distansarbete

Distansarbetet har ökat – med 400 procent

Under coronakrisen har distansarbetet ökat med mer än 400 procent i yrkesgruppen som har förutsättningar att jobba hemifrån, visar en ny undersökning. 39 procent av de som jobbar hemma är mer nöjda med sin arbetssituation än tidigare – men en majoritet saknar fikastunderna.

Det är Tele2 och Kantar Sifo som undersökt 1000 yrkesverksamma svenskars svar på frågor kring distansarbete i februari och april – det vill säga före och under coronakrisen.

I yrkesgrupper med förutsättningar att jobba på distans syns en kraftig ökning i mängden distansarbete under perioden: från 15 till 57 procent av den totala arbetstiden, vilket är en ökning med 400 procent.

I april svarar hela 94 procent av de som kan jobba hemifrån att de gör det i någon utsträckning. 32 procent arbetar hemifrån på heltid under coronakrisen, vilket bara 2 procent gjorde i februari.  I Stockholmsområdet jobbar 45 procent hemifrån på heltid under april.

4 av 10 säger att de kommer att jobba mer på distans när de får återgå till sina kontor igen.

Undersökningarna visar också att 39 procent av de som jobbar hemifrån på heltid är mer nöjda med sin arbetssituation och 36 procent upplever att de jobbar mer effektivt.

Så har vi det när vi jobbar hemifrån

Övergripande

 1. I yrkesgrupper med förutsättningar att jobba på distans syns en stor ökning av mängden distansarbete under corona-krisen från 15 till 57 procent av total arbetad tid: en ökning med 400 procent.
 2. Av de som har möjlighet att distansarbeta gör 32 procent det på heltid under coronakrisen, jämfört med 2 procent innan.
 3. 8 av 10 jobbar mer eller lika mycket som tidigare. Kvinnor över 55 är en grupp som jobbar mer nu jämfört med innan corona, och inom bank- och finansbranschen jobbar 28 procent mer än vad de gjorde tidigare.
 4. 4 av 10 säger att de kommer att jobba mer på distans när man återgår till sina kontor på heltid igen.
 5. Av de stockholmare som har möjlighet att distansarbeta gör 45 procent det på heltid, jämfört med 25 procent utanför storstadsregionerna.

Arbetsmiljö, trivsel och effektivitet

 1. 36 procent av de som jobbar på heltid hemifrån upplever att de jobbar mer effektivt än innan, men bland de som jobbar 25 procent eller mindre på distans är det fler som upplever minskad snarare än ökad effektivitet.
 2. Att jobba en stor del av sin tid på distans ökar trivseln, minskar stressen och gör det lättare att koppla av när man är ledig. Av de som jobbar heltid hemma så uppger 68 procent att de har en god balans mellan arbete och fritid och 64 procent att de kan koppla av när de är lediga.
 3. Samtidigt ser vi att en majoritet saknar fikastunder och småpratet kollegor emellan och 49 procent tycker att distansarbete går ut över teamkänslan. Innan coronakrisen var den siffran 26 procent.
 4. 3 av 10 upplever att deras relation till sina kollegor har blivit sämre.
 5. De som har partner uppger att relationen till viss del ha blivit bättre, alternativt är oförändrad. Vi ser samma mönster för relationen till sina barn.

Teknik

 1. 2 av 10 upplever att företagets IT- och telefonilösningar fungerar mycket bra jämför med 1 av 10 innan corona.
 2. 73 procent upplever mindre än 1 timme strultid i veckan jämfört med 65 procent innan.
 3. 30 procent tycker videomöten blir för effektiva och att man glömmer kallpratet och relationsbyggandet.
 4. 46 procent av de som sitter i videomöte i mer än 10 timmar per vecka säger att det vissa dagar blivit för mycket videomöten utan chans för återhämtning.
 5. 56 procent använder Microsoft Teams, 55 procent Skype, 13 procent Zoom och 6 procent Google Hangouts. Bland företag med fler än 200 anställda är Skype vanligast, vilket 60 procent använder sig av.

Källa: Tele2/Kantar Sifo

Om undersökningen: Totalt till gjordes 1 000 intervjuer i februari 2020 samt lika många i april.  De tillfrågade var mellan 25-64 år och arbetar hel/-deltid på ett företag med fler än 10 anställda.

Pilot och doktor är två av de yrken som anses ha högst status

Läs också: Här är de 10 yrkena med högst status

prenumerera-chef-1
Prenumerera på Chef

Boosta ditt chefsjag

Nu är det goda ledarskapet viktigare än någonsin. Med Chef får du expertråd och handledning i tuffa chefsfrågor. Prenumerera idag!

Relaterade artiklar

Två läkare som är kära på jobbet
Arbetsmiljö

Så många blir kära på jobbet

3 700 personer. Så många svenskar blir sambor efter att ha jobbat ihop året innan, visar färsk statistik från SCB.
Med ett verktyg för strukturerad och tydlig feedback har Johan Isacsson på Skandia lyft sitt team rejält.
Annonssamarbete Chef + Rolf

Han hittade succémetoden för bättre ledarskap

Glada medarbetare, hög kundnöjdhet och dubblad försäljning. Möt chefen som ser sina medarbetare som Formel 1-förare och regelbundet tar in dem i depån.

Sara Thun Aroden, vd på Oh My
Arbetsmiljö

Byrån som satsar på bäst villkor i branschen

Betald terapi på arbetstid, sponsrade promenader, halverad uppsägningstid för den som vill och expressbetalning av frilansfakturor. Här är arbetsgivaren som satsar på att skapa bäst villkor i branschen.
Hemma-arbetare
Arbetsmiljö

Jobba hemifrån – en karriärfälla?

Det flexibla arbetslivet är här för att stanna, även efter coronakrisen. Nu varnar forskare för att hemmajobbandet kan ge sämre karriärmöjligheter, sämre lön och prestationer som inte syns.
Arbetsplats/Hemmakontor/Helg
Arbetsmiljö

Framtidens arbetsliv: Nio till fem blir 3-2-2

Att jobba "nio till fem" är ett standarduttryck för den vardagligt normala arbetstillvaro som bara rullar på – men nu har covid 19-pandemin ställt även det begreppet på ända.
John Mellkvist och omslaget på hans bok Välj din ålder
Arbetsmiljö

John Mellkvist: ”Även unga oroas av ålderism”

Årets superkommunikatör 2019, John Mellkvist, skriver i boken "Välj din ålder" om våra förlegade attityder till ålder. Vi behöver se fördelarna med alla olika åldrar, menar han.
Reboarding – att hjälpa medarbetare tillrätta på arbetsplatsen igen efter hemarbete – är en viktig uppgift för många chefer nu. Alexandra Sjöström, organisationspsykolog från Feelgood, ger sina bästa råd.
Annonssamarbete Chef + Feelgood

Reboarding – chefens viktigaste uppgift i höst

Hur ska man på ett bra sätt gå tillbaka till arbetsplatser efter att ha jobbat hemma under lång tid? Svaret heter reboarding. ”Behovet av reboarding har i princip fötts under pandemin och utmaningarna är många. Här har chefer en otroligt viktig roll i att hjälpa sina medarbetare i rätt riktning”, säger Alexandra Sjöström, organisationspsykolog från Feelgood. 
Vindkraftverk
Arbetsmiljö

Branscherna med flest attraktiva arbetsgivare

Energibranschen, universiteten och finanssektorn hör till  Sveriges mest attraktiva branscher, enligt en rapport från Nyckeltalsinstitutet.