Syskonen Esmaeilzadeh: ”Vilken sida kommer vi att stå på när historia skrivs?”

Föräldrarna kämpade för frihet och demokrati i Iran – innan de under dramatiska former flydde över bergen och så småningom hamnade i Sverige. Nu kan entreprenörssyskonen Saeid och Mouna Esmaeilzadeh inte tyst se på efter de senaste månadernas utveckling i Iran.

Saeid och Mouna Esmaeilzadeh.

De folkliga protesterna i Iran som har pågått de senaste månaderna ser inte ut att mattas av. Tvärtom har demonstrationsvågen spridit sig över hela världen där exiliranier, och andra som är emot landets brutala metoder att efterleva slöjtvång, protesterar sida vid sida.

Just slöjtvånget är ett av skälen till de massiva folkliga protesterna mot landets regim, där de protesterande ropar ”Zan, Zendegi, Azadi” – ”Kvinna, liv, frihet” – och där en del kvinnor även klipper av sig håret. På gator bränns sjalar och den iranska flaggan. I Iran har civila demonstranter både fängslats och dött, rapporterar SVT.

Upprinnelsen till protesterna uppstod efter att 22-åriga studenten Mahsa Amini avled när hon befann sig i moralpolisens förvar i mitten av september. Anledningen var att hon brutit mot kraven på att dölja håret med hijab.

Två av många svenska exiliranier som har följt utvecklingen är syskonen och de kända färetagsprofilerna Mouna och Saeid Esmaeilzadeh, ordförande respektive vd för EHAB (Esmaeilzadeh Holding). De har valt att använda sina sociala medie-kanaler för att återkommande belysa situationen i Iran.

Saeid och Mouna Esmaeilzadeh.

”Vi anser att det finns en moralisk plikt för oss som lever i ett fritt land såsom Sverige att även stå upp för de människor runtom i världen som saknar de mest grundläggande rättigheterna. Det här handlar inte om politik, utan om medmänsklighet. Vi pratar om en av vår tids mest totalitära regimer. Iran är det land som avrättar flest människor per capita i hela världen och det land som avrättar flest kvinnor”, svarar Saeid och Mouna Esmaeilzadeh via mejl.

Hur ser ni på situationen i Iran?

”Det som pågår i Iran just nu är en humanitär katastrof. Under de senast veckornas protester har regimen mördat hundratals personer varav många barn så unga som 7 år gamla. Och mörkertalet är stort. Över 15 000 oskyldiga personer har arresterats. Genomsnittsåldern på dessa är 15 år. Många är flickor som just nu utsätts för systematiska våldtäkter eftersom man vill säkra att de inte är oskulder när de avrättas, så att man enligt mullornas logik säkrar att de inte kommer till paradiset. Oskyldiga flickor och pojkar, kvinnor och män, unga och gamla, utsätts just nu för den värsta typen av tortyr som man kan tänka sig. Det är priset som de betalar för frihet. Och vi får inte tiga medan detta pågår.”

Hur kan man som chef engagera sig i situationen i Iran?

”Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Det finns flera exempel på bolag som gått ut och tagit ställning mot iranska regimen och visat sitt stöd för det iranska folket och deras kamp för frihet. Det visar på ledarskap och integritet. Den eftergiftspolitik som västvärlden har bedrivit gentemot Iran har förlängt regimens livslängd. Det är dags för våra politiker att visa ryggrad och stå upp för inte bara det iranska folket utan lika mycket för de värderingar och ideal som alla frihetsbejakande människor bör kunna skriva under på. Det iranska folket kommer inte att ge sig förrän de har fått ett fritt och demokratiskt Iran. Frågan är vilken sida av historien vi kommer att stå på när historia skrivs.”

Mouna Esmaeilzadeh

Gör: Ordförande för bolagsgruppen EHAB (Esmaeilzadeh Holding). Dessutom entreprenör, hjärnforskare och läkare.

Ålder: 42.

Bor: Stockholm och Marbella.

Bakgrund: Efter flera års hemligt liv i Iran, där familjen tvingats leva undangömda på grund av föräldrarnas kamp för frihet och demokrati, lämnar de landet. Mouna är två år gammal när familjen bestående av mamma, pappa och storebror Saeid, då åtta år, flyr Iran över de kur­diska bergen vid gränsen mellan Iran och Turkiet. Efter flera veckors livsfarlig flykt når familjen Istanbul och lyckas förfalska visum till Sverige, där de sedan hamnar och får asyl.

Saeid Esmaeilzadeh

Gör: Vd för bolagsgruppen EHAB (Esmaeilzadeh Holding). Docent i kemi, och serieentreprenör sedan 17 år tillbaka. 

Ålder: 48.

Bor: Stockholm.

Bakgrund: Efter flera års hemligt liv i Iran, där familjen tvingats leva undangömda på grund av föräldrarnas kamp för frihet och demokrati, lämnar de landet. Åtta år gammal flyr Saeid Iran, över de kur­diska bergen vid gränsen mellan Iran och Turkiet, tillsammans med sin mamma, pappa och sin då tre år gamla syster Mouna. Efter flera veckors livsfarlig flykt når familjen Istanbul och lyckas förfalska visum till Sverige, där de sedan hamnar och får asyl.

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden