Ericsson-chefen: ”Så blir framtidens kontor”

Peter Laurin, chef för Ericsson-koncernens affärsområde Managed Services, berättar om kontorens framtida roll i ett av världens största företag.

Arbetsmiljö
Text: Sara Hasbar
Publicerad
Till vänster en av Ericssons byggnader. Till höger Peter Laurin.

”I april 2020 visste vi inte att pandemin skulle hålla i sig så här länge. Men vi förstod snabbt att den skulle föra med sig nya arbetssätt, och insikter kring dem som vi behöver ta vara på. I ett stort projekt har vi bland annat frågat koncernens alla 100 000 anställda i 180 länder hur de jobbar i dag, och hur de vill jobba i framtiden – fyra gånger har vi gjort sådana undersökningar under pandemin. 

”Det vi landat i, är att vi från januari 2022 jobbar 50 procent från kontoren och 50 procent hemifrån eller på distans. Siffrorna är inte huggna i sten, vi får experimentera lite och ta hänsyn till lokala förhållanden, men det är ungefär vad Ericsson siktar på när pandemin förhoppningsvis snart klingat ut. Och vill du vara 100 procent på kontoret är det också okej. Det är viktigt att ha en kultur. Därför är kontoren fortsatt viktiga för Ericsson. Men de kommer inte att se ut som i dag. Våra 400 kontor behöver anpassas till den nya tekniken, till en ökad grad av flexibilitet, för de arbetsuppgifter som du kanske inte kan eller vill utföra hemifrån. Kontoren blir mer sociala och innovativa. Det blir en helt annan design. Det tycker vi är superhäftigt”.

”Vi disponerar om ytorna och minskar kontorslandskapens andel överlag, från 60 till runt 20 procent av ytan beroende på behov. Samtidigt behövs fler utrymmen för möten, integration, problemlösning, det kreativa samtalet. Fler labb, rum för demonstrationer och samarbetspartners, platser där man kan titta och ta på utrustningen. Lounger, projektrum och smårum att ringa ifrån. Moderna men stämningsfulla caféer, som tillför något utöver det vanliga. 

Vår vision är att skapa något liknande campuskänsla. Du ska vilja gå till kontoret, känna glädje, tillhörighet och entusiasm när du kommer dit, få ny energi. Vi får experimentera lite här också, och om resultatet blir att vi drar ner på den totala kontorsytan, tänker vi återinvestera de besparingarna i de nya arbetsplatsernas design och teknik. Framtiden får utvisa hur stort fastighetsbehovet är.  

Tekniska verktyg blir mycket viktigare. Med 5G, VR och annan ny teknik kommer distansarbetet att fungera ännu bättre framöver. Vi tror på en hybrid arbetsmodell, där kontorsmiljön och hemmet är i samspel.

Förändrade arbetssätt kräver en ny typ av ledarskap. Hur upprätthåller man en företagskultur om människor inte längre träffas på samma sätt? Även om individer och grupper blir mer produktiva med de nya arbetssätten, gäller det att få helheten att också bli det. Mycket handlar om tillit, ansvar, delegering. Där är vi inte framme än, utan mitt uppe i transformationen.”

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden