Experten: Bra egenskaper för en chef

Chefs expert i organisation Leif E Andersson listar egenskaper som är extra bra att ha som chef.

Jag är på väg att få min första chefsroll. Vad är chefens viktigaste egenskap?

Svar: Det finns ett antal kärnfärdigheter som en ledare behöver behärska. En av de viktigaste är att kunna lyssna. Det betyder mer än du tror.

En annan är att bekräfta konkreta beteenden. Lägg märke till vad varje medarbetare är bra på samt vad de behöver förbättra å bekräfta alla förbättringar.

Det krävs fem bekräftelser för att våga upp en kritisk kommentar så tänk på att du den första tiden ska fokusera på det du tycker är bra beteenden. En bra regel är att du inte har tagit dig rätten att kritisera en medarbetare innan du bekräftat den minst fem gånger.

 

Finns det en ledarskapsmodell jag kan använda?

Svar: Att kunna en modell utan att behärska kärnfärdigheten blir ihåligt. Kan du inte lyssna kan du inte hantera en konflikt oavsett vilken modell du använder.

Hur får jag andra att göra underverk?

Svar: Hjälp andra att utveckla det de har läggning för så skapar du ett bra team. Det är dina medarbetare som ska göra jobbet. Ditt jobb är att få dem att bli kompetenta genom att ni tillsammans utvecklar deras färdigheter med hjälp av din positiva feedback.

nyhetsbrev-9

Missa inget!

Chefs populära nyhetsbrev Ditt ledarskap och Din karriär samlar varje vecka det bästa från Chef.se.
  • Konkreta råd i ditt chefskap
  • Användbara metoder och verktyg
  • Relevanta erbjudanden

nyhetsbrev-9

Missa inget!

Chefs populära nyhetsbrev Ditt ledarskap och Din karriär samlar varje vecka det bästa från Chef.se.
  • Konkreta råd i ditt chefskap
  • Användbara metoder och verktyg
  • Relevanta erbjudanden