mappar

Checklista: Policy för kränkande särbehandling

Arbetsgivare ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ha rutiner för hur de arbetar med kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Chef har sammanställt en checklista för vad du bör ha med i en policy för kränkande särbehandling.

All kränkande särbehandling på arbetsplatsen (som mobbning eller utfrysning) ska vara oacceptabel enligt Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att det finns rutiner, som en policy, för hur ni arbetar med kränkande särbehandling.

Chef har tagit fram en checklista med exempel på hur en policy mot kränkande särbehandling kan se ut men du bör alltid utforma ditt företags policy efter hur din egen organisation fungerar.

”Att hitta inspiration från andra företag kan vara bra men kopiera aldrig utan omforma det till vad som passar ert företag, era arbetsuppgifter och arbetstider. Om din policy ska fungera måste alla på företaget känna igen sig i policyns språk och utformning”, säger Malin Strömberg projektledare och sakkunnig i organisatoriska och sociala frågor på arbetsmiljöorganisationen Prevent, när hon kommenterade hur företag ska anpassa organisationen efter Arbetsmiljöverkets nya regler i en tidigare artikel i Chef.

Chefs checklista: Policy för kränkande särbehandling

1. Förklara, definiera och ge exempel på kränkande särbehandling.

Om alla på företaget ska kunna agera utifrån er policy måste de veta syftet med den, vad ni definierar som kränkande särbehandling och känna igen exempel på vad som kan vara en kränkande särbehandling.

Exempel ur policy: 

Arbetsmiljöverkets definition av kränkande särbehandling är ”handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.”

Att arbeta på x ska upplevas som positivt, utvecklande och trivsamt och det är allas ansvar att värna om en god arbetsmiljö. Vi fördömer alla former av kränkande särbehandlingar och trakasserier och tolererar inte att sådana förekommer på vår arbetsplats.

Tillfälliga meningsmotsättningar, konflikter och samarbetsproblem i allmänhet bör dock ses som normala företeelser.

Exempel på kränkande särbehandling:

 1. Att medvetet förolämpa eller frysa ut en kollega.
 2. Att försvåra någons arbete, till exempel genom att medvetet undanhålla arbetsrelaterad information eller lämna felaktig information.
 3. Att kritisera eller förlöjliga någon inför andra.
 4. Att kontrollera arbetskamraten utan dess vetskap och med skadande syfte.
 5. Förföljelse i olika former.
 6. Förtal av dig som person eller din familj
 7. Förtal p.g.a. religion, etniskt ursprung, handikapp eller sexuell läggning är också kränkande särbehandling och regleras i diskrimineringslagarna.

2. Skyldighet och ansvar

”Du är någon annans arbetsmiljö” är en gammal, men väl fungerande klyscha. Alla på jobbet har ansvar för arbetsmiljön – inte bara chefen. Klargör det i policyn till exempel genom att förtydliga vad som är:

a, Allas ansvar

b, Den utsattas ansvar

c, Den anklagades ansvar

d, Chefens ansvar

Exempel ur policy: 

Allas ansvar

 Respektera och acceptera varandra och varandras olikheter.

 Gör allt för att ingen ska hamna utanför.

 Säga ifrån och uppmärksamma om någon beter sig kränkande mot andra.

 Ge stöd till den utsatta.

Den utsattas ansvar

 Markera att du inte accepterar agerandet – säg ifrån muntligt och/eller skriftligt.

 Gå vidare och vänd dig till din chef, annan överordnad eller hr om kränkningarna inte slutar.

Den anklagades ansvar

 Får du reda på att ditt beteende anses som kränkande – upphör genast med beteendet.

 Tag kontakt med närmaste chef för att diskutera frågan.

Chefens ansvar

 Att ta tecken på trakasserier eller kränkande särbehandling på största allvar.

 Att förebygga och uppmärksamma kränkande särbehandling i så tidigt skede som möjligt genom exempelvis utvecklingssamtal och personalenkäter.

 Att både lyssna och samtala med de inblandade.

 Att behandla ärendet med sekretess.

 Att vara opartisk och objektiv i frågan.

 Att ge stöd till utsatta.

 Att agera och hantera frågan skyndsamt.

Det här är ett exempel på hur en policy mot kränkande särbehandling kan se ut. Du bör alltid utforma ditt företags policy efter hur din organisation fungerar. 

nyhetsbrev1

Missa inget!

Chefs populära nyhetsbrev Ditt ledarskap, Din karriär och Din söndag samlar varje vecka det bästa från Chef.se.
 • Konkreta råd i ditt chefskap
 • Användbara metoder och verktyg
 • Relevanta erbjudanden

Relaterade artiklar

bilf
Arbetsmiljö

Undersökning: Är det okej att kramas på jobbet?

Krama en kollega eller inte. En ny undersökning har undersökt vilka kärleksuttryck vi tycker är okej på jobbet.
Martin Allerby, AGA. Foto: Martina Huber
Annonssamarbete Chef + SBS Executive MBA

"Helhetssynen har gjort mig till en bättre chef"

När civilingenjören Martin Allerby erbjöds en ny cheftjänst på AGA ville han fördjupa sina kunskaper i ekonomi. Executive MBA-programmet vid Stockholms Universitet gav honom dessutom en förståelse för helheten. ”Den helhetssynen har gjort mig till en mer kompetent medarbetare och chef”, säger han.
harksare
Arbetsmiljö

10 sätt att bemöta härskartekniker – på jobbet

Så gör du  för att uppmärksamma – och bemöta – det giftiga beteendet.
hogpresterare-2
Arbetsmiljö

Siffror: Kraftig ökning av sjuka chefer

Allt fler chefer hamnar i lång sjukfrånvaro. Främst är det kvinnliga chefer som är drabbade, visar nya siffror.
mag
01:59 min
Arbetsmiljö

Teaterchefen tar tåget till mötet – 100 mil bort

Video + Text

Magnus Aspegren, vd på Riksteatern, reser i jobbet varje vecka inom Sverige, oftast med tåg.

studie-2
Arbetsmiljö

Studie: Chefer löper större risk att bli mobbade på nätet

Nu har forskare i Malmö utrett vilken grupp som löper störst risk att bli utsatta för nätmobbning.
Catrin Viksten, Ersta diakoni
03:02
Annonssamarbete Chef + SBS Executive MBA

"Nu maxar jag mitt ledarskapslärande"

Video:

Maxa effekten av ditt lärande – genom att kombinera studier med ditt vanliga jobb. ”Det gör Executive MBA-utbildningen jag går väldigt effektfull”, säger Catrin Viksten, chef på Ersta diakoni.

bilden134
Arbetsmiljö

8 misstag: Därför säger de bästa upp sig

Det är lätt att slarva bort en duktig medarbetare

nyhetsbrev1

Missa inget!

Chefs populära nyhetsbrev Ditt ledarskap, Din karriär och Din söndag samlar varje vecka det bästa från Chef.se.
 • Konkreta råd i ditt chefskap
 • Användbara metoder och verktyg
 • Relevanta erbjudanden