webbpandemichefen

Det här bör chefen se upp med postpandemi

Normer, kultur, samarbete och ledarskap – inget är längre som förr på arbetsplatserna postpandemin. Organisationsprofessorn Stefan Sveningsson varnar för tre risker som chefer och ledare omgående bör hantera.

Vi kommer att fortsätta jobba mer flexibelt, både när det gäller arbetstid och plats. Det utgår Stefan Sveningsson från. Han är professor i organisation på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och har i över tjugo år studerat strategi, organisationsförändringar, chefsarbete, ledarskap och identitet.

” Pandemin har gjort det hybrida arbetslandskapet både möjligt och nödvändigt. Men detta innebär flera utmaningar för de allra flesta organisationer”, säger han i en artikel på Lunds universitets hemsida.

Han menar att den stora förändringen ligger i hur man i en digital miljö tar hänsyn till normer, kultur, struktur, teamkänsla och grupparbeten, management och ledarskap.

Och han bekräftar direkt den oro som många av oss redan känner.

Risk 1: De som är på plats upplevs som mer engagerade

Det är ett faktum att de som är på plats på jobbet upplevs som mer engagerade och intresserade av sin karriär. Och därför premieras i karriärstegen.

”Organisationer tenderar att se personer som inte är rent fysiskt närvarande i ett mindre fördelaktigt ljus”, säger Stefan Sveningson.

Detta är på intet sätt är nytt just för pandemin men att det finns anledning att tro att det kommer att bli ett växande problem i och med hybrida arbetsplatsen.

Han fortsätter:

”Det finns också en genusaspekt i detta, särskilt om det framför allt är kvinnor och personer med småbarn hemma som väljer att i större omfattning jobba på distans. Därför är det viktigt att organisationer och ledare tydligt visar att de inte anser att det är något negativt att medarbetare väljer att till exempel arbeta hemifrån. Det betyder inte att folk är mindre engagerade eller intresserade av att göra karriär inom organisationen”.

undersokningchefersarbetsbordakvall

Läs också: Chefs undersökning: Chefer jobbar mer under pandemin

Risk 2: Vi börjar jobba för mycket i ett försök att alltid vara tillgänglig

Det andra som chefer bör hålla koll på är arbetstiden. Flera olika studier visar att den genomsnittliga arbetstiden har ökat under pandemin. I sin strävan att vara synlig för chefen men också hinna med allt sitt arbete gör sig många medarbetare sig tillgängliga både under och efter den egentliga arbetsdagen.

”Det finns en föreställning om att man alltid ska vara tillgänglig, vilket ger problem som stress och inte minst utbrändhet. Därför är det viktigt att flexibilitet inte betyder att medarbetarna behöver vara tillgängliga 24/7.

Risk 3. Distansarbetare stängs ute från social samvaro

Även om medarbetare själva väljer att jobba på distans innebär det inte att de inte vill vara med på sociala sammankomster. De behöver också den känsla av samhörighet som det skapar.

”Chefer behöver se till att det går att träffas digitalt för att prata om sociala saker, dela med sig av erfarenheter av resor, filmer, vad som. Detta bygger gemenskapen och kulturen. Det ska gå att känna sig som en del av organisationen fastän man jobbar på distans och deltar digitalt”, slår Stefan Sveningson fast på Lunds universitets hemsida.

Man ska inte förvänta sig att dessa tre utmaningar försvinner i takt med att vi vänjer oss vid det nya hybrida arbetslandskapet utan det är till och med troligt att de kommer att öka.

”Nyckeln för ledaren handlar om förmågan att ha tilltro till sina medarbetare. Det är den allra viktigaste delen för att skapa tillit inom en organisation. Den hybrida arbetsplatsen är problematisk ur ett tillitsperspektiv. Just därför är det viktigt att chefer och ledare kan visa och utöva tillit till medarbetarna – också på distans.

chef-marknadsbit-1
Prenumerera på Chef

DITT ledarskap spelar roll

Vi stöttar dig! Med Chef får du kraften och verktygen att leda ditt team mot framgång.

Relaterade artiklar

semesterjobbwebb
Arbetsmiljö

Medarbetarna får jobba på distans, på kontoret eller utomlands

Nyligen lanserade Klarna sin nya ”Flexible Work Policy”. Tanken med hybridmodellen är att erbjuda medarbetarna större valmöjlighet till frihet och flexibilitet i hur och var de väljer att arbeta. Pandemiåren har visat att framgång nås även när anställda får välja hur de vill arbeta: På distans, på kontoret eller en kombination utifrån vad som gör dem mest produktiva.

Psykologen Agnes Mellstrand samt bild på nöjda medarbetare.
Annonssamarbete Chef + &frankly

5 saker alla chefer borde göra – innan stressen blir farlig

Åtta av tio upplever hög stress på jobbet, men all stress är inte dålig. Så vad kan du som chef göra för att medarbetarna (och du själv) ska slippa brytas ner av negativ stress? Här får du psykologens bästa råd.
henrik-hammarstro%cc%88m
Arbetsmiljö

It-cheferna jobbar över 250 timmar per år

Sex hela arbetsveckor, lika mycket som en hel semester. It-cheferna på privata företag har 250 övertidstimmar per år. En tuff verklighet då det ställs allt högre krav på säkerheten. Kantar Sifos undersökning gjord i samarbete med GlobalConnect visar att it-cheferna som inte sitter i ledningsgrupper är värst drabbade.

Johan Holm
Arbetsmiljö

Dålig arbetsmiljö utan rättslig påföljd

De arbetsrättsliga kraven kring den psykosociala arbetsmiljön har inte hängt med i utvecklingen. Än så länge finns det bara domar för olyckor, och inga för arbetssjukdomar. Det konstaterar forskaren Johan Holm i en avhandling.

forskning_intervjuperson
Arbetsmiljö

Forskning: Därför lär du dig mer av att misslyckas

En stark positivitetskultur är för många organisationer en självklarhet. Men hyllandet av framgång kan stå i vägen för innovation, menar två forskare som pekar på misslyckanden som en bättre källa till lärande. 

Medarbetare som sjunger i kontorslandskapet
Arbetsmiljö

Detta stör vi oss på mest hos kollegan

Mänskliga relationer är svårt, och friktionsytorna på en arbetsplats kan innebära närmast oändliga möjligheter till irritation. Men det är varken onödiga mejl, kvarglömda kaffekoppar eller högljutt telefonerande som orsakar det värsta skavet kontorskolleger emellan, visar en undersökning från Blocket Jobb.

Framtidens hybridmöte kräver ny digital teknik
Annonssamarbete Chef + Office Management

Så tar du hybridmötet till nästa nivå

Mötestekniken på väg in i en ny och smartare era. Här får du veta mer om vad som krävs för att lyckas med framtidens digitala möten.
hybridjobb
Arbetsmiljö

Chefer och anställda oeniga om hybridjobb

Delar du och dina anställda samma syn på hur fördelningen av arbete på kontoret och annan plats ska se ut? En ny rapport från Microsoft visar att majoritet av de anställda föredrar den flexibilitet som följer med hybridarbetet men bland 50 procent av cheferna planeras det för en återgång till kontoren på heltid i takt med att covidpandemin klingar av.