Chef har testat vinstmaskinen Ola Rollén

Hexagons vd Ola Rollén är sitt bolag. Han fattar besluten själv, på stående fot och jobbar helst med män. Vinsten går före allt. Det kräver sina mänskliga uppoffringar. Frågor på det?

Okategoriserade
Text: Redaktionen
Publicerad

Det finns två sätt att bestiga ett berg. Antingen använder du rep, karbinhakar och säkrar varje meter du klättrar. Tryggt, men tidskrävande. Eller så klättrar du barfota, utan utrustning och säkerhetslinor. Detta är en riskfylld process, men klarar du av det är du mycket rörligare och kommer till toppen betydligt snabbare.

Om Ola Rollén vore bergsklättrare skulle han vara den senare typen.
”Ola Rollén är som en snabb häst”, säger en person som jobbar med honom. ”Det är bra, men ibland måste man hålla i honom lite.”

I tolv år har 47-årige Ola Rollén varit vd för Hexagon. När han tog över var företaget ett ”sömnigt och småputtrigt” konglomerat av bolag i många olika branscher och omsatte 5 miljarder. I dag är Hexagon världsledande inom industriell mätteknik, börsnoterat och omsätter 20 miljarder.

Ola Rollén

Gör: Vd för Hexagon.
Bor: London.
Familj: Hustru och tre barn.
Utbildning: Ekonom vid Stockholms universitet.
Karriär: Trainee på Stora 1989–90. Vd Kanthal 1990–98. Vice vd Avesta-Shef­field 1998–99. Vd Sandvik Materials Technology under tre månader 1999. Sedan 2000 vd Hexagon.

En börsens framgångssaga som många tillskriver svenskt näringslivs ”golden boy” och hans ledaregenskaper.

Ola Rollén är utbildad företagsekonom och började sin karriär som trainee på Stora. Under tidigt 1990-tal kom han som controller till stålindustriföretaget Kanthal (som numera uppgått i Sandvik Heating Technology).
Här utmärkte han sig och avancerade till chefscontroller, divisionschef och så småningom vd på företaget.

”Han var kolossalt idérik och kreativ. Han var inte den som satt still, utan rörde sig i driften och kollade hur det såg ut på golvet”, säger en av hans forna kolleger.

Efter en period som vice vd på Avesta-Sheffield kom han som vd till Sandvik Materials Technology, men redan efter tre månader handplockades Ola Rollén av Hexagons huvudägare och styrelseordförande Melker Schörling.

I maj 2000 påbörjade företaget resan mot att bli börsens största bolag.

När Melker Schörling skulle tillsätta vd-posten var han på det klara med vilken typ av person han sökte.

Totalpoäng 27/40

Ledarstil: 4 av 5
 En snabbtänkt och prestigelös ledare som ser vad som måste göras för att uppnå givna mål. Ibland lite för snabbtänkt för omgivningen. Analytisk och visionär. Ställer höga krav. Hans extrema, näst intill övermänskliga, drivkraft och arbetskapacitet sätter ribban högt. Vinsten framför allt.

Delegering: 4 av 5
Sköter mycket övergripande arbete själv. Så länge målen uppnås låter han medarbetarna sköta sina områden efter eget huvud och detaljstyr inte, något som får människor att växa. När det inte går som han vill kan han gå in och ta över.

Beslutsfattande 4 av 5
Är helt orädd för att ta även obehagliga beslut och gör det som regel snabbt. Trots det är alla beslut väl avvägda och baserade på kunskap och analys. Ogillar att tröska igenom beslutsunderlag i ledningsgruppen eller dra saker i långbänk.

Rekrytering 3 av 5
Har lätt att se människors kapacitet och att sätta rätt person på rätt plats. Vissa menar att han tycker om att bli utmanad, någon att han omger sig med ja-sägare. De närmaste medarbetarna är i princip bara män. Under hans snart 13 år på vd-posten har det inte suttit en enda kvinna i ledningsgruppen.

Kommunikation 5 av 5
Aldrig rädd att säga vad han tycker. Duktig på att uttrycka mål och visioner. Tydlig, pedagogisk och stämmer av att alla är överens om vad som sagts.

Konflikthantering 4 av 5
Den analytiska förmågan gör att Ola Rollén kan se konflikter i tid och därför i viss mån undvika dem. Kan själv bli arg, men det rinner av.

Motivera 2 av 5
Beskrivs inte som någon coachande typ. Så länge det är tyst är det bra. Vissa menar att han inte är bra på att stödja sina medarbetare i utvecklingsarbete. Andra menar att han är bra på att dela ut beröm.

Personligt 2 av 5
Charmig och tillmötesgående, men i grunden ointresserad av människor. Bryr sig mer om pengar än människor.

Under det sena 1990-talet var it hett. Melker Schörling förstod att denna industri hade tagit orimliga proportioner bland investerare, samtidigt som han såg dess potential.

Han behövde en ung person med koll på it och verkstadsindustri. Dessutom ville han bygga om Hexagon till ett företag på den globala marknaden.

Enligt dem som kunde branschen fanns det inte många att välja på. Kanske bara en: Ola Rollén.
Ola Rollén var inte den gamla sortens chef som behöver en assistent som sätter ihop powerpoint-presentationer.

”Hans dator var hans kontor och han hittade själv den information han behövde”, berättar någon från den tiden.

Och han hade visioner. Omstruktureringen av Hexagon påbörjades omedelbart.
Ola Rollén bestämde sig för att satsa på mätteknik.

Redan under hösten det året köpte han amerikanska Brown & Sharpe som sysslade med mätteknik och som kom att utgöra bolagets kärnverksamhet. Under de första åren gjordes mängder med avyttringar och han skapade en helt ny koncernstruktur.

Ola Rollén var kaxig. Redan år 2000 gick han ut med att Hexagon skulle bli minst nummer två, men helst världs-ledande inom sitt område. Vinsten per aktie skulle öka med 15 procent. Inget lägre kunde gälla för en bra tillväxt.

”Det är en av de klipskaste människor jag någonsin mött”, säger en tidigare kollega. ”Han kan gå in i ett helt nytt område och greppa det väsentliga på en gång.”

”Han ser både de övergripande strukturerna och förstår detaljerna”, berättar en medarbetare.
Hans enastående, nästan övermänskliga analytiska förmåga bekräftas av i princip alla som träffat honom.

Trots att han inte har ingenjörsbakgrund förstår han sig på tekniska strukturer.

Han är duktig på siffror – och duktig på att trolla med dem, säger en källa. Och han har all information i huvudet.
Beslutsfattandet kan ske på stående fot, under informella omständigheter. Därmed inte sagt att Ola Rollén skjuter från höften.

”Han är alltid oerhört strukturerad, strategisk och väl förberedd. Alla beslut är väl underbyggda”, menar en person som jobbat med honom.

Ola Rollén kommer inte oförberedd till ett möte och han förväntar sig att ingen annan gör det heller.

”Han visste alltid exakt vad man höll på med. Han var otroligt intresserad och granskade mina rapporter noga och ställde frågor i detalj”, berättar en gammal kollega.

Oerhört krävande, menar många, men samtidigt uppmuntrande att han som chef ser det man gör.

De första åren var Ola Rollén lite oborstad, vittnar en del om.

Han kunde säga saker som folk hakade upp sig på, vara alltför brutal och rak.

De stora om­­struktureringarna skapade vad en del upplevde som ett osäkert arbetsklimat. En ”ärvd” vd från ett förvärvat bolag fick ofta en chans, men uteblev resultaten fick han (sic! ja, några kvinnor rör det sig inte om bland Hexagons operativa chefer på de här nivåerna) sluta utan vidare diskussion, sägs det.

2005 hade medierna verkligen fått upp ögonen för Ola Rollén och hans bedrifter inom Hexagon. Han hade vid den här tidpunkten dubblerat företagets vinst och försäljning och utsågs av tidningen Affärsvärlden till Årets ledare.

Här omnämndes han som en person som stod för ett modernt och effektivt ledarskap. Den analysen tycks hålla.

Ola Rollén beskrivs som en människa med ett dynamiskt intellekt som har lätt att tänka utanför boxen och hitta ovanliga infallsvinklar.

Även hans sätt att arbeta är dynamiskt. När han beger sig ut i världen för att köpa upp strategiska företag som ska stärka kärnverksamheten kan han komma själv, utan en stab av jurister och rådgivare.

I ryggen har han styrelseordförande Melker Schörlings förtroende.

”Han kör sitt eget race. Det finns nog inget annat börsbolag som är så synonymt med sin vd som Hexagon”, säger en tidigare kollega.

Då kan man inte ha en tungrodd organisation. Under flera år i början skötte han även alla publika relationer på egen hand.

Att ledningsgruppen under de första åren hade en så svag position i företaget har väckt kritik.

Vad händer med företaget om det händer Ola någonting? Staben av divisionschefer, det som på papperet utgör ledningsgruppen, träffades sällan tillsammans.

”Som ledare är man skyldig att ha en stark organisation, och hur bra koncernchef Ola än är kan han inte bygga organisation”, menar en person som jobbat inom Hexagon.

Några menar att Hexagons snabba tillväxt säkrades genom att strategiska beslut bara behöver gå genom Ola Rollén och i vissa fall godkännas av styrelseordförande Melker Schörling.

Då kan man inte ha stora ledningsgrupper som ska tröska igenom beslutsunderlag eller dra saker i långbänk.

Några av dem Chef pratat med menar att Ola Rollén omger sig med ja-sägare, att ingen vågar gå emot honom.

Andra tycker att detta är orättvisa omdömen. Att han inte medvetet väljer svaga medarbetare utan av strategiska skäl valt personer som är lojala verkställare.

”Han omger sig med bra personer. Men han är snabbtänkt och ibland kan det vara svårt att hänga med. Ola är intellektuellt hederlig”, säger en som jobbar nära honom.

Flera personer säger att han är skicklig på att placera rätt person på rätt position.

Men under Ola Rolléns snart 13 år på vd-­­posten har det dock inte suttit en enda kvinna i ledningsgruppen, något som flera gärna vill förklara: ”Det är nog svårt att hitta en kvinna som kan klara av arbetsbelastningen det arbetet innebär och samtidigt ha en familj”, funderar en medarbetare.

Någon annan menar att det är ont om kvinnor att rekrytera inom den internationella teknikindustrin.

När Ola Rollén väl rekryterat medarbetare låter han dem sköta sitt jobb så länge resultaten uppnås.

Många vittnar också om hur han vågar lita på sina medarbetare och helt enkelt bara förutsätter att de ska klara sina mål, något som får människor att växa.

Som risktagare är han också villig att låta folk testa sina idéer.

”Visst, du får göra det här om du tror att det kan funka. Du har tolv månader på dig att visa på resultat. Om det inte funkar då, lägger vi ner”, kan det låta.

Det skapar motivation. Ola Rollén kan fråga en medarbetare: ”Vad tror du är ett rimligt mål för den här verksamheten?”

När han får svaret frågar han: ”Okej, kan du argumentera för att det inte skulle vara det dubbla?”

Han ser inte att något är omöjligt och här får han får med sig folk, på grund av sitt kunnande, sin entusiasm och sin karisma.

Många av de förmågor som tillskrivs Ola Rollén framstår som näst intill övermänskliga, inte minst hans arbetskapacitet.

Men hur påverkar detta hans medarbetare? Bilden av Ola Rollén är både samstämmig och motsägelsefull.

De som jobbar med honom beskriver honom som en person som är driven, målinriktad, ärlig och prestigelös.

”Det är inte antalet powerpoint-presentationer som räknas, utan det rent operativa”, säger en av hans medarbetare.

”Han är som två olika personer”, säger en gammal medarbetare och ”han är bra som chef i medgång, men i motgång kan man nog få det ganska jobbigt”, säger en annan.

Jo, visst. Det har nog offrats många människor på vägen mot miljarderna.

Det här är ingen koncern där man tar hand om eller omplacerar personer som inte presterar. Funkar det inte får du gå. Det skapar ett hårt klimat. Och det har nog bidragit till att han skaffat sig en del fiender, spekulerar flera av Chefs källor.

När någon som inte håller måttet och ska sägas upp sker det utan pardon.
”Han kan kalla in personen på kontoret och säga att ’nu avvecklar vi det här samarbetet’ och så är det inte mer med det. Att tacka av är det inte tal om”, be­rättar en.

Redan tidigt formulerade Hexagon under vinjetten Ledningsfilosofi att ”vinsten är allt”. Eventuell personalpolitik var underordnad vinstmålet och motivet att hantera humankapitalet på ett bra sätt var att locka till sig, och behålla, de bästa medarbetarna. Allt annat vore hyckleri.

Tydlighet är ett annat karaktärsdrag som många nämner i samband med Ola Rollén.

Han är bra på att kommunicera, han säger vad han tycker och han förklarar så att andra förstår. Han är inte typen som intrigerar eller bedriver kampanjer.

”Han har ju heller inga ambitioner att styra sina medarbetare politiskt”, be­rättar en kollega.
Men så kommer de hårda om­­dömena.

”Jag tror inte att Ola är intresserad av männis­kor överhuvud­taget.”
”Kall.”
”Nästan lite nollställd inför individen bakom yrkespersonen”, är några kommentarer från personer som arbetat med honom.

Pengar och business är viktigare än människor, är ett samlat omdöme.

Att Ola Rollén vill tjäna pengar har han inte gjort någon hemlighet av. Och visst har Ola Rollén gjort sig en bra slant genom Hexagon. Numera bosatt i London, och en av de bäst avlönade vd:arna på Stockholmsbörsen.

Vad som till syvende og sidst driver denne framgångsrike vd lär vi nog inte få reda på. Vissa menar att han drivs av att han tycker att det är stimulerande att jobba med att utveckla själva företaget.

Ola Rollén har genom sitt arbetssätt skapat en företagskultur där det gäller att vara högpresterande och flexibel.

”Han hade nog inte gjort ett lika bra jobb i en organisation där det finns en massa politik och redan etablerade struk­turer”, säger en nära medarbetare.

Han har också varit duktig på att skapa en persona inför media och officiella sammanhang som många kan relatera till. I pressen tröskar uppgifter om hans musikintresse, hans bakgrund som musiker och hans skateboardåkande runt.

När han pratar tar han med förkärlek upp enkla och alldagliga exempel för att skapa analogier till industrin och företagsvärlden.

Och han är en av väldigt få börs-vd:ar som twittrar. Allt detta bi­­drar till att han framstår som genuin och chosefri. Och de allra flesta som jobbat med honom menar att den här bilden stämmer väl med hur han är som person.

I alla avseenden är Ola Rollén en modern vd och skicklig koncernchef. Som ledare har han mognat.

Och det gäller även det företag han byggt upp. Hexagon är nu inne i en konsolideringsfas. Pusselbitarna är på plats. Hur länge Ola Rollén bli kvar vill ingen spekulera i.

TEXT: Lotten Wiklund

Ola Rollén svarar:

”Alltid kul att läsa hur andra uppfattar en som chef. Tråkigt att anställda säger under ´personligt´att jag bryr mig mer om ´pengar än människor’. Jag hoppas vad de menar är att jag är mer ‘resultatorienterad än relationsorienterad’ som chef – vilket stämmer.”

Så gör vi Cheftestet.
Cheftestet bygger på gedigen research och intervjuer med en mängd personer – alltid minst tjugo – som arbetar och har arbetat med den berörda chefen. Vi talar med personer på olika nivåer och från olika sammanhang där de samarbetat nära med chefen, allt för att förmedla en så bred och rättvis bild som möjligt. Utifrån detta analyserar Chef ledarskapet hos chefen i fråga och sätter betyg enligt de kriterier som vi anser känne­tecknar ett gott ledarskap.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden