mappar

Checklista: Policy för kränkande särbehandling

Arbetsgivare ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ha rutiner för hur de arbetar med kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Chef har sammanställt en checklista för vad du bör ha med i en policy för kränkande särbehandling.

All kränkande särbehandling på arbetsplatsen (som mobbning eller utfrysning) ska vara oacceptabel enligt Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att det finns rutiner, som en policy, för hur ni arbetar med kränkande särbehandling.

Chef har tagit fram en checklista med exempel på hur en policy mot kränkande särbehandling kan se ut men du bör alltid utforma ditt företags policy efter hur din egen organisation fungerar.

”Att hitta inspiration från andra företag kan vara bra men kopiera aldrig utan omforma det till vad som passar ert företag, era arbetsuppgifter och arbetstider. Om din policy ska fungera måste alla på företaget känna igen sig i policyns språk och utformning”, säger Malin Strömberg projektledare och sakkunnig i organisatoriska och sociala frågor på arbetsmiljöorganisationen Prevent, när hon kommenterade hur företag ska anpassa organisationen efter Arbetsmiljöverkets nya regler i en tidigare artikel i Chef.

Chefs checklista: Policy för kränkande särbehandling

1. Förklara, definiera och ge exempel på kränkande särbehandling.

Om alla på företaget ska kunna agera utifrån er policy måste de veta syftet med den, vad ni definierar som kränkande särbehandling och känna igen exempel på vad som kan vara en kränkande särbehandling.

Exempel ur policy: 

Arbetsmiljöverkets definition av kränkande särbehandling är ”handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.”

Att arbeta på x ska upplevas som positivt, utvecklande och trivsamt och det är allas ansvar att värna om en god arbetsmiljö. Vi fördömer alla former av kränkande särbehandlingar och trakasserier och tolererar inte att sådana förekommer på vår arbetsplats.

Tillfälliga meningsmotsättningar, konflikter och samarbetsproblem i allmänhet bör dock ses som normala företeelser.

Exempel på kränkande särbehandling:

 1. Att medvetet förolämpa eller frysa ut en kollega.
 2. Att försvåra någons arbete, till exempel genom att medvetet undanhålla arbetsrelaterad information eller lämna felaktig information.
 3. Att kritisera eller förlöjliga någon inför andra.
 4. Att kontrollera arbetskamraten utan dess vetskap och med skadande syfte.
 5. Förföljelse i olika former.
 6. Förtal av dig som person eller din familj
 7. Förtal p.g.a. religion, etniskt ursprung, handikapp eller sexuell läggning är också kränkande särbehandling och regleras i diskrimineringslagarna.

2. Skyldighet och ansvar

”Du är någon annans arbetsmiljö” är en gammal, men väl fungerande klyscha. Alla på jobbet har ansvar för arbetsmiljön – inte bara chefen. Klargör det i policyn till exempel genom att förtydliga vad som är:

a, Allas ansvar

b, Den utsattas ansvar

c, Den anklagades ansvar

d, Chefens ansvar

Exempel ur policy: 

Allas ansvar

 Respektera och acceptera varandra och varandras olikheter.

 Gör allt för att ingen ska hamna utanför.

 Säga ifrån och uppmärksamma om någon beter sig kränkande mot andra.

 Ge stöd till den utsatta.

Den utsattas ansvar

 Markera att du inte accepterar agerandet – säg ifrån muntligt och/eller skriftligt.

 Gå vidare och vänd dig till din chef, annan överordnad eller hr om kränkningarna inte slutar.

Den anklagades ansvar

 Får du reda på att ditt beteende anses som kränkande – upphör genast med beteendet.

 Tag kontakt med närmaste chef för att diskutera frågan.

Chefens ansvar

 Att ta tecken på trakasserier eller kränkande särbehandling på största allvar.

 Att förebygga och uppmärksamma kränkande särbehandling i så tidigt skede som möjligt genom exempelvis utvecklingssamtal och personalenkäter.

 Att både lyssna och samtala med de inblandade.

 Att behandla ärendet med sekretess.

 Att vara opartisk och objektiv i frågan.

 Att ge stöd till utsatta.

 Att agera och hantera frågan skyndsamt.

Det här är ett exempel på hur en policy mot kränkande särbehandling kan se ut. Du bör alltid utforma ditt företags policy efter hur din organisation fungerar. 

nyhetsbrev-9

Missa inget!

Chefs populära nyhetsbrev Ditt ledarskap och Din karriär samlar varje vecka det bästa från Chef.se.
 • Konkreta råd i ditt chefskap
 • Användbara metoder och verktyg
 • Relevanta erbjudanden

Relaterade artiklar

chefarg
Arbetsmiljö

Hon får 3,2 miljoner – för att stoppa ilskna chefer

Ilsken chef – något man skrattar bort med en klackspark eller faktiskt farligt för hälsan? Studier pekar på det senare. Och snart kanske vi vet hur chefen ska förhindra sina känsloutbrott.

elisabeth-wennstrom1
02:19 min
Annonssamarbete Chef + ManpowerGroup

Årets Chef: "Lär dig leda med Styrkefokus"

Video:

Fokusera på styrkorna för att lyfta dina medarbetare, ditt ledarskap och resultat. Elisabeth Wennström, Årets Chef 2018 berättar om modellen bakom hennes ledarskap.

digi-2
Arbetsmiljö

Så kan chefen minska den digitala stressen

Fler än sex av tio chefer blir stressade och frustrerade av nya digitala verktyg på jobbet, enligt en ny Sifoundersökning. Men lösningen kan vara närmare än de tror. Här är generalfelet många gör när de ska ställa om.

chefnallen
Arbetsmiljö

Så blir du snäll och lönsam som chef

Forskningen talar sitt tydliga språk: Det snälla ledarskapet lönar sig. Emma Seppälä, doktor i psykologi och aktuell med boken The happiness track, och professor Kim Cameron, ger dig här fyra nycklar till hur du som chef skapar en positiv företagskultur.
hanterakollega
Arbetsmiljö

5 tips: Hantera kollegan – som alltid skyller ifrån sig

Vissa personer känner att de har hela världen emot sig. Så här gör du som chef för att vända klagomålen till något som är positivt för hela arbetsgruppen.
passivchef
Arbetsmiljö

Därför är passiva chefer skadliga

Ny forskning lyfter fram ”låt gå”-chefen som den mest skadliga. Här är skälen till varför du vill undvika ledarstilen.

Lars-Olof Moberg, Länsförsäkringar
Annonssamarbete Chef + &frankly

"Så hjälper vi varandra att växa"

Lars-Olof Moberg vände en negativ spiral. Mindre stress, mer engagemang hos medarbetarna – och 30 procents högre lönsamhet.
”Verktyget vi använder hjälpte oss att sätta igång en dialog och skapa förändring.”

julenspotify
Arbetsmiljö

Spotify: Nu skrotar vi helgdagar

Är julen inte så viktig för dig? Då kan du i stället vara ledig en annan helgdag – om du jobbar på Spotify. Eftersom det finns 90 nationaliteter i företaget tror Spotify på större flexibilitet.

nyhetsbrev-9

Missa inget!

Chefs populära nyhetsbrev Ditt ledarskap och Din karriär samlar varje vecka det bästa från Chef.se.
 • Konkreta råd i ditt chefskap
 • Användbara metoder och verktyg
 • Relevanta erbjudanden