En bild på två händer. En läkare har lagt sin hand över en patients hand, i en tröstande gest.

Chefskris i vården: Hälften vill sluta

Hälften av alla chefer inom vård och omsorg funderar på att sluta sitt jobb. Gränsen verkar vara nådd för de hårt belastade cheferna. Fyra av tio rekommenderar inte andra att satsa på ett chefsjobb inom vården. Det visar en ny rapport från LIVO.

54 procent av cheferna inom äldreomsorgen har övervägt att lämna sitt jobb. Och 53 procent av första linjen-cheferna, det vill säga de som är närmsta chef för medarbetarna i en verksamhet.

Sammantaget har hälften av alla chefer inom vård och omsorg övervägt att lämna inte bara sitt jobb utan hela sektorn, för att arbeta i en annan bransch. De vill helt enkelt inte längre verka inom vård och omsorg. Det är skrämmande siffror i rapporten som Ledare inom vård och omsorg (LIVO) tagit fram utifrån en undersökning på 2 000 chefer i vården.

Orsaken till chefernas missnöje uppges vara arbetsbelastning, personalgruppernas storlek och lönen.

”Pandemin har bara ytterligare förstärkt de brister som funnits i chefernas arbetsmiljö mycket länge. Personalgruppernas orimliga storlekar är något som myndigheter och forskare pekat på i många år. Jag är rädd att pandemin är droppen som får bägaren att rinna över för många chefer”, säger Jenny Wibacke, ordförande i LiVO.

Enligt SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) behövs 28 000 fler chefer inom välfärden de närmaste åren. Men fyra av tio chefer vill inte rekommendera andra att satsa på ett chefsjobb inom vården. 

”Om inte chefen själv kan rekommendera sitt jobb och överväger att lämna, hur bra ambassadör för arbetsplatsen är chefen då för sina medarbetare? säger Jenny Wibacke.

Vårdchef och bild på en äldre persons hand

Läs också: Därför slutar omsorgscheferna: ”Bisarra arbetsuppgifter och övermäktiga krav”

En chef I LIVO:s undersökningen säger:

”Man kan inte behandla personal hur som helst. Det finns en gräns för vad personalen klarar av och när man överskridit den lämnar de sitt arbete i vården, antingen för att de blivit sjuka av sitt arbete eller av ren självbevarelse.”

Inom vård och omsorg finns arbetsmarknadens i särklass största personalgrupp. En mycket stor majoritet (97 procent) av de som svarat på undersökningen har medarbetaransvar. Drygt sex av tio chefer har fler än 20 direktrapporterande medarbetare och fyra av tio har fler än 30. Bästa storleken på personalgrupper anses vara 12-15 medarbetare enligt Nyckeltalsinstitutet. De och många forskare med dem menar att de viktigaste faktorerna för ett bra arbetsliv är små arbetsgrupper. Men trots att det stora antalet medarbetare har kritiserats under flera år är det bara en av tio chefer i undersökningen som hyser hopp om att personalgrupperna kommer minska. 

Hälften av cheferna förväntar sig ingen förändring mot i dag och var tredje chef tror att de till och med kommer att ha fler direktrapporterande medarbetare än i dag. Trenden tycks alltså peka mot rakt motsatt riktning mot vad forskning och myndigheter pekar på som viktiga förbättringsområden. 

Rapporten ”Chefsförsörjning i kris” sammanfattar läget så här:

” De ansvariga bör ta chefernas missnöje på största allvar och inse ledarskapets värde. Chefernas arbetsvillkor och arbetsmiljö får direkt påverkan på om samhällets välfärdsresurser används på effektivast möjliga sätt. Det påverkar hur medarbetare mår och presterar samt förmågan att leverera en god vård och omsorg. (…) Det är hög tid att uppvärdera ledarskapets värde i välfärdssektorn.”

anonymamagdalena

Läs också: Anonyma chefen: ”Som enhetschef är jag en slasktratt”

chef-marknadsbit-1
Prenumerera på Chef

DITT ledarskap spelar roll

Vi stöttar dig! Med Chef får du kraften och verktygen att leda ditt team mot framgång.

Relaterade artiklar

Sofia Nygård bland it-prylar
Hållbarhet

It-chefen Sofia Nygård ger prylarna längre liv

Nya datorer på jobbet? Kul – men samtidigt ett underskattat miljöproblem. På Chalmers har återtag och återvinning av it-prylar blivit en väg mot större hållbarhet. ”Det handlar om att använda produkterna så länge som möjligt”, säger it-chefen Sofia Nygård.

Pelle Paulsson, vd på Maxi Ica Värmdö, erbjuder sina medarbetare förmånscyklar. Foto: Nils Petter Nilsson
Annonssamarbete Chef + Bikelease

”Förmånscykel ger gladare medarbetare”

För två år sedan valde Pelle Paulsson, vd på Maxi Ica Värmdö, att erbjuda alla medarbetare förmånscyklar. ”Det är ett prisvärt sätt att förbättra folkhälsan och få gladare medarbetare”, säger han. Från och med den första januari är det dessutom ännu billigare med förmånscykel.
Foto med ett glödande jordklot.
Hållbarhet

Här är allt du behöver veta om klimatkrisen – på två minuter

Hur ska mänskligheten lösa sin kanske svåraste kris hittills, klimatkrisen? Något enkelt svar finns inte, men här är åtminstone en snabbskiss av problembild, pågående insatser och möjliga vägar framåt.

Illustrayion med en person som har en stor tankebubbla full med klimatkatastrofer.
Hållbarhet

Lyssna och trösta räcker inte vid klimatångest

Det finns egentligen bara ett sätt att hantera medarbetares klimatångest – och det är att som arbetsgivare och företagsledare driva ett seriöst klimatarbete. Det säger klimatpsykologen Frida Hylander.

Porträtt av Brandhorst-Satzkorn i arbetskläder och skyddshjälm.
Hållbarhet

Så tvättar hon den tyngsta industrin

Hållbarhetschef i ett kraftigt miljöstörande företag, hur går det ihop? ”Jag sökte en utmaning”, säger Anna Brandhorst-Satzkorn, hållbarhetsdirektör inom gruvkoncernen Boliden, vars produkter samtidigt är väsentliga i den gröna omställningen.

Foto av ett smart kontor.
Hållbarhet

Så klimatsäkrar du kontoret

Produktion, resor och försäljning har i regel störst klimatpåverkan i din verksamhet. Det gör det inte mindre viktigt för dig som chef att klimatsäkra det som sannolikt är enklast att påverka: kontoret.

Det finns enkla och effektiva sätt för chefer att öka engagemanget hos medarbetarna. &franklys Caroline Fjellner tipsar om vad som går att börja med direkt.
Annonssamarbete Chef + &frankly

5 sätt för chefer att öka engagemanget – redan i dag

Engagemanget på jobbet har tagit stryk under pandemin. Men det finns flera enkla saker som du som chef kan göra direkt för att vända trenden. Vilket av tipsen tänker du börja med?
Illustration med en chef framför en industri.
Hållbarhet

Företagens klimatarbete: mycket snack och lite verkstad

Nio av tio chefer i Chefs undersökning anser att det är mycket viktigt eller viktigt att minska sin organisations klimatpåverkan. Ändå jobbar bara hälften av företagens ledningar aktivt med att göra det.