Chefer arbetar mest övertid – utan ersättning

Chefer är den grupp på arbetsmarknaden som arbetar mest övertid utan kompensation, visar en rapport från SCB.

Arbetsmiljö
Publicerad
Trött chef som arbetar övertid vid sitt skrivbord

I genomsnitt arbetade fler än 700 000 personer övertid varje år under åren 2005 till 2019, vilket blir var femte anställd, enligt SCB. Över 15 procent av samtliga anställda arbetade övertid med ersättning under perioden, medan ungefär 5 procent gjorde det utan ersättning.

Under 2019 arbetad män mer övertid än kvinnor, med 21,7 procent respektive 18,5 procent.

Chefer är en grupp som sticker ut bland de tillfrågade. Hela 33,2 procent av cheferna arbetade övertid under 2019, och många gjorde det utan att få ersättning: 14,9 procent fick kompensation för sin övertid, och 18,9 procent fick det inte. Det är den största gruppen av alla som inte får ersättning för den extra arbetstiden.

Övertidsarbete utan ersättning var även vanligare bland anställda med eftergymnasial utbildning än hos anställda med kortare utbildning. Övertidsarbete, både med och utan kompensation, var även vanligare bland fast än bland tidsbegränsat anställda.

I branschen Transport arbetade 25,4 procent av de anställda övertid under 2019, men där var andelen som gjorde det utan ersättning lägre än bland cheferna: 3,7 procent.

Fakta: Övertidsarbete

År 2005-2019

  • I genomsnitt arbetade fler än 700 000 personer övertid varje år under åren 2005 till 2019.
  • Över 15 procent av de anställda arbetade övertid med ersättning under perioden och ungefär 5 procent arbetade utan ersättning.
  • Det var en större andel män än kvinnor som arbetade över, och de män som arbetade övertid utförde också fler övertidstimmar per person än vad kvinnorna gjorde.

År 2019

  • Totalt arbetade 20,1 procent av de anställda övertid under 2019, 15,3 procent med ersättning och 5,2 utan ersättning.
  • Det var mindre vanligt bland de äldre anställda i åldern 65–74 år att arbeta övertid än bland de andra åldersgrupperna.
  • Andelen som arbetade övertid högre bland fast anställda var vanligare än bland tidsbegränsat anställda.
  • Övertidsarbete utan ersättning var vanligare bland anställda med gymnasieutbildning och eftergymnasial utbildning än hos anställda med kortare utbildning.
  • 21,3 procent av anställda inrikes födda utförde övertidsarbete under 2019, vilket kan jämföras med 15,3 procent av de utrikes födda.

Källa: Rapporten ”Arbetskraftsundersökjningarna (AKU) – Tema: Övertid och merit 2005-2019). I rapporten kartläggs hur vanligt det är med övertidsarbete bland anställda i åldern 15-74 år.

Skapa ett gratiskonto, prova Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden