Chefakademin / Alla ledarskapsutbildningar / Attraktiv arbetsgivare

Attraktiv arbetsgivare

Behöver din organisation säkra framtida rekryteringar? Drömmer du om att bli den arbetsgivare som man pratar om i din bransch? Nu har du tillsammans med en kollega chans att träffa branschledande föreläsare och tillsammans med andra ambitiösa företagsledare driva förändring för att bli en attraktivare arbetsgivare.

Många organisationer är i stort behov av kompetent personal. I norra Sverige hårdnar konkurrensen tack vare nya etableringar och nya aktörer på marknaden. Samtidigt förändras omvärlden och arbetstagarnas krav och önskemål. Vår förmåga att attrahera och behålla personal kommer i framtiden att vara en nyckel och förutsättning för överlevnad.

Det är en stor kostnad för företag att inte rekrytera i tid eller rekrytera fel person. Kostnader som kan minskas eller undvikas med ett strategiskt och förändringsinriktat arbetssätt där arbetsgivarvarumärket är en integrerad del av affärsstrategin och där alla i företaget är med och bidrar.

För vem?

För vem

Programmet riktar sig till växande företag med rekryteringsbehov som vill ligga i framkant och som vill ta position i att leda utvecklingen framåt gällande kompetensförsörjning och attraktivt arbetsgivarvarumärke. Alla branscher är relevanta och en mix av olika bolag gör nätverket intressant. Målsättningen är att branscherna ska kan utbyta erfarenheter och lösningar under utbildningstiden.

På träffarna ska två personer från varje företag delta. Minst en av dessa bör ha en ledande position i företaget. Förslagsvis deltar VD, HR-ansvarig, affärsutvecklings-, kommunikation- eller marknadschef.

Om utbildningen

Programmet leds av Tailorbird och är till lika delar en utbildning som en förändringsresa till att bli en attraktivare arbetsgivare. Från varje företag deltar två personer, varav minst en har en ledande befattning. Under fyra kurstillfällen träffar deltagarna branschledande föreläsare och framgångsrika företagsledare.

Praktiska moment varvas med strategiskt arbete i workshops med övriga deltagare. Varje kurstillfälle avslutas med en uppgift som ska utföras till nästa kurstillfälle. De erfarna kursledarna från Tailorbird affärsutveckling kommer bidra med kompetens, erfarenhet och konkreta case från verkligheten.

Frågor? Kontakta oss!

Målsättning med utbildningen

Målet med programmet är att uppnå:

 • Förståelse för varför du ska planera din kompetensförsörjning och hur du gör det
 • Ökad förståelse för hur du lyckas skapa den förändring som krävs för att vara redo för den framtida arbetsmarknaden
 • Förståelse för hur du får framtida kompetens att upptäcka och välja dig
 • Påbörjat aktiviteter och utvecklat en verksamhetsanpassad aktivitetsplan för att bli en mer attraktiv arbetsgivare

Innehåll

Anställ rätt personer för framtiden (heldag)

 • Omvärldsspaning – Vad efterfrågar dagens och morgondagens unga arbetstagare?
 • Hur har utvecklingen sett ut och vilka faktorer påverkar utvecklingen framåt?
 • Hur har olika organisationer agerat till följd av deras People Plan, eller ännu vanligare: Avsaknaden av den?
 • Du påbörjar arbetet med en egen People Plan.

Lyckas med förändring (heldag)

 • Sex olika typer av förändringar som en organisation kan göra för att nå sina önskade lägen.
 • Vilken typ av förändring som er organisation behöver lyckas med för att kunna attrahera och behålla framtidens medarbetare.
 • Ha en plan för hur ni ska lyckas genomföra nödvändiga förändringar.
 • En egen integrering av hela förändringsresan.

Hur får du kompetensen att upptäcka och välja dig? (heldag)

 • Hur säkerställer du att det goda du gjort och gör når dina potentiella medarbetare?
 • Hur skapar du rätt bild av arbetsplatsen i alla kontaktpunkter med potentiella medarbetare?

Presentation (halvdag/kväll)
Gemensam middag och presentation från alla deltagare. Du får chans att visa vad du och din kollega lyckats med under programmet och lära dig av de andra deltagarnas insikter.

Kampanjen Attraktiv arbetsgivare 2023

Deltagare som har tagit del av samtliga kursmoment och blivit examinerade exponeras utan extra kostnad i kampanjen ”Attraktiv arbetsgivare” i NTM Medias kanaler, digitalt och i print. Genom helsidor och bannerannonsering hos Norran, Piteå Tidningen, Kuriren och NSD lyfts deltagande företag och deras varumärken fram som attraktiva arbetsgivare. Genom ett kommersiellt reportage på Framtidsfabriken och Norrbottens affärer, digitalt och i print, porträtteras deltagarnas arbete och mål för att bli attraktiva arbetsgivare.

Komplettera med coachingsamtal!

Du kan som tillval till utbildningen välja att fortsätta din utvecklingsresa med personligt stöd av våra handplockade ledarcoacher. En serie om 3, 6 eller 10 samtal kan bokas antingen separat eller i samband med att du anmäler dig till utbildningen.

Läs mer
Niklas Berg och Malin Hollström

utbildare

Malin Hollström & Niklas Berg

Malin Hollström har i över 10 år lett förändringsprojekt inom varumärke, digitalisering och hållbarhet för både små och stora organisationer. Hon har tillsammans med Niklas grundat Tailorbird affärsutveckling och jobbar idag som VD, affärsutvecklare och styrelseledamot med att utveckla strategier och hjälpa företag att skapa den förändring som krävs för att företaget ska växa i den riktning de önskar och behöver.

Malin tillför ny kunskap kring att leda med människans upplevelse i fokus för att skapa meningsfullhet och bästa möjligheter till förändring och har en gedigen kunskap i vad som får varumärken att växa över tid. Under programmet kommer Malin agera facilitator samt strategiskt bollplank i förändrings- och varumärkesfrågor för att ge deltagarna bästa förutsättningar att lyckas i sina förändringsresor.

Niklas Berg är en nyfiken och erfaren affärsutvecklare och föreläsare med passion för nya idéer som sticker ut och blir kända. Han har en bakgrund som grundare av ett 10-tal byråer inom marknad- och kommunikation där han haft rollen att komma med kreativa lösningar som gör hela skillnaden. Han har skapat flera världskända koncept genom sitt arbetsliv.

Niklas driver idag Tailorbird affärsutveckling tillsammans med Malin och hjälper dagligen företag att utveckla nya koncept, affärsområden och varumärken. Tack vare hans långa erfarenhet av att hjälpa såväl mindre som globala företag har Niklas ett kontaktnät och en idébank som få andra. Under programmet kommer Niklas att utmana deltagarna med frågeställningar och inspirera med nya perspektiv.

GÄSTFÖRELÄSARE

Julia Granström & Magnus Kull

Julia Granström har under många år hjälpt organisationer att säkerställa effektiv kompetensförsörjning, både genom att attrahera morgondagens talanger, men även genom att bygga kompetensutvecklingsstrategier som säkerställer att organisationen lyckas bygga den kompetens som krävs över tid. Hon har jobbat med hundratals välkända arbetsgivare och jobbar idag som Head of Learning Consulting på Brights Learning. Här stöttar hon, tillsammans med sitt team, bolag från en mängd olika branscher att säkerställa effektiv kompetensförsörjning och kontinuerligt lärande – en förutsättning för ett bolags överlevnad i dagens snabbt föränderliga värld.

Magnus Kull har utbildat ledare och konsulter i att hantera och driva förändring i drygt 25 år i sitt bolag coach2coach. Han arbetar också som aktiv ledarutvecklare och VD-coach åt ledare i såväl mindre som börsnoterade företag med fokus på transformerande ledarskap. Magnus är upphovsman till NÖHRA-modellen och han har skrivit boken NÖHRA tillsammans med Kjell Enhager. Han har sedan tidigare en bakgrund som doktorand i pedagogik vid Göteborgs universitet med inriktning på utveckling, kommunikation och motivation.

Frågor kring utbildningen? Vi hjälper dig!

Har du funderingar eller vill få hjälp med bokning? Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss så snart vi kan! Du är också varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-731 41 51.

*” anger obligatoriska fält

Namn:*
*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.