolaget Balder. Där har empatiskt ledarskap, med fokus på hela hälsan, blivit en nyckel till engagerade medarbetare.

Pigge Werkelin tillsammans med hustrun Monika Möller Werkelin.
Hälsa

Pigge Werkelin: ”Med ett aktivt sexliv får du energi”

För entreprenören Pigge Werkelin finns det en självklar koppling mellan hans prestation som chef och hans privatliv. ”Det är grunden för ditt företagande. Ungefär som när du bygger ett hus behöver du en stadig grund, och den grunden är ditt privatliv. Du behöver se till att hela hemmadelen funkar, alltifrån ungarnas skolgång till ditt sexliv.”