mappar

Checklista: Policy för kränkande särbehandling

Arbetsgivare ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ha rutiner för hur de arbetar med kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Chef har sammanställt en checklista för vad du bör ha med i en policy för kränkande särbehandling.

All kränkande särbehandling på arbetsplatsen (som mobbning eller utfrysning) ska vara oacceptabel enligt Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att det finns rutiner, som en policy, för hur ni arbetar med kränkande särbehandling.

Chef har tagit fram en checklista med exempel på hur en policy mot kränkande särbehandling kan se ut men du bör alltid utforma ditt företags policy efter hur din egen organisation fungerar.

”Att hitta inspiration från andra företag kan vara bra men kopiera aldrig utan omforma det till vad som passar ert företag, era arbetsuppgifter och arbetstider. Om din policy ska fungera måste alla på företaget känna igen sig i policyns språk och utformning”, säger Malin Strömberg projektledare och sakkunnig i organisatoriska och sociala frågor på arbetsmiljöorganisationen Prevent, när hon kommenterade hur företag ska anpassa organisationen efter Arbetsmiljöverkets nya regler i en tidigare artikel i Chef.

Chefs checklista: Policy för kränkande särbehandling

1. Förklara, definiera och ge exempel på kränkande särbehandling.

Om alla på företaget ska kunna agera utifrån er policy måste de veta syftet med den, vad ni definierar som kränkande särbehandling och känna igen exempel på vad som kan vara en kränkande särbehandling.

Exempel ur policy: 

Arbetsmiljöverkets definition av kränkande särbehandling är ”handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.”

Att arbeta på x ska upplevas som positivt, utvecklande och trivsamt och det är allas ansvar att värna om en god arbetsmiljö. Vi fördömer alla former av kränkande särbehandlingar och trakasserier och tolererar inte att sådana förekommer på vår arbetsplats.

Tillfälliga meningsmotsättningar, konflikter och samarbetsproblem i allmänhet bör dock ses som normala företeelser.

Exempel på kränkande särbehandling:

 1. Att medvetet förolämpa eller frysa ut en kollega.
 2. Att försvåra någons arbete, till exempel genom att medvetet undanhålla arbetsrelaterad information eller lämna felaktig information.
 3. Att kritisera eller förlöjliga någon inför andra.
 4. Att kontrollera arbetskamraten utan dess vetskap och med skadande syfte.
 5. Förföljelse i olika former.
 6. Förtal av dig som person eller din familj
 7. Förtal p.g.a. religion, etniskt ursprung, handikapp eller sexuell läggning är också kränkande särbehandling och regleras i diskrimineringslagarna.

2. Skyldighet och ansvar

”Du är någon annans arbetsmiljö” är en gammal, men väl fungerande klyscha. Alla på jobbet har ansvar för arbetsmiljön – inte bara chefen. Klargör det i policyn till exempel genom att förtydliga vad som är:

a, Allas ansvar

b, Den utsattas ansvar

c, Den anklagades ansvar

d, Chefens ansvar

Exempel ur policy: 

Allas ansvar

 Respektera och acceptera varandra och varandras olikheter.

 Gör allt för att ingen ska hamna utanför.

 Säga ifrån och uppmärksamma om någon beter sig kränkande mot andra.

 Ge stöd till den utsatta.

Den utsattas ansvar

 Markera att du inte accepterar agerandet – säg ifrån muntligt och/eller skriftligt.

 Gå vidare och vänd dig till din chef, annan överordnad eller hr om kränkningarna inte slutar.

Den anklagades ansvar

 Får du reda på att ditt beteende anses som kränkande – upphör genast med beteendet.

 Tag kontakt med närmaste chef för att diskutera frågan.

Chefens ansvar

 Att ta tecken på trakasserier eller kränkande särbehandling på största allvar.

 Att förebygga och uppmärksamma kränkande särbehandling i så tidigt skede som möjligt genom exempelvis utvecklingssamtal och personalenkäter.

 Att både lyssna och samtala med de inblandade.

 Att behandla ärendet med sekretess.

 Att vara opartisk och objektiv i frågan.

 Att ge stöd till utsatta.

 Att agera och hantera frågan skyndsamt.

Det här är ett exempel på hur en policy mot kränkande särbehandling kan se ut. Du bör alltid utforma ditt företags policy efter hur din organisation fungerar. 

nyhetsbrev-9

Missa inget!

Chefs populära nyhetsbrev Ditt ledarskap och Din karriär samlar varje vecka det bästa från Chef.se.
 • Konkreta råd i ditt chefskap
 • Användbara metoder och verktyg
 • Relevanta erbjudanden

Relaterade artiklar

hogpresterare-2
Arbetsmiljö

6 råd för att underlätta mellanchefens vardag

Mellanchefer pressas uppifrån och nerifrån. Här är 6 råd för hur du kan minska påfrestningen.
Thomas von Koch, vd EQT.
Annonssamarbete Chef + Vinnova

EQTs vd: ”Kulturförändring är det svåra”

”Den stora utmaningen nu, det man totalt underskattar, är företagskultur och ledningskultur”, menar Thomas von Koch, vd för EQT.

ungaaa
Arbetsmiljö

Unga dissar hög lön – viktigare med en bra chef

Nej, det är inte hög lön som är viktigast när unga akademiker söker en ny arbetsplats.
haller
Arbetsmiljö

Så orkar en chef i längden – 8 punkter

Döm inte dig själv, var din egen bästa kompis och lyssna på signaler från din kropp. Det är nycklarna för att orka i längden som chef, visar ny forskning.

stresscheif
Arbetsmiljö

Rädd att missa något? Därför är chefer digitalt stressade

Handen på hjärtat – kontrollerar du din mejlkorg eller är det den som kontrollerar dig? I takt med att tekniken underlättar vår vardag breder också den digitala stressen ut sig. Chefer hör till de värst drabbade visar ny forskning.
avhopp
Arbetsmiljö

Så tuff är chefernas vardag – kan leda till stora avhopp

Tuff tidspress, hög arbetsbelastning – och många medarbetare under sig. Vardagen för en chef inom vård och omsorg har nu granskats av Arbetsmiljöverket.

domstol2
Annonssamarbete Chef + CSN

Dom i USA får fler svenskar att betala sina studielån

En fällande dom i Kalifornien har banat vägen. CSN får nu allt fler svenskar i USA att betala på sina studieskulder. ”Nu vet man att CSN vinner om vi går till domstol”, säger verksjuristen Helena Fällman.
gratismat
Arbetsmiljö

Gratis mat på jobbet – en stressfälla för personalen

Fria måltider på jobbet. En dröm för många – men nu varnar stressexperter om att kontorskulturen kan drabba medarbetarnas och chefernas hälsa.
nyhetsbrev-9

Missa inget!

Chefs populära nyhetsbrev Ditt ledarskap och Din karriär samlar varje vecka det bästa från Chef.se.
 • Konkreta råd i ditt chefskap
 • Användbara metoder och verktyg
 • Relevanta erbjudanden