Chef testar Skanskas vd Johan Karlström

Pang på, snabb och otålig. Samtidigt brinner han för personlig utveckling, sin egen och andras. Skanskas vd Johan Karlström kan beskrivas som den hårda chefen med de mjuka värderingarna. En del gillar det, andra inte. Oavsett vilket sägs arbetsklimatet på huvudkontoret vara bättre än någonsin.

Okategoriserade
Publicerad
Foto: Jörgen Appelgren, Scanpix.

När Johan Karlström blev chef för Skanskas huvudkontor i New York i USA fick han snabbt rykte om sig som den cyklande chefen. Skulle han ta sig någonstans på Manhattan var cykeln det självklara transportmedlet.

Han själv sa att det berodde på att han ville lära sig att hitta, men cyklingen stämmer väl in på Johan Karlströms ledarstil: Det är den perfekta motionsformen för den som gillar höga hastigheter och tålmodigt malande och som inte nödvändigtvis måste snacka hela tiden.

Så är Johan Karlström som chef. Han är otålig, snabb och samtidigt uthållig. Riktningen är tydlig: Framåt.

Och nej, han är inte kungen av småprat.

Johan Karlström

Gör: Koncernchef Skanska.
Bor: Stockholm.
Familj: Fru och två barn.
Karriär i korthet: Civilingenjör på väg- och vattenprogrammet vid KTH. Började på Skanska 1983, och arbetade bland annat som regionchef innan han 1995 lämnade koncernen för att bli vd för BPA.

2001 återvände han till Skanska, då för att bli vice vd med ansvar för verksamheten i de nordiska länderna, samt Tjeckien och Slovakien. Under en period var han ansvarig för Skanskas verksamhet i USA. 2008 tillträdde han som Skanskas koncernchef.

Sedan 2008 är Johan Karlström ledamot av svenska Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Han sitter även i Sandviks styrelse.

”Det som är utmärkande för honom är energinivån, det sprudlar av energi runt honom. Han gillar att det går fort. Som medarbetare kan det vara kul men också jobbigt ibland. Hans otålighet skapar driv, men också en del frustration”, säger en av dem som såg Johan Karlström susa fram på cykeln i New Yorks hektiska trafik.

Den som förenar tydlighet med snabbhet delar sin omgivning i två delar: De som gillar det arbetssättet – och de som inte gillar det.

”Han kan verka sakna pardon. Det gör att man antingen är i gruppen eller så är man utanför. Om du presterar blir du erbjuden att vara med, då är det varmt och välkomnande och härlig stämning, nästan som en familj. Men plötsligt händer något, du gör en dålig presentation eller levererar inte … då är du ute, då låter han bilan falla”, säger en av dem som inte gillar arbetssättet, men som fått möjlighet att följa det på nära håll.

Även om USA är den största marknaden, är företaget djupt rotat i svensk byggindustri. AB Skånska Cementgjuteriet grundades 1887, fick sitt nuvarande namn 1984 och har vuxit sig till en av de stora globala aktörerna inom bygg. Skanska var med och byggde miljonprogrammen på 1960-talet. Just nu är företaget i färd med att bygga nya Karolinska i Stockholm.

Vill du testa ditt eget ledarskap?

Som Chef Premiumläsare kan du göra vårt unika ledarskapstest. Du får dessutom tillgång till mängder av mallar, verktyg och tusentals artiklar i Chefs arkiv.

Inte medlem?

Av tradition har Skanska varit en strikt linjeorganisation som har styrts av konservativa, ganska auktoritära män. Det är fortfarande en ganska stark linjeorganisation, men med ett avsevärt mjukare och mer demokratiskt ledarskap.

Det var en förändring som initierades av förre koncernchefen Stuart Graham och som har förädlats av Johan Karlström. Arbetsklimatet på huvudkontoret sägs i dag vara bättre än någonsin. Ett nytt, öppet kontorslandskap och en ökad -mångfald anges som orsaker.

”De är bra pålästa, de är förebilder. De rabblar inte bara mål och vision, utan poängterar hela tiden hur viktigt det är att följa värderingarna”, säger en medarbetare på huvudkontoret om ledningen.

Efter avslutade civilingenjörsstudier inledde Johan Karlström sin yrkesbana inom Skanska, men lämnade företaget i mitten av 1990-talet för att bli vd på konkurrenten BPA.

2001 återvände han, efter att BPA köpts av norska Bravida, vilket orsakade ett sus i korridorerna på det dåvarande huvudkontoret i Solna.  Johan Karlström utgör undantaget från en uråldrig regel som säger att den som en gång har lämnat Skanska aldrig kommer tillbaka.

Han anställdes för att bli ansvarig för byggverksamheten i Norden med titeln vice vd, men fick snart motsvarande roll i USA.

Åren i USA har varit viktiga för Johan Karlströms ledarskap. Där fick hans rättframhet god plantjord att växa i. Och där fick han möjlighet att utveckla sin sociala förmåga.

”Han la sig till med drag för att bli mer socialt kapabel, vilket väl inte är hans hemmaplan annars. Det handlade om hur han hälsade på människor, hur mycket han log”, säger en kollega från tiden i USA.

”Han pratade fortare, absorberar, han trivdes bra där. Amerikanerna gillade honom för det var mycket action”, säger en annan person som har jobbat nära Johan Karlström.

Summa: 29/40

Ledarstil: 4/5
Rak, snabb, tydlig. Med Johan Karlström vid rodret går det undan, oavsett om det handlar om att fatta ett beslut, sätta ihop en arbetsgrupp – eller att säga upp någon. Samtidigt som han kan visa en handlingskraft som tangerar det hårda har Johan Karlström ett stort intresse för mjuka frågor, värderingar och personlig utveckling. En kontrasternas ledare.

Delegering: 4/5
Tar gärna in olika synpunkter och ser poängen med att låta andra ta ansvar. Är krävande i sin delegering; den som får Johan Karlströms förtroende måste leverera. Eller åtminstone ge en rimlig förklaring till varför hen inte kan göra det.

Motivation: 3/5
När Johan Karlström brinner smittar elden av sig. Blir han engagerad sprider han energi omkring sig. Saknas elden är det inte lika kul. Är rak i sin feedback, men knappast den där chefen som skickar uppmuntrande mejl eller ger en dunk i ryggen vid kaffeautomaten.

Konflikthantering : 3/5
Rak, orädd och inlyssnande när det gäller andras konflikter, vilket skapar en konflikthantering som kan uppfattas som utvecklande. Hans otålighet innefattar även de egna konflikterna och det berättas om flera tillfällen då han låtit bilan falla för snabbt, vilket skapat osäkerhet i hans omgivning.

Kommunikation : 4/5
Är i sina bästa stunder en god talare och en bra debattör, som hanterar media på ett förtroendeingivande sätt. Talar gärna om Skanskas etiska ansvar och värderingar, vilket har nått ut i hela organisationen. Hans vision är tydlig, men inte alltid visionären. Lite mer personlighet i kommunikationen skulle inte skada.

Beslutsfattande: 4/5
Handlingskraftig och beslutsam. Och snabb, såklart. Tar in synpunkter från om­­givningen, söker den bästa kompetensen, överväger och fattar beslut. Skulle vinna på att göra beslutsvägarna tydligare även för dem som sitter längre ut i organisa­tionen.

Rekrytering: 4/5
Är mycket engagerad i personalfrågor och har god kännedom om vilka som passar in i en projektgrupp eller på en chefsposition. Tänker mångfald och söker inte enbart ja-sägare. Tvärtom uppskattar han dem som vågar säga emot honom.

Personligt : 3/5
Inte den som bjuder på sig själv – eller ens småsnackar, såvida det inte är jobbrela­terat. Få vet något om privatpersonen Johan Karlström. Är synlig – och tillgäng­lig – i det öppna kontorslandskapet, men skulle tjäna på att bli mer synlig ute i organisationen.

Det har nu gått sex år sedan Johan Karlström bytte Manhattans trafik mot svenska kommunala cykelbanor. 2008 kom han hem för att bli den globala koncernens högsta chef. Nu leder han ett företag som har verksamhet i nio länder, med närmare 60 000 anställda och en omsättning på 132 miljarder kronor.

Han tog över chefsrollen på Skanska mitt i den pågående lågkonjunkturen. Och han hanterade den mycket väl, inte minst på grund av att Stuart Graham lyckats skapa en enhetlig kultur, vilket Karlström sedan har förvaltat väl.

Är det något som präglar Johan Karlströms ledarstil så är det hans rättframhet. Rakt på sak, pang på, och inte sällan med en rejäl dos otålighet. Han är den hårda chefen med de mjuka värderingarna.

rak motsats tilldet hårda beskrivs Johan Karlström av många som en person som älskar personlig utveckling. Någon kallar honom för en ”utvecklingsjunkie”.

Det sägs att han tog jobbet i USA på villkor att han fick läsa vid Harvard (vilket han gjorde; advanced management).

Men intresset för dessa frågor stannar inte hos honom själv. Det gäller även koncernövergripande.

Detta intresse bygger på en enkel logik: att ro hem ett byggprojekt innebär inte med automatik lönsamhet.

”Får man dem inte att jobba ihop går det åt helvete. Medarbetare är inte bara viktiga – det är med dem allt står och faller. Johan lägger mycket fokus på det, pratar mycket om det och tycker att det är viktigt. Han lägger ner mycket strukturerad tid på utveckling. Det är inte så vanligt i den här branschen”, säger en person som har jobbat nära Johan Karlström under lång tid.

Personalfrågor är ständigt på agendan. Både Skanskas generellt och Johan Karlströms egen.

”Johan är engagerad i rekryteringar. Han ställer mycket frågor. ’Vem ska hantera det här projektet?’, kan han fråga. När han sedan får svaret säger han ’okej, vem har ni bakom honom?’. Han har bra koll på människor”, säger en chef.

Frågan om det är tydligt var i koncernen besluten fattas får lite olika svar. Ju längre bort från Sverige man kommer, desto otydligare blir det, vilket kanske är naturligt.

”Nej, helt klart är det inte. Han är rastlös på gott och ont. En del beslut fattas väldigt snabbt. Det finns inga långa processer och strategier, åtminstone inte vad som kommu-niceras ut”, säger en internationell chef.

För dem som sitter närmare sin koncernchef är besluten lättare att förstå och se.

”När det är något viktigt som ska göras vill han samla ihop folk. Det måste inte vara ledningen utan kan vara andra i företaget. Då tar han in och lyssnar, frågar ’vad tycker ni att vi ska göra?’. Sedan fattar han beslut. Det gör att man känner sig inkluderad”, säger en Skanskachef.

Som den snabbcyklande företagsledare han är tittar han sällan tillbaka på beslut. Således är det få som har sett honom ångra ett felaktigt beslut.

Det handlar inte nödvändigtvis om prestige.

”Nej, det är sant att han inte säger ’jag hade fel’. Men om han behöver byta riktning så gör han det”, säger en chef inom Skanska Sverige.

Hans tydlighet är hans främsta styrka. Det har gjort att alla i den enorma koncernen har kunnat ta till sig Skanskas så viktiga värderingar. Men allra tydligast blir det i det enskilda mötet eller i ledningsgruppen, även om han beskrivs som en ganska bra talare.

”Du går aldrig från ett möte utan att du har förstått vad han tycker. Det finns inga dubbla budskap. Det är oftast bra, tycker jag”, säger en chef.

”När ett problem uppstår, när det är något akut som måste lösas, då är Johan Karlström som allra bäst. Han är snabb, går direkt på djupet, kallar in nyckelpersoner, för ett resonemang om hur vi löser det här. Känslan av att vd är med ger en väldig kraft”, säger en chef inom Skanska.

När riktningen är bestämd och lösningen inom räckhåll förlitar han sig på sin omgivning, släpper projektet och går vidare.

Flera av medarbetare och chefer i hans närhet säger att han är bra på att dela med sig av ansvar och arbete.

”Han vet hur man använder kraften hos medarbetarna. Han pekar ut riktningen”, säger en av dem.

Otålighet och delegering är inte alltid bästa kompisar. Och det händer att Johan Karlström tycker att han kan bäst själv, i synnerhet om det är något han sedan tidigare behärskar väl.

”Du har som bäst möjlighet att påverka om det ligger utanför hans kunskapsområde”, säger en chef.

Som den moderna och medvetna ledare han är gillar Johan Karlström att bygga team på mångfald. Han vill inte ha ja-sägare, och sägs uppskatta djävulens advokat.

Därmed inte sagt att han har förståelse för den som inte delar hans syn på arbetssätt:

”Det är en viss typ av människor han jobbar med. Man ska vara väldigt på själv, alert och snabb. När han släpper en puck i ditt knä måste du säga antingen att du inte kan leverera snabbt eller så måste du göra det direkt. Det är speciellt. Han involverar gärna, men då är det höga krav. Man måste kunna argumentera för sin sak”, säger en nära medarbetare.

”Han gillar folk med energi, han får energi av andra. På samma sätt kan andra suga energi ur honom. Är du trött och långsam blir han det – han tappar energi. Man ska ha gjort sin hemläxa. Allt måste inte vara tipptopp men du måste veta -varför det inte är det”, säger en annan.

Även om han gärna berättar om hur han som 26-åring var med och byggde landningsbanan på Arlanda utstrålar han mer affärsmannaskap än byggubbe.

Så framstår också Skanska mer som ett konsultbolag än ett traditionellt byggföretag.

”Han är i sitt esse när han träffar folk på arbetsplatsen, när han får stå och prata”, säger en person som jobbar nära honom.

”Han älskar att vara ute och träffa dem som gör jobbet. Det är en styrka att kunna gå ut till någon som gjuter betong och säga något som gör att de fattar att han förstår”, säger en annan.

Men att han gärna pratar med byggjobbare betyder inte att han ödslar tid på trivialiteter. Han beskrivs som nästan asketisk i sitt arbetssätt. Han är forcerad, med blicken stadigt fäst framåt. Han är inte den som stannar upp vid kaffeautomaten.

Och om han skulle göra det är det ingen som frågar ’hur är läget?’; han är ingen som inbjuder till småsnack.

Johan Karlström är rak, korrekt och påläst även i de konflikter som han får hantera och backar inte för känsliga frågor. Det berättas om hur detta förhållningssätt har fått chefer och medarbetare att anstränga sig lite extra – och att de gått utvecklade ur situationen.

Är det däremot han själv som är inblandad finns det exempel på situationer när han dragit sig undan och låtit andra hantera det.

Ingen undgår när Johan Karlström blir arg. Det märks på hela hans hållning, utan att han behöver explodera.

”Du märker det. Han försöker inte ens dölja det. Men han är absolut inte långsint”, säger en nära medarbetare.

Lika ordlösa är känsloyttringarna som handlar om motivation.

”Johan berömmer inte så mycket. Man märker väl på honom när han uppskattar det man har gjort, men han skickar inte uppmuntrande mejl. Det hör till ovanlig-heten”, säger en chef på huvudkontoret.

”Han gillar att träffa folk, men det blir sällan privat eller ens personligt. Han kommer inte och frågar hur det var på semestern. Han har dålig koll på om du ska gå på föräldraledighet eller just har kommit tillbaka”, säger en medarbetare.

Det finns undantag som visar att det finns empati bakom ivrigheten, att den eventuella o-omtänksamheten inte är ett medvetet drag.

Som till exempel vid tillfällen när Skanska har drabbats av dödsfall på något av sina byggen. En nära medarbetare berättar:

”Jag har sett hur han engagerat sig i det och har pratat med familjerna till dem som har omkommit. Han har verkligen varit tagen, det har inte varit något spelat.”

Vill du testa ditt eget ledarskap?

Som Chef Premiumläsare kan du göra vårt unika ledarskapstest. Du får dessutom tillgång till mängder av mallar, verktyg och tusentals artiklar i Chefs arkiv.

Inte medlem?

Johan Karlström svarar på cheftestet: ”Bra ledare behövs”

”Det finns flera likheter med andra utvärderingar jag har fått genom åren. Ledarskapsfrågor är mycket intressant och oerhört centralt för ett företag som Skanska. Här kan du tidigt i karriären få ett stort ansvar för resultat, medarbetare och säkerhet på arbets­platsen.

Därför är det affärskritiskt för oss att ha bra ledarskapsprogram och arbeta med att utveckla ledarskapet. Skanska är summan av våra tusentals projekt runt om i världen. För att vi ska nå upp till våra mål för allt från arbetsmiljö till mångfald och resultat krävs bra ledare på vart och ett av dem.”

Johan Karlström, koncernchef, Skanska

KOMMENTERA ARTIKELN

Vad tycker du? Kommentera artikeln här nedan. Det gör du via tjänsten Ifrågasätt som också är ansvarig för kommentarsfunktionen. Kommentarerna visas på chef.se i anslutning till texten. För att kommentera behöver du först skapa ett konto och logga in. Håll god ton och håll dig till ämnet. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Ifrågasätt förbehåller sig rätten att radera kommentarer i efterhand. Även Chef kan ta bort kommentarer. Chef förbehåller sig även rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden