Trött chef som arbetar övertid vid sitt skrivbord

Chefer arbetar mest övertid – utan ersättning

Chefer är den grupp på arbetsmarknaden som arbetar mest övertid utan kompensation, visar en rapport från SCB.

I genomsnitt arbetade fler än 700 000 personer övertid varje år under åren 2005 till 2019, vilket blir var femte anställd, enligt SCB. Över 15 procent av samtliga anställda arbetade övertid med ersättning under perioden, medan ungefär 5 procent gjorde det utan ersättning.

Under 2019 arbetad män mer övertid än kvinnor, med 21,7 procent respektive 18,5 procent.

Chefer är en grupp som sticker ut bland de tillfrågade. Hela 33,2 procent av cheferna arbetade övertid under 2019, och många gjorde det utan att få ersättning: 14,9 procent fick kompensation för sin övertid, och 18,9 procent fick det inte. Det är den största gruppen av alla som inte får ersättning för den extra arbetstiden.

Övertidsarbete utan ersättning var även vanligare bland anställda med eftergymnasial utbildning än hos anställda med kortare utbildning. Övertidsarbete, både med och utan kompensation, var även vanligare bland fast än bland tidsbegränsat anställda.

I branschen Transport arbetade 25,4 procent av de anställda övertid under 2019, men där var andelen som gjorde det utan ersättning lägre än bland cheferna: 3,7 procent.

Fakta: Övertidsarbete

År 2005-2019

  • I genomsnitt arbetade fler än 700 000 personer övertid varje år under åren 2005 till 2019.
  • Över 15 procent av de anställda arbetade övertid med ersättning under perioden och ungefär 5 procent arbetade utan ersättning.
  • Det var en större andel män än kvinnor som arbetade över, och de män som arbetade övertid utförde också fler övertidstimmar per person än vad kvinnorna gjorde.

År 2019

  • Totalt arbetade 20,1 procent av de anställda övertid under 2019, 15,3 procent med ersättning och 5,2 utan ersättning.
  • Det var mindre vanligt bland de äldre anställda i åldern 65–74 år att arbeta övertid än bland de andra åldersgrupperna.
  • Andelen som arbetade övertid högre bland fast anställda var vanligare än bland tidsbegränsat anställda.
  • Övertidsarbete utan ersättning var vanligare bland anställda med gymnasieutbildning och eftergymnasial utbildning än hos anställda med kortare utbildning.
  • 21,3 procent av anställda inrikes födda utförde övertidsarbete under 2019, vilket kan jämföras med 15,3 procent av de utrikes födda.

Källa: Rapporten ”Arbetskraftsundersökjningarna (AKU) – Tema: Övertid och merit 2005-2019). I rapporten kartläggs hur vanligt det är med övertidsarbete bland anställda i åldern 15-74 år.

Pengar i högar

Läs också: Här är de 10 bäst betalda jobben i Sverige

chef_maj_2020-1
Prenumerera på Chef

Boosta ditt chefsjag

Nu är det goda ledarskapet viktigare än någonsin. Med Chef får du expertråd och handledning i tuffa chefsfrågor. Prenumerera idag!

Relaterade artiklar

Arbetsplats
Arbetsmiljö

Rekordhögt förtroende för chefen

Trots den sociala distanseringen under coronakrisen ökar förtroendet för chefer. Nu har hela 69 procent av svenskarna stort förtroende för sin närmaste chef, visar en undersökning.
Victoria Ödlund, hr-expert på Simployer, guidar till en lyckad onboarding.
Annonssamarbete Chef + Simployer

Lyckas med onboarding – på plats eller digitalt

En strukturerad introduktion av nya kollegor viktigare än någonsin. Oavsett om onboarding görs på plats eller digitalt.

Nicole Kavander
Arbetsmiljö

11 punkter: Så motverkar du rasism på arbetsplatsen

Många chefer är inte medvetna om sina implicita fördomar. Och oftast går det fel vid rekryteringen trots att man tror att man gör rätt. Det säger Nicole Kavander, som står bakom uppropet A call for change.
Två tummar upp
Arbetsmiljö

8 av 10 chefer nöjda med krisledarskapet

En majoritet av cheferna inom vård och omsorg är nöjda med ledarskapet under coronapandemin, visar en undersökning. Chefskollegorna samt familj och vänner har varit det viktigaste stödet under krisen. 
Klocka och arbetsplats med sex timmars arbetsdag
Arbetsmiljö

Varannan: Vi klarar åtta timmars arbete på sex timmar

55 procent av de svarande vill införa sex timmars arbetsdag, visar en ny Sifo-undersökning. Dessutom menar varannan att de skulle få lika mycket gjort på sex timmar som på åtta.
Glad man bredvid en glad smiley och en stor hand som gör tummen upp
Arbetsmiljö

Oväntade corona-effekten: medarbetare mår bättre än tidigare

Trots coronaepidemins kraftigt negativa inverkan på svensk ekonomi trivs många medarbetare bättre på jobbet nu än före krisen. Det visar en ny rapport.
Distansjobb gör det svårare att uppmärksamma farlig stress.
Annonssamarbete Chef + Skandia

10 signaler på farlig chefstress

”Chefer behöver bli bättre på att söka stöd och ta emot hjälp när de känner igen varningssignaler”, säger Kristina Hagström, hälsostrateg.

Lastbil med texten
Arbetsmiljö

Här är Sveriges friskaste företag

Returpack Pantamera lyckas bäst med att skapa en arbetsplats där människor mår bra och där jobbet är en bidragande faktor till hälsa och livskvalitet. Det menar hälsoföretaget Feelgood, som utsett dem till Sveriges friskaste företag.