Därför slutar unga chefer

Sverige har en ovanligt låg andel unga chefer jämfört med andra länder. Bara var fjärde ledare är under 40 år. Undersökningar visar dessutom att hälften av dem funderar på att sluta.

Karriär
Publicerad

Vad

Bristande stöd och ohållbar arbetsmiljö har visat sig vara en orsak till att många unga chefer funderar på att sluta.

Nytta

Artikeln ger insikter om vad som skiljer yngre chefer från äldre. Kunskap som kan vara värdefull för att ta vara på och behålla de yngre förmågorna.
Ung chef

Över hälften av unga chefer på svensk arbetsmarknad överväger att sluta på grund av bristande stöd och en ohållbar arbetsmiljö. Det är utgångspunkten för ett pågående forskningsprojekt om unga chefer mellan 19 och 29 år vid Umeå Universitet – ett av de första i sitt slag.

– Det finns väldigt lite forskning om att vara ung och chef. Forskningen har inte heller tittat mycket på vad organisationer kan göra för att hjälpa unga att trivas på jobbet och vilja fortsätta utvecklas, säger Hanna Irehill, som arbetar med den första delstudien i projektet, till Chefstidningen.

Syftet är att undersöka dels hur unga chefers arbetsmiljö och hälsa ser ut inom privat sektor, dels vad det är för faktorer som får unga chefer att trivas och vilja stanna kvar i rollen som chef.

Redan i den första delstudien har Hanna Irehill och hennes kollegor hittat tre viktiga punkter som skiljer de yngre cheferna från de äldre, berättar hon för  Chefstidningen:

  • Jobbet upplevs mer känslomässigt krävande. Unga chefer känner starkare emotionella krav. De ser jobbet som mer känslomässigt krävande och påfrestande än äldre chefer.
  • Krav ställs mot varandra. De unga cheferna upplever oftare chefsrollen som otydlig och konfliktfylld. De tycker inte att det är tydligt vad som förväntas av dem och vad de ska åstadkomma. De besväras också i större grad av krav som ställs mot varandra på arbetsplatsen.
  • Känner inget stöd. Unga chefer upplever stödet från den egna organisationen som lägre. De känner sig inte säkra på att det finns hjälp att tillgå om de får problem, och känner inte stöd i att de kan göra misstag och sedan bli förlåtna.

Forskarna har även tittat på skillnaden mellan unga manliga och unga kvinnliga chefer.

”Då ser vi att unga kvinnor som är chefer känner högre emotionella krav än sina manliga – lika unga – kollegor. De upplever att de inte kan påverka sin arbetsmängd, de upplever mindre organisatoriskt stöd – och de skattar sin hälsa sämre. De mår sämre helt enkelt”, säger Hanna Irehill till Chefstidningen, och tillägger:

”Det går i linje med tidigare forskning om kvinnor i chefsroller. De här mönstren har vi sett förut.”

Projektet avslutas 2023, och ska då bland annat mynna ut i en handbok med konkreta råd och rekommendationer för hur organisationer kan stötta unga chefer.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden