Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Det här bör chefen se upp med postpandemi

Normer, kultur, samarbete och ledarskap – inget är längre som förr på arbetsplatserna postpandemin. Organisationsprofessorn Stefan Sveningsson varnar för tre risker som chefer och ledare omgående bör hantera.

Arbetsmiljö
Publicerad

Vi kommer att fortsätta jobba mer flexibelt, både när det gäller arbetstid och plats. Det utgår Stefan Sveningsson från. Han är professor i organisation på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och har i över tjugo år studerat strategi, organisationsförändringar, chefsarbete, ledarskap och identitet.

” Pandemin har gjort det hybrida arbetslandskapet både möjligt och nödvändigt. Men detta innebär flera utmaningar för de allra flesta organisationer”, säger han i en artikel på Lunds universitets hemsida.

Han menar att den stora förändringen ligger i hur man i en digital miljö tar hänsyn till normer, kultur, struktur, teamkänsla och grupparbeten, management och ledarskap.

Och han bekräftar direkt den oro som många av oss redan känner.

Risk 1: De som är på plats upplevs som mer engagerade

Det är ett faktum att de som är på plats på jobbet upplevs som mer engagerade och intresserade av sin karriär. Och därför premieras i karriärstegen.

”Organisationer tenderar att se personer som inte är rent fysiskt närvarande i ett mindre fördelaktigt ljus”, säger Stefan Sveningson.

Detta är på intet sätt är nytt just för pandemin men att det finns anledning att tro att det kommer att bli ett växande problem i och med hybrida arbetsplatsen.

Han fortsätter:

”Det finns också en genusaspekt i detta, särskilt om det framför allt är kvinnor och personer med småbarn hemma som väljer att i större omfattning jobba på distans. Därför är det viktigt att organisationer och ledare tydligt visar att de inte anser att det är något negativt att medarbetare väljer att till exempel arbeta hemifrån. Det betyder inte att folk är mindre engagerade eller intresserade av att göra karriär inom organisationen”.

Risk 2: Vi börjar jobba för mycket i ett försök att alltid vara tillgänglig

Det andra som chefer bör hålla koll på är arbetstiden. Flera olika studier visar att den genomsnittliga arbetstiden har ökat under pandemin. I sin strävan att vara synlig för chefen men också hinna med allt sitt arbete gör sig många medarbetare sig tillgängliga både under och efter den egentliga arbetsdagen.

”Det finns en föreställning om att man alltid ska vara tillgänglig, vilket ger problem som stress och inte minst utbrändhet. Därför är det viktigt att flexibilitet inte betyder att medarbetarna behöver vara tillgängliga 24/7.

Risk 3. Distansarbetare stängs ute från social samvaro

Även om medarbetare själva väljer att jobba på distans innebär det inte att de inte vill vara med på sociala sammankomster. De behöver också den känsla av samhörighet som det skapar.

”Chefer behöver se till att det går att träffas digitalt för att prata om sociala saker, dela med sig av erfarenheter av resor, filmer, vad som. Detta bygger gemenskapen och kulturen. Det ska gå att känna sig som en del av organisationen fastän man jobbar på distans och deltar digitalt”, slår Stefan Sveningson fast på Lunds universitets hemsida.

Man ska inte förvänta sig att dessa tre utmaningar försvinner i takt med att vi vänjer oss vid det nya hybrida arbetslandskapet utan det är till och med troligt att de kommer att öka.

”Nyckeln för ledaren handlar om förmågan att ha tilltro till sina medarbetare. Det är den allra viktigaste delen för att skapa tillit inom en organisation. Den hybrida arbetsplatsen är problematisk ur ett tillitsperspektiv. Just därför är det viktigt att chefer och ledare kan visa och utöva tillit till medarbetarna – också på distans.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden