chef_boss

Chefen viktigare än strukturen för god hälsa

Platt eller hierarkisk organisation? Sluta fundera. Cathrine Reineholm, forskare vid institutionen för medicin och hälsa vid Linköpings universitet, menar att organisationsstrukturen är mindre viktig. Det avgörande är i stället hur tydliga chefer är.

”Vet man som medarbetare vilka mål, förväntningar och krav som finns leder det till goda arbetsvillkor. Det leder till god hälsa, som i sin tur ger goda resultat”, säger hon.

I sin avhandling Psychosocial work conditions and aspects of health har hon undersökt vad olika psykosociala arbetsvillkor har för samband med god hälsa hos sammanlagt 9 440 anställda i elva olika organisationer.

En annan viktig aspekt hon funnit är handlingsutrymmet, känslan av att själv kunna kontrollera och bestämma över sitt arbete, menar hon.

”Självständighet tillsammans med bra sociala relationer på arbetsplatsen där uppskattning och en stark vi-känsla finns ger också goda villkor, god hälsa och bra resultat. Tydlighet underlättar även den sociala samhörigheten”, säger hon.

Relaterade artiklar

tandstiska
Arbetsmiljö

Faktorerna som främjar psykisk hälsa på jobbet

Nyligen publicerade fackförbundet Vision dystra siffror om hur mycket stressrelaterade sjukdomar ökat senaste två åren. Men de har också sammanställt fem faktorer som främjar hälsan. Ett närvarande ledarskap är en av dem.
Helena Martini, HR-chef på fastighetsbolaget Atrium Ljungberg, ser hälsokontroller för medarbetare som en investering. Foto: Christoffer Edling
Annonssamarbete Chef + Werlabs

Enkelt hälsotest lyfter prestationer på jobbet

”Det är att visa omtänksamhet i handling”, säger Helena Martini, HR-chef på Atrium Ljungberg, om den hälsokontroll som har blivit ett viktigt redskap och en uppskattad del av arbetet med hållbara medarbetare.

girl-863686_1280
Arbetsmiljö

Nya råd om psykisk ohälsa på jobbet

Det är den vanligaste anledningen till sjukskrivning. Nu finns nya nationella riktlinjer för hur psykisk ohälsa på arbetsplatsen ska hanteras och förebyggas.