chef_boss

Chefen viktigare än strukturen för god hälsa

Platt eller hierarkisk organisation? Sluta fundera. Cathrine Reineholm, forskare vid institutionen för medicin och hälsa vid Linköpings universitet, menar att organisationsstrukturen är mindre viktig. Det avgörande är i stället hur tydliga chefer är.

”Vet man som medarbetare vilka mål, förväntningar och krav som finns leder det till goda arbetsvillkor. Det leder till god hälsa, som i sin tur ger goda resultat”, säger hon.

I sin avhandling Psychosocial work conditions and aspects of health har hon undersökt vad olika psykosociala arbetsvillkor har för samband med god hälsa hos sammanlagt 9 440 anställda i elva olika organisationer.

En annan viktig aspekt hon funnit är handlingsutrymmet, känslan av att själv kunna kontrollera och bestämma över sitt arbete, menar hon.

”Självständighet tillsammans med bra sociala relationer på arbetsplatsen där uppskattning och en stark vi-känsla finns ger också goda villkor, god hälsa och bra resultat. Tydlighet underlättar även den sociala samhörigheten”, säger hon.

nyhetsbrev_1800
chef

Missa inget!

Chefs populära nyhetsbrev Ditt ledarskap, Din karriär och Din söndag samlar varje vecka det bästa från Chef.se.
  • Konkreta råd i ditt chefskap
  • Användbara metoder och verktyg
  • Relevanta erbjudanden

Relaterade artiklar

inte
Arbetsmiljö

Så ser du om du har emotionell intelligens

Leder du med både hjärta och hjärna? Effektiva ledare har en hög emotionell intelligens. Se vilka egenskaper du måste besitta.
Gabriella Huss på K2 Search har fem råd till chefer som kört fast i karriären. Foto: Martina Huber
Annonssamarbete Chef + Ledarna

Ta dig förbi hindren i din chefskarriär

Den klassiska karriärtrappan är raserad. En ny typ av chefskarriär tar form – med ökad risk att uppleva att man har kört fast. ”Viktigast för att ta sig vidare då är självkännedom”, säger chefsrekryteringsexperten Gabriella Huss.
tandstiska
Arbetsmiljö

Faktorerna som främjar psykisk hälsa på jobbet

Nyligen publicerade fackförbundet Vision dystra siffror om hur mycket stressrelaterade sjukdomar ökat senaste två åren. Men de har också sammanställt fem faktorer som främjar hälsan. Ett närvarande ledarskap är en av dem.
girl-863686_1280
Arbetsmiljö

Nya råd om psykisk ohälsa på jobbet

Det är den vanligaste anledningen till sjukskrivning. Nu finns nya nationella riktlinjer för hur psykisk ohälsa på arbetsplatsen ska hanteras och förebyggas.
nyhetsbrev_1800
chef

Missa inget!

Chefs populära nyhetsbrev Ditt ledarskap, Din karriär och Din söndag samlar varje vecka det bästa från Chef.se.
  • Konkreta råd i ditt chefskap
  • Användbara metoder och verktyg
  • Relevanta erbjudanden