6 sätt: Så visar du tacksamhet mot dina medarbetare

Tacksamhet är det snabbaste, enklaste och billigaste sättet för chefer att förbättra resultaten och höja engagemanget bland medarbetarna, menar ledarskapsexperterna Adrian Gostick och Chester Elton.

Ledarskap
Publicerad
Person som blir tackad av chefen inför kollegor

Människor är vad ledarskap ytterst handlar om – men konstigt nog verkar långtifrån alla ledare förstå vikten av att visa respekt, uppmärksamhet och uppskattning gentemot medarbetarna. Eller med ett ord: tacksamhet. Det konstaterar författarna till en ny bok, som menar att tacksamhet är det snabbaste, enklaste och billigaste sättet för chefer att förbättra resultaten och höja engagemanget bland medarbetarna, berättar Forbes.

Att visa tacksamhet är alltså inget svaghetstecken, framhåller ledarskapsexperterna Adrian Gostick och Chester Elton i boken Leading with Gratidude där de lägger fram metoder och tips för hur du som chef bäst kan gå till väga. Här är några av dem.

* Be om idéer och agera på dem
Långtifrån något nytt koncept, men få chefer är särskilt bra på att uppmuntra förslag från medarbetarna för att sedan göra dem till verklighet. Av stor vikt är öppenhet om varför vissa idéer förverkligas och andra inte. Forskning visar samtidigt att hela teamet blir mer inspirerat även om bara somliga av medarbetarförslagen kommer till användning.

* Sätt dig in i andras situation
Empati är en av nycklarna om du som chef strävar efter autentisk tacksamhet. Sträva därför efter att sätta dig in i de enskilda medarbetarnas situation och hur de angriper sina uppgifter. Fråga regelbundet om hur de mår, hur läget är och vad de åstadkommit på sistone.

* Håll utkik efter de små segrarna
Varje litet steg mot organisationens mål är värt att uppmärksamma. En av de mest framträdande dragen hos verkligt stora ledare är, enligt författarna, förmågan att upptäcka och uppskatta småskaliga försök bland medarbetarna, såväl som viljan att fira betydande segrar.

* Ge nu, ge ofta
Att enbart förlita sig på resultatrapporter och formella medarbetarsamtal är att förspilla goda möjligheter till omedelbar uppmuntran, och positiv förstärkning av det beteende du som ledare eftersträvar.

* Skräddarsy
Inte alla uppskattar samma sorts belöning eller beröm. Smarta ledare använder sig av kunskapen om individen för att skräddarsy den tacksamhet som riktas till den enskilda medarbetaren.

* Förstärk kärnvärdena
Medarbetare finner det ofta svårt att förena organisationens värdeord och kärnvärden med sitt dagliga arbete. Tacksamhet är därför ett bra sätt att uttrycka vikten av organisationens grundvärderingar.

Skapa ett gratiskonto, prova Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden