Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Chefs undersökning: Ont om guldkorn vid rekryteringar

Inte bara svårt att rekrytera, utan mycket svårt. En femtedel av Sveriges chefer tycker att det är närmast omöjligt att hitta rätt kandidat. Det visar Chefs undersökning. Samtidigt har covid-19-pandemin fört med sig nya sätt att komma framåt med rekryteringen. 

Karriär
Publicerad
Person som vaskar fram en gyllene person ur sand.

Att rekrytera har kanske aldrig varit lätt, men frågan är om det någonsin har varit så komplext som nu. 

Brist på kandidater med tillräcklig utbildning och erfarenhet, stenhård konkurrens om den talang som ändå finns, på tok för höga lönekrav … Att Sveriges chefer har det svettigt i sina rekryteringsprocesser framgår av Chefs undersökning, där en kraftig majoritet uppger sig ha svårigheter att hitta rätt kandidat. Över en femtedel beskriver uppgiften som ”mycket svår”.  

”Söker tips på bra rekryteringsverktyg eller arbetsmetoder som hjälper oss att sortera ut alla som inte är lämpliga”, suckar en chef och fortsätter: 

”Vi får ansökningar där de skriver att de vill jobba inom helt andra yrken än våra samt folk som bor 15–90 mil bort. Dessutom skriver folk undermåliga ansökningar, utan all viktig info som behövs, vilket bara tar vår energi i onödan.” 

En annan chef konstaterar: 

”Det är många som drar i samma kandidater. Man måste vara snabb och attraktiv och ha en flexibel arbetsmiljö med goda kommunikationer. Löneläget skenar nu också.” 

Samtidigt saknas inte idéer och initiativ för att få bättre snurr och träffsäkerhet i rekryteringen. Över hälften av cheferna uppger att covid-19-pandemin har förändrat deras sätt att jobba med frågan. 

Distansarbetet har exploderat och en av sju chefer uppger till skillnad från kollegan ovan att betydelsen av bostadsort och geografi har minskat:  

”Erbjud alltid digitala, flexibla möjligheter för det har helt klart hänt något där ute under pandemin! Att erbjuda flexibelt arbetsliv är numera ett måste för att lyckas rekrytera”, menar en av cheferna i undersökningen. 

Vad gäller själva metodiken, är Linkedin (och andra digitala kanaler) numera det klart vanligaste forumet för att tala om att man söker folk. Samtidigt uppger över en tredjedel av cheferna att de har rekryterat utan annonsering alls vid åtminstone något tillfälle under en femårsperiod. Mun till mun-metoden och informella nätverk är vad som funkar bäst enligt 15 procent av cheferna. 

”Oftast är dina medarbetare bästa annonsplatsen. Talar de väl om företaget, vill fler komma och jobba hos oss. Hos oss ska det vara kul att gå till jobbet”, är en framgångsfaktor som en av cheferna lyfter fram. 

På den långa listan av drömegenskaper är kandidaternas potential och vilja att utvecklas det som Sveriges chefer sätter främst. Så pass att den i andra sammanhang hett efterfrågade yrkeserfarenheten väger betydligt lättare i jämförelse.  

”Jag önskar att fler chefer slutar titta för snävt på kompetens och ger människor en chans att visa att de kan lära sig och utvecklas. Jag önskar att magkänsla begravs långt, långt bort i chefers inre när de rekryterar – den har en tendens att söka efter bekräftelse på våra fördomar”, menar en av respondenterna i vår enkät och tycks därmed ansluta sig till dem som förespråkar mer av ”blinda” tester och urvalsmetoder med hjälp av en maskin. 

Samtidigt finns sedan länge beprövade urvalsmetoder som fortfarande fungerar bra, påminner en av cheferna: 

”När det är möjligt och passar tjänsten använder vi oss av arbetsprover, som de kandidater som uppfyller vår kravprofil erbjuds att göra. Dessa arbetsprov anonymiseras sedan av en person på HR innan de går vidare till den som ska bedöma dem. Känns som om vi får ett bredare och mer kvalitativt underlag.”

Om undersökningen:
Webbaserad undersökning utförd i februari 2022 och som besvarats av 574 personer. Av dessa är 40 procent chefer på ledningsnivå, 42 procent mellanchefer och 13 procent gruppchefer. 67 procent är kvinnor och 32 procent män. Tio procent av respondenterna är mellan 30 och 40 år, 31 procent mellan 41 och 50 år, 44 procent mellan 51 och 60 och 14 procent över 60 år. En procent av de som besvarat enkäten är under 30 år gamla.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden