3 tips – verkstadschefen Jens succémodell för en säkrare arbetsplats

Prata om det. Verkstadschefen Jens Möllberg på Hitachi i Ludvika har öppenheten som metod. Genom lyfta goda beteenden och våga diskutera det känsliga, bygger han en säkrare arbetsplats. ”Mycket kretsar kring trygga ledare”, säger han.

Arbetsmiljö
Publicerad
Jens Möllberg. Foto: Kenneth Sundh

Sedan Jens Möllberg tog över som verkstadschef har hans avdelning på Hitachi Energy i Ludvika vuxit från 38 till 200 medarbetare ­– på bara fem år. Ansvarsområdet har samtidigt utvidgats till att även omfatta en ny fabrik i grannkommunen Smedjebacken och ytterligare två enheter i Kina respektive Indien.

Det går, med andra ord, bra nu.

”Jag är Ludvika-kille, kommer från produktion och har så att säga gått min skola här på företaget. Tanken var att stanna enbart kort tid för att sedan gå vidare, men jag blev förälskad i tekniken. Läget just nu är att vi svarar upp mot den gröna energiomställningen och elektrifieringen som sker både i Sverige och globalt. Att vara med och bidra till en sådan process är stort”, säger Jens Möllberg som är internationellt ansvarig för ventilproduktion inom vad som kallas HVDC (högspänd likström).

Snabb tillväxt är stimulerande, men också upphov till utmaningar, inte minst vad gäller arbetsmiljön. Hur skapar man en trygg och olycksfri arbetsplats när nybyggaranda råder och allt händer på en gång? Det är frågor som Jens Möllberg och hans medarbetare haft anledning att jobba med i högsta grad.

”Mycket kretsar kring kultur, medarbetarskap och trygga ledare”, säger den 38-årige verkstadschefen om arbetsmiljöarbetet som visat sig så framgångsrikt att han tilldelats 2022 års Arbetsmiljöstipendium av ideella organisationen Prevent.

Han utvecklar:

”Kollegor väljer vi inte på samma sätt som vänner, samtidigt som vi förväntas respektera varandra på arbetsplatsen och få jobbet gjort. För att bygga en bra arbetskultur som genomsyras av attityden ’laget före jaget’, har vi under åren konsekvent genomfört avdelningsmöten där alla medarbetare deltar. Möten där goda exempel lyfts fram, på hur vi vill jobba och vara tillsammans. Det kan lika gärna handla om förbättringar av ett verktyg, som positiva sociala beteenden.” 

Centralt är att chefer och medarbetare ska känna sig tillräckligt trygga för att ta tag i frågor som rör psykisk ohälsa, risktagande och kränkande beteenden, säger han. Frågor som många gånger kan upplevas som känsliga och svåra att ta sig an.

”Vi kallar det medarbetarskap. Trygga ledare och medarbetare vågar prata om utmanande arbetsmiljö, oavsett om det handlar om stress, ohälsa eller något annat. Vågar stå upp för kulturen på arbetsplatsen. Gott medarbetarskap kan vara att på ett icke chefsaktigt sätt ingripa mot något man kanske överhör i matsalskön ­– ’du, nu glömmer du av hur vi beter oss mot varandra’. Liksom att peka på det riskabla i att lyfta tungt med kroppen, i stället för att hämta en truck som står tio meter bort: ’det du just gjorde kändes lite osäkert. Vad tycker du själv?’.”

Han fortsätter:

”Prata om det! Ge varandra ingångar och incitament för att ta en diskussion. Genom att premiera goda beteenden, bygger vi en kultur där inte bara chefer och skyddsombud, utan alla medarbetare är med och skapar trygghet och förebygger risk”, säger Jens Möllberg.

”Kollegor väljer vi inte på samma sätt som vänner, samtidigt som vi förväntas respektera varandra på arbetsplatsen och få jobbet gjort.”

Arbetsmiljöstipendiet är ”det största som hänt mig”, säger Jens Möllberg som samtidigt framhåller att det är frukten av ett gemensamt arbete på avdelningen.

I motiveringen heter det: ”Med ödmjukhet och respekt för farorna i verksamheten, ser Jens till att allt är på plats för att minimera risken för olyckor och ohälsa (…) Jens inspirerar även sina chefskollegor i den övriga organisationen och andra medarbetare han kommer i kontakt med.”

Om du fick ge ett råd kring arbetskultur och arbetsmiljöarbete till andra chefer, hur skulle det lyda?

”Jag tror genuint på nyfikenhet som drivkraft och metod. Var lyhörd, det gör att även andra blir nyfikna. Mycket kommer med det.”

3 tips för att få en trygg arbetsplats

  1. Goda exempel. Lyft fram hur ni vill vara och jobba tillsammans, exempelvis på avdelningsmöten. ”Det kan lika gärna.
  2. Medarbetarskap. ”Trygga chefer och medarbetare vågar stå upp för goda värderingar.”
  3. Prata om det. Enbart att sätta ord på onödigt risktagande, psykisk ohälsa och annat som kan upplevas som känsligt kan leda långt – eller är åtminstone en början till förändring.

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden