Dålig företagskultur stressar anställda

En negativ företagskultur är den största orsaken till stress på jobbet, enligt en ny undersökning. På andra och tredje plats kommer hög arbetsbelastning och brist på resurser.

Arbetsmiljö
Text: Sara Hasbar
Publicerad
en kvinna sitter framför sin dator och ser frustrerad ut. I bakgrunden samtalar kollegor.

Vad orsakar stress på arbetsplatsen? Det är en aktuell fråga, eftersom stressrelaterade sjukdomar är ett stort problem för både medarbetare och arbetsplatser. Enligt en ny rapport baserad på en undersökning från utbildningsföretaget Framfot där nästan 2000 personer tillfrågats, är negativ arbetskultur den främsta orsaken. 

42 procent av de tillfrågade svarade att de upplever negativ stress på sin arbetsplats. På följdfrågan om vad som bidrog mest till den negativa stressen var negativ arbetskultur i topp (36 procent), följt av ojämn arbetsbelastning (32 procent) och för få resurser för att klara av uppgifterna (28 procent). 

I rapporten poängteras att det kan finnas flera orsaker till att man upplever en negativ arbetskultur. Bland annat har tidigare studier visat att distansarbetet innebär större utmaningar för såväl medarbetare som chefer. Det går till exempel ut över teamkänslan och 40 procent av arbetsgivarna har uppgett att de inte har tillräckliga kunskaper kring hur man ska uppfylla arbetsgivaransvaret när personalen arbetar på distans.

Svaren från undersökningen: Detta bidrar mest till stress

1.      Negativ arbetskultur på arbetsplatsen (36 procent)

2.     Arbetsbelastningen känns påfrestande (32 procent).

3.     Finns inte resurser för att klara kraven (28 procent)

4.     Sällan får uppskattning från arbetskamrater (15 procent)

5.     Chefen lyssnar inte på synpunkter och förslag (15 procent)

6.     Sällan tillfrågas om synpunkter och idéer (15 procent)

7.     Ofta känner utanförskap på arbetsplatsen (13 procent)

8.     Arbetsuppgifterna känns inte intressanta och meningsfulla (13 procent)

9.     Arbetskamraterna behandlas inte respektfullt (13 procent)

10.  Inte tillräcklig kompetens för att klara arbetsuppgifterna (12 procent)

11.  Ledningen ställer inte upp och hjälper till när det uppstår problem (12 procent)

12.  Dålig fysisk arbetsmiljö, till exempel ergonomi, säkerhet och ljud (11 procent)

13.  Inte får frihet och själv avgöra hur arbetet ska genomföras (10 procent)

14.  Inget av ovan svar (10 procent)

Källa: Undersökning genomförd av Framfot under perioden 29 juni 2021 till 15 november 2021.
1919 personer har svarat på frågan om de upplever negativ stress på arbetsplatsen och 1769 har svarat på frågan om vad som bidrar mest till negativ stress.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden