distansarbete

Distansarbetet har ökat – med 400 procent

Under coronakrisen har distansarbetet ökat med mer än 400 procent i yrkesgruppen som har förutsättningar att jobba hemifrån, visar en ny undersökning. 39 procent av de som jobbar hemma är mer nöjda med sin arbetssituation än tidigare – men en majoritet saknar fikastunderna.

Det är Tele2 och Kantar Sifo som undersökt 1000 yrkesverksamma svenskars svar på frågor kring distansarbete i februari och april – det vill säga före och under coronakrisen.

I yrkesgrupper med förutsättningar att jobba på distans syns en kraftig ökning i mängden distansarbete under perioden: från 15 till 57 procent av den totala arbetstiden, vilket är en ökning med 400 procent.

I april svarar hela 94 procent av de som kan jobba hemifrån att de gör det i någon utsträckning. 32 procent arbetar hemifrån på heltid under coronakrisen, vilket bara 2 procent gjorde i februari.  I Stockholmsområdet jobbar 45 procent hemifrån på heltid under april.

4 av 10 säger att de kommer att jobba mer på distans när de får återgå till sina kontor igen.

Undersökningarna visar också att 39 procent av de som jobbar hemifrån på heltid är mer nöjda med sin arbetssituation och 36 procent upplever att de jobbar mer effektivt.

Så har vi det när vi jobbar hemifrån

Övergripande

 1. I yrkesgrupper med förutsättningar att jobba på distans syns en stor ökning av mängden distansarbete under corona-krisen från 15 till 57 procent av total arbetad tid: en ökning med 400 procent.
 2. Av de som har möjlighet att distansarbeta gör 32 procent det på heltid under coronakrisen, jämfört med 2 procent innan.
 3. 8 av 10 jobbar mer eller lika mycket som tidigare. Kvinnor över 55 är en grupp som jobbar mer nu jämfört med innan corona, och inom bank- och finansbranschen jobbar 28 procent mer än vad de gjorde tidigare.
 4. 4 av 10 säger att de kommer att jobba mer på distans när man återgår till sina kontor på heltid igen.
 5. Av de stockholmare som har möjlighet att distansarbeta gör 45 procent det på heltid, jämfört med 25 procent utanför storstadsregionerna.

Arbetsmiljö, trivsel och effektivitet

 1. 36 procent av de som jobbar på heltid hemifrån upplever att de jobbar mer effektivt än innan, men bland de som jobbar 25 procent eller mindre på distans är det fler som upplever minskad snarare än ökad effektivitet.
 2. Att jobba en stor del av sin tid på distans ökar trivseln, minskar stressen och gör det lättare att koppla av när man är ledig. Av de som jobbar heltid hemma så uppger 68 procent att de har en god balans mellan arbete och fritid och 64 procent att de kan koppla av när de är lediga.
 3. Samtidigt ser vi att en majoritet saknar fikastunder och småpratet kollegor emellan och 49 procent tycker att distansarbete går ut över teamkänslan. Innan coronakrisen var den siffran 26 procent.
 4. 3 av 10 upplever att deras relation till sina kollegor har blivit sämre.
 5. De som har partner uppger att relationen till viss del ha blivit bättre, alternativt är oförändrad. Vi ser samma mönster för relationen till sina barn.

Teknik

 1. 2 av 10 upplever att företagets IT- och telefonilösningar fungerar mycket bra jämför med 1 av 10 innan corona.
 2. 73 procent upplever mindre än 1 timme strultid i veckan jämfört med 65 procent innan.
 3. 30 procent tycker videomöten blir för effektiva och att man glömmer kallpratet och relationsbyggandet.
 4. 46 procent av de som sitter i videomöte i mer än 10 timmar per vecka säger att det vissa dagar blivit för mycket videomöten utan chans för återhämtning.
 5. 56 procent använder Microsoft Teams, 55 procent Skype, 13 procent Zoom och 6 procent Google Hangouts. Bland företag med fler än 200 anställda är Skype vanligast, vilket 60 procent använder sig av.

Källa: Tele2/Kantar Sifo

Om undersökningen: Totalt till gjordes 1 000 intervjuer i februari 2020 samt lika många i april.  De tillfrågade var mellan 25-64 år och arbetar hel/-deltid på ett företag med fler än 10 anställda.

Pilot och doktor är två av de yrken som anses ha högst status

Läs också: Här är de 10 yrkena med högst status

prenumerera-chef-1
Prenumerera på Chef

Boosta ditt chefsjag

Nu är det goda ledarskapet viktigare än någonsin. Med Chef får du expertråd och handledning i tuffa chefsfrågor. Prenumerera idag!

Relaterade artiklar

Extrovert som jobbar hemifrån
Arbetsmiljö

Extroverta klarar hemarbetet bäst

Utåtriktade människor klarar omställningen till distansarbete bäst, visar en studie från Netigate.
Kavla upp ärmarna. Här är trenderna som chefer och arbetsgivare behöver hantera framöver, enligt hr-experterna på Simployer.
Annonssamarbete Chef + Simployer

5 stora skiften för chefer – förbered dig så här

Pandemin har förändrat våra arbetsplatser och rivstartat allt från ny lagstiftning till digitalisering. Nu måste chefer och arbetsgivare hänga med i allt det nya.  Hr-experterna på Simployer framtidsspanar – och ger dig möjlighet att ligga steget före.
Johnny Warström sitter på en soffkant.
Arbetsmiljö

Här är företaget där ingen får jobba mer än 40 timmar per vecka

På Mentimeter får ingen av medarbetarna under några omständigheter jobba mer än 40 timmar i veckan. ”Det får oss att prioritera smartare”, säger Johnny Warström, vd.
5jobbmejl1800
Arbetsmiljö

5 jobbmejl du aldrig ska skicka

Mejl utgör livsnerven i arbetsplatsernas dagliga kommunikation. Men faktum är att vissa mejl är lika frustrerande som ljudet av vassa naglar skrapandes mot svarta tavlan.
Klocka och arbetsplats med sex timmars arbetsdag
Arbetsmiljö

Varannan: Vi klarar åtta timmars arbete på sex timmar

55 procent av de svarande vill införa sex timmars arbetsdag, visar en Sifo-undersökning. Dessutom menar varannan att de skulle få lika mycket gjort på sex timmar som på åtta.
cb-content-focus
Arbetsmiljö

Chefer som kan fokusera är framtidens vinnare

Känner du att livet innehåller för många distraktioner? Forskning visar tydligt att förmågan till fokuserad uppmärksamhet är en stor konkurrensfördel både på jobbet och i livet i stort. Samtidigt har vår förmåga att fokusera aldrig varit så utsatt för prövningar som nu. 
Mathias Törnblom på Dustin har checklistan för bättre flyt på den digitala arbetsplatsen.
Annonssamarbete Chef + Dustin

Checklista för flow på din digitala arbetsplats

Kontor står tomma, samtidigt som flitens lampa lyser hos alla hemmajobbare. Den digitala arbetsplatsen, där vi jobbar tillsammans online, är här för att stanna. Med öppen-dörr-möten och annat nytänk kan chefer förbättra den nya arbetsvardagen.
drommen123
Arbetsmiljö

Svenskarnas dom: Här är det viktigaste för att älska sitt jobb

En ny undersökning avslöjar vad som är viktigast för att trivas på en svensk arbetsplats. Och det är inte hög lön.