Experten: ”Coronakrisen tydliggör chefers behov av kunskap”

Medan beredskapslagren gapar tomma avslöjar coronakrisen även brister i ledarskapet bland svenska chefer. Dags att fylla på med ny kunskap, råder kompetensspecialisten Pär Lager.

Motivation
Publicerad
Svart tavla, äpple och glasögon

Medan svallvågorna från coronakrisen fortsätter att påverka en hel värld, framstår bristerna i krisberedskapen som ett uppenbart problem. Ingen vet förstås säkert, men kanske hade Sverige kommit lindrigare undan om staten behållit de jättelika krislager med skyddsutrustning som byggdes upp under kalla kriget, och underhållit civilförsvaret i stället för att skrota det.

På liknande sätt tydliggör covid 19-pandemin bristande krisberedskap hos svenska chefer, och kastar ljus på vilken kompetens som cheferna bör skaffa sig inför oförutsedda händelser i framtiden. Det säger Pär Lager, som är seniorrådgivare och specialist inom organisationers kompetensutveckling och lärande.

”Många chefer och ledare gör i dag ett fantastiskt jobb under mycket svåra förhållanden. I en krissituation, då allt ställs på sin spets, blir det samtidigt extra tydligt vilka kunskaper och kompetenser som chefer och ledare saknar. I en miljö som präglas av osäkerhet och oro är det viktigare än någonsin med ett effektfullt kommunikativt ledarskap. Många chefer saknar såväl strukturer, processer som verktyg för detta, det finns brister i allt ifrån att informera medarbetarna på ett effektivt sätt, till uppföljning, dialog och närvaro – antingen fysiskt, digitalt eller både och”, säger han.

Statsmakternas uppmaning till distans- och hemarbete i syfte att hindra smittspridning har visat avsevärda brister i chefernas digitala kompetens, menar Pär Lager.

”Det handlar lika mycket om svag kunskap om de olika tekniska lösningarna, som metoder och beteenden när kommunikationen sker online.”

Nära kopplat till det kommunikativa ledarskapet finns omvärldsbevakning, som inte heller bedrivs optimalt:

”Det saknas ofta kunskap om hur en effektfull omvärldsbevakning ska bedrivas, för att snabbt och löpande få en god bild av fakta och trender om både coronasmittan som sådan och hur den påverkar den egna branschen. Extra viktigt är god bevakning av alla de stödpaket som kommer från regeringen, och hur den egna organisationen kan dra nytta av dem.”

Pär Lager säger sig vara förvånad över hur pass lite chefer och organisationer har utnyttjat den lediga kapacitet som uppstått i branscher där medarbetarna dels har mindre att göra än vanligt, dels slipper tidsödande resor tack vare utökat hemifrån-arbete.

”Ofta är det tidsbrist som sätter käppar i hjulet för olika viktiga utvecklingsprojekt. Nu finns chansen att satsa på kompetensutveckling för såväl medarbetarna som chefen själv. Problemet är att kunskapen allt som oftast är låg vad gäller innovativa, kostnadseffektiva och digitala processer och verktyg för kompetensutveckling”, säger han och tipsar om det stora utbudet av öppna online-kurser från världens ledande universitet, så kallade MOOC:s (Massive Open Online Courses) som går att hitta på sajter som coursera.org och edx.org.

I ett bredare ledarskapsperspektiv behövs en bättre mental förberedelse inför framtida kriser och förändringar, anser Pär Lager.

”I extrema lägen blir det viktigare att som chef och ledare kunna fatta beslut. Att inte passiviseras av osäkerhet, förutfattade meningar och rädsla. En ökad kunskap om beslutsfattande och de brister som vi människor har kan skapa stort värde”, säger han och fortsätter:

”Ett mycket effektivt verktyg är att arbeta med risk- och scenarioanalys. Att helt enkelt löpande arbeta med olika möjliga scenarier hur världen kan utvecklas, vilka kriser som kan uppstå, hur organisationen skulle kunna drabbas och inte minst hur organisationen då kan agera. Ett konkret tips är att som ledare ta del av World Economic Forums årliga riskrapporter (Global Risk Report), som på ett pedagogiskt och tydligt sätt presenterar de största riskerna i vår tid.”

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden